ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

چون کوروش هرگز نیامده است

در تاریخ ایران کسی مانند کوروش نیامده است که مرد معرفت و راستی ها باشد ,  مرد سخاوت و جوانمردی ها.. کورش تنها یک پادشاه نبود ..او منجی عالم بشریت و حق طلبان بود  و امروزسرزمین ایران جای خالی مردی چون کوروش را احساس می کند که  دلسوزانه برای آبادی کشور و رفاه مردم تلاش کند . یاد کورش هم برای بزرگی کردن کافیست .. هفتم آبان روز کوروش کبیر را گرامی می داریم و امید واریم که روزی ایران عزیزمان عظمت و شکوه آن روز گار را بیابدو به جایگاهی که شایسته آن است برسد .. به امید آن روز : ایرانی