ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

سكس من و مامان و زن عمو3

بعد از این که ما از دریاچه برگشتیم من سه روز ارمنستان بودم و تو این سه روز صبحا که دختر عموم دانشگاه بود تقریبا من و زن عموم لخت کنار هم بودیم و هر نوع که بگم با هم حال کردیم ولی دیگه موقعیت نشد که به طور اساسی با دختر عموم حال کنم. جز یکی دو بار که زن عموم شب زود خوابید در حد ساک زدن با هم حال کردیم ولی جریانی که می خوام تعریف کنم مربوط میشه به اتفاقاتی که باعث ارتباط من در ایران با زن عموم و مامانم میشه. یه روز که داشتم زن عمومو می کردم زن عموم گفت:
- ادوین اگه مامانت بفهمه هر روز کیرت داره میره تو کسم دیوونه میشه.
من با تعجب گفتم: چرا باید تعجب کنه؟ تازه چه ربطی به مامانم داره؟
- آخه مامانت از روزی که بابای خدا بیامرزت فوت شده دیگه حال نکرده و چون خیلی حشریه داره اذیت میشه.
- زن عمو تو از کجا می دونی؟
- ناراحت نمیشی بگم؟
- نه، چرا باید ناراحت بشم؟ بگو. اتفاقا برای منم جالبه.
- راستشو بخوای من و مامانت هر از چند گاهی با هم یه شیطونیایی می کنیم. چون اون که کسی رو نداره با حاش حال بکنه. منم با این که شوهرم هست ولی با نبودنش فرقی نداره به همین علت با هم گاهی حال می کنیم و از این جاست که می دونم مامانت خیلی حشریه.
- منم حدس می زدم که مامان خیلی حشری باشه چون از لباس هایی که می پوشه و یا اکثرا خونه با شورت کرست می گرده معلومه ولی خوب زن عمو چرا با کسی سکس نمی کنه؟
- من بارها بهش گفتم ولی میگه نمیشه. اگه ادوین بفهمه بد میشه.
- نمی خواد که جندگی بکنه که من ناراحت بشم.
- خوب قبول نمی کنه. بارها که تو رو با شورت دیده بهم گفته که حشری شده حتی بهم می گفت که معلومه کیر ادوین بزرگه. به خاطر اینه که میگم اگه بفهمه که من مزه این کیر رو می چشم دیوونه میشه.
- مگه قراره بهش بگی؟
- مگه دیوونه هستم؟ همه چی خراب میشه. می خوای زنگ بزنم بهش یه کم باهاش حرف بزنم ببینی عکس العملش چیه؟ ولی نباید حرف بزنی که نفهمه.
- آره خوبه زنگ بزن.
زن عموم زنگ زد و گوشی رو گذاشت رو آیفون. البته یادم رفت که بگم اسم مامانم آنت هست.
زن عمو: سلام آنت جان خوبی؟
مامان: ا سلام چطوری؟ چه عجب؟ معلومه خیلی بهتون خوش می گذره که یه زنگ نمی زنید
زن عمو: ای بد نیستم جات خالی
مامان: خوب چه خبر؟ ادوین کجاست؟ خوبه؟
زن عمو: اونم خوبه رفته بیرون
مامان: شیطونی که نمی کنه
زن عمو: والا میره بیرون دیگه اکثرا با نارینه میره. بهشون بد نمی گذره راستی خونه تنهایی خوب حال می کنیا!
مامان: ای بابا چه حالی؟ کی هست که باهاش حال کنم؟ تو هم که گذاشتی رفتی کارم شده از ماهواره فیلم سکسی ببینم بعدشم با خودم ور برم.
زن عمو : وای قربون اون کست برم. بزار بیام، یه حالی بهش میدم
مامان: برو گمشو
زن عمو: راستی آنت برات چند تا شورت سکسی گرفتم خیلی باحاله میدم ادوین برات بیاره
مامان: وا حالا اینقدر روت با پسرم باز شده که میدی شورت واسم بیاره
زن عموم: یعنی حالا شدی خجالتی؟ پیش ادوین با شورت و کرست می گردی بعد میگی روی من باز شده؟
مامان: وای از دست تو ارمینه! در هر صورت دستت درد نکنه
زن عمو: راستی یه چیز بگم دیوونت کنم می گفتی فکر می کنی کیر ادوین باید بزرگ باشه درست حدس زده بودی.
مامان: خاک تو سرم. کثافت تو کیر ادوینو از کجا دیدی؟
زن عمو: بابا فکر بد نکن حسود. کیرشو ندیدم رفته بودیم دریاچه واسه شنا از آب که اومد بیرون مثل اینکه سیخ کرده بود معلوم بود که بزرگه.
مامان: بدجنس راستشو بگو فقط همین؟ نکنه ترتیبتو داده!!!
زن عمو: ای بابا، بی عقل پیش نارینه چطور ترتیبمو داده؟
مامان: می دونم شوخی کردم. تازه ترتیبتو بده حال می کنم.... حالا ذوق زده نشی یه چیزی گفتم
زن عمو : خسیس کیر پسرت پیشکش خودت
مامان: پس چی فکر کردی. معلومه مال خودمه از کس خودم اومده بیرون (خنده)
زن عمو: پس دعا کن بره تو کس خودت (خنده)
مامان: ارمینه خیلی پستی. مثلا اون پسرمه این طور حرف می زنی
زن عمو: بابا شوخی کردم ناراحت نشو
مامان: می دونم عزیزم خوب دیگه چه خبر؟
زن عمو : دیگه خبر خاصی نیست اگه چیزی خواستی بگو برات بفرستم
مامان : مرسی که زنگ زدی به نارینه و ادوین سلام برسون
زن عمو: حتما خداحافظ
مامان : بای بای
گوشی رو که زن عموم قطع کرد من کلی حال کردم. در ضمن دوباره کیرم راست شده بود.
- حرفای مامانت اینو راست کرده؟
- خوب آره می خواستی نشه؟... زن عمو چیکار میشه کرد که مامانم حال کنه؟
- نمی دونم فقط می دونم تا روش باهات باز نشه نمیشه کاری کرد. اول باید باهات روش باز بشه تا بعد مثلا یکی رو پیدا کنیم که باهاش بتونه حال کنه... حالا من این کیر رو می خوام بخورم که بدجور حشریم کرده
و کیرمو کرد دهنش. شروع به ساک زدن کرد. منم که حرفای مامان با زن عموم بدجور حشریم کرده بود 2 بار زن عمومو از کون کردم.
ادامه دارد...

1 نظرات:

ایرانی گفت...

ماجرا همچنان سیر صعودیش رو طی می کنه و باواردشدن مادر قشنگ تر از قبل هم میشه ..ایرانی