ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

داستان سكس امير سكسي3

چراغ خواب اتاقش با نور کمش بدن سمیه رو که با لباس خواب یاسی رنگی خوابیده بود جذابتر کرده بود.رفتم داخل و درو آروم بستم نزدیک سمیه شدم قلبم شروع کرد به تپش.یه حس خواصی داشتم که تابحال این حس رو نداشتم من زیاد کوس کرده بودم اما نمیدونم چه حسی بود؟نشستم کنارش رو تخت و آروم با پشت دستم کشیدم روی صورتش تا بیدارش کنم.مثل بعضی ها که داستان مینویسن نرفتم با کوس و کونش بازی کنم یا لیسش بزنم و...با اولین حرکت دستم روی صورتش چشمهاشو آروم باز کرد و گفت امیر جون تویی؟گفتم آره جیگرم منم.گفت متوجه شدم چون داییت هیچوقت از این کارها نمیکنه.گفتم عوضش من هر کمبودی داشته باشی برات جبران میکنم خیالت راهت باشه عزیزم.لبمو بردم سمت لباش و شروع کردم خیلی با ملایمت اونها رو خوردن و بوسیدن.سمیه هم باهام همراهی میکرد.با دوتا دستم صورتشو چسبیده بودم و لبهاشو میخوردم اونم دستهاشو کرده بود توی موهام و بازی میکرد.آخ که من خیلی اینکارو خیلی دوست دارم موقع سکس کردن.احساسات آدم شعله ور میشه.لبموازش جدا کردم و توی چشمهاش نگاه کردم.چقدر زیبا بود رنگش عسلی با مژه های بلند و فر خورده.لبمو گذاشتم روی چشمهاش و آروم چندتا بوسشون کردم.از اینکارم لذت میبرم.دوست دارم لطیف و عاطفی شروع کنم.سمیه هم خیلی خوشش اومده بود.از روتخت بلند شدم و ایستادم.سمیه هم روبروم ایستاد.بهش گفتم یه چرخی بزن هیکلتو ببینم اونم یه چرخی زد و روبروم ایستاد.دستمو انداختم کنار لباس خوابشو به آرومی از تنش درآوردم.یه سوتین بنفش که با شورتش ست بود تنش کرده بود.یکم نگاش کردم.گفت چطوره؟گفتم محشره.سمیه تیشرتمو درآورد و بعدش زیر شلواریمو.گفتم عزیزم برگرد تا سوتینتو باز کنم اونم برگشت و من سوتینشو باز کردم.خواست برگرده گفتم برنگرد کاردارم.از پشت گردنش شروع کردم به خوردن بدنش و همینطور اومدم پایین تا رسیدم به شورت بنفش رنگش.دستمو انداختم اطراف شورتش و جمشون کردم لای کونش شورتش شبیه شورتهای لامبادا شده بود یکم لپهای کونشو خوردم.بعد آوروم شورتشو درآوردم اونم کمک کرد تا از پاش دربیاد.پاهاشو باز کردم و نشستم همونطور از پشت لای پاهاش و شروع کردم به خوردن چوچول کوسش و سوراخ کونش.سرمو که بین پاهاش بود فشار میداد و آه میکشید.یکم اینکارو براش کردم و بلند شدم.سمیه برگشت رو به صورتم و یکم بمن نگاه کرد و لباشو گذاشت رولبام و شروع به خوردن کرد.اونم خواست کار منو تلافی کنه و همینطور رفت پایین تا رسید به شورتم اونو کشید پایین و از پام درش آورد.کیرمو گرفت توی دستش و اول زیر خایه هامو شروع کرد به لیس زدن و بعد اومد سر کیرمو گذاشت توی دهنش و شروع کرد میک زدن و جلو عقب کردن.منم دستم لای موهای سرش بود و بازی میکردم.چند دقیقه اینکارم کرد و بهش گفتم مرسی عزیزم اونم فهمید که کافیه و بلندشد روبروم ایستاد.با یه انگشت دستم از روی گردنش شروع کردم به بازی تا رسیدم به سینه هاش و روی سینه هاشو همونطور بازی دادم و نوک سینه هاش که تیز شده بود رو بین دوتا انگشتم گرفتم و یکم فشارش دادم یه آخ گفت.سرمو بردم جلو و سینه هاشو شروع کردم به خوردن و لیس زدن.سرمو گرفته بود و نوازش میکرد گاهی هم به فشار کوچولو میداد سمت سینه هاش.دستم بیکار نبود و با کوسش بازی میکردم و گاهی انگشتمو میکردم تو کوسش.اونم کیرمو گرفته بود تودستش و آروم میمالیدش.من عاشق سکس ایستاده ام.بهش گفتم سمیه جون حالا وقتشه بکنم توش.گفت چیو بکنه کجا؟؟گفتم دوستداری حرف سکس بزنم؟؟گفت آره بیشتر حال میده.گفتم کیرمو میخوام بکنم تو کوست.گفت وایییییییییییییییی فدای خودتو کیرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بکن تو کووووووووووووووسم ببین کوسم داره دل دل میزنههههههههههههه.گفتم چی میخواد کوست؟گفت کییییییییییییییییررررررررررررر میخواددددددددد کییییییییییییرررررررررتوووووووووو دیده به خوارش افتادههههههههههههه توششششششششششششش.امیررررررررررررررر جوووووووووووون توی کوسسسمممممممممو بخواروووووووون.دیگه داشتم دیونه میشدم با این حرفها.بردمش چسبوندمش به دیوار یه پاشو یکم دادم بالا سوراخ کوسش بازشد کیرمو بردم جلو کوسش و شروع کردم مالیدن به اطراف کوسش و لبشو کردم تو دهنم همونطور که لب میگرفتم کیرمو فرستادم توکوسش زبونش تو دهنم بود نمیتونست حرفی بزنه فقط شنیدم گفت اووووووووووووووووووم.یه دستم پاشو داده بودم بالا یه دستم رو سینه هاش بود کیرم توکوسش و لبهاش روی لبهام.واییییییییییییی کیرم راست شد.این بهترین پوزیشن سکسی منه.شماها هم امتحان کنید.شروع کردم جلو عقب کردم سمیه که چشمهاش بسته بود و نفسش درنمیومد.یکم تو این حالت کردمش بعد حس کردم پاش خسته شده.کیرمو درآوردم و برگردوندمش تا پشتش بمن باشا.یکم خمش کردم به سمت جلو تا کوسش از عقب بزنه بیرون.کیرمو گذاشتم روی کوسش و کردم توش.از بغل سینه هاشو گرفتم و شروع کردم مالیدن.سرمو بردم جلو گوشش و گفتم سمیه عجب کوس آبدار و تنگی داری؟گفت کیر توهم کلفته کوسمو حالمیاره.گفتم بهت خوب حال میدم؟گفت آره ه ه ه ه بکنننننننن کوسمووووووووووو آخ خ خ خ محکمترررررررررر.جوووووووووون توی آسمون دارم پرواز میکنم از خوشی.امیررررررررر جوووووون کوسمو دوست داری؟تنگیش خوبهههههههههه؟به کیرتتتتتتتتتتتتت حال میده ه ه ه؟گفتم حرف نداره ه ه ه ه کوست طلاستتتتتتتت کوس طلای من.منم بشتر فشاررررررررررررر دادم توکوسش و تندتر تلمبه میزدم آبم داشت میومد گفتم داره میاد گفت دوستداری کجام بریزی؟گفتم لای پاهات گفت بریز عزیزم منم کیرمو درآوردم گذاشتم لاپاش و اونم پاهاشو بهم فشار داد تنگتر بشه منم چندبار جلو عقب کردمو آبمو خالی کردم لاپاش.آبش از کوسش ریخته بود لاپاش و با آب منم قاطی شده بود.سرشو برگردوند سمتم و لباشو گذاشت رو لبام.دراز کشیدم روتخت و کشیدمش تو بغلم و به خودم فشارش دادم و نازش میکردم.خانمها بعد از سکس کردن عاشق اینکارن.خلاصه یکم نازش کردمو گفتم خیلی حال دادی مرسی و اونم گفت عقده چندسالمو خالی کردم میدونی چندبار ارضا شدم امیر؟گفتم نه.گفت 5بار آبم اومد.ازم تشکر کرد و منم همینطور و با یه لب طولانی گفتم بریم بخوابیم .من رفتم خوابیدم و اونم رفت خودشو بشوره و بخوابه.پایان سکس با زندایی سمیه

2 نظرات:

ناشناس گفت...

عليرضاهستم 19سالمه اولين بارمتواين سايت امدم به نظرم عالي بود.فقط يك درخواستي دارم كه عكس سكسي رابيشتر كنيد.باتشكر

ناشناس گفت...

عليرضاهستم 19سالمه اولين بارمتواين سايت امدم به نظرم عالي بود.فقط يك درخواستي دارم كه عكس سكسي رابيشتر كنيد.باتشكر