ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

سکس من با مامان نگین قسمت سوم

یکشنبه بود من از مدرسه اومدم و دیدم مامانم جلومیز آرایش نشسته بود.من: سلام مامانی م- سلام عزیز دلم.بیا زود نهارت رو بخور من دیرم شده.من: کجا میخوای بری؟؟؟میخوای بری کوس بدی اینقد آرایش میکنی؟؟؟ م- خفه شو بچه همین دوتا شوهر برام کافیه.من: حالا کجا میری این قد آرایش غلیظ کردی که هرکی ببینه کیرش راست میشه؟؟.م- میرم جشن تولد دوستم.من: مامان حالاکه اینقدر خوشگل شدی یه حالی کنیم باهم؟؟؟ م- نه خیر دیرم شده وقتی اومدم بهت کوس میدم عزیزم.منم نهارم رو خوردم و مامان رفت.موندم توخماری تا مامانم از تولد بیاد.دو سه ساعتی خودم رو با کامپیوتر مشغول کردم.دیدم مامانم نمیاد زدم بیرون.یه ساعتی بیرون گشتم وقتی اومدم خونه واییییییییی فکر میکنید چی دیدم؟؟؟؟ دیدم بابام که به گفته مامان خیلی کم باهاش حال میکرده اومده خونه و دراتاقشونم بستن.بله بابای سرد من با دیدن اون قیافه زیبا و آرایش کرده مامانم هوس کرده بود به یاد دوران جوانی مامانم رو بکنه.صداشون تا بیرونم میومد.کارشون که تموم شد ساعت حدود 6 بود.میدونستم بابام باید بره شیفت عصر بانک.خودمو بخواب زدم تا بابا رفت.همینکه بابام در رو بست بلند شدم و رفتم سراغ مامانم.من: خسته نباشی مامان کوووووست رو جررررررر داد یا کووووونتو؟؟؟. م- چیه غیرتی شدی مثل اینکه شوهرمه هاااااا.من: بله شوهرته صاحب کووووس و کوووووووونته.م- حالا ازکجا فهمیدی داره منو میکنه؟؟؟؟.من: فکر میکنی خرم آره؟؟؟ م- نه عزیزم این چه حرفیه؟؟؟.من: مگه قرار نبود با آرایشت بمن کووووووس بدی؟؟؟.م- آخه  بابات زودتر اومد چیکار میکردم؟؟؟حالا هم آرایشم پاک نشده میتونی کارت رو کنی.من: نمیخوام برو دست و صورتت رو بشور دوباره آرایش کن.مامانم قبول نکرد ولی با اصرار من رفت این کارارو کرد و یه آرایش غلیظ تر کرد و اومد.منم تو این مدت داشتم داستان سکسی امیر سکسی رو میخوندم.م- من حاضرم پسر گلم بفرما بکن.من: بههههههه چه آرایشی کردی مامان جووووووون.تاپ و شلوارکش رو درآوردم با شرت و سوتین خوابوندمش روتختم.گفتم : میگی بابا چطوری کوس و کونت رو کرد؟؟؟.م- ول کن توهم حال داریاااااا.من: خواهش میکنم مامانی بگوووووو.مامان شروع کرد بگفتن.منم درحال دستمالی مامان و گوش دادن بودم.مامان : وقتی اومد خونه گفت چه خبره نگین جوووون؟؟.گفتم رفته بودم تولد نهار میخوری؟؟.گفت نه جیگرتو میخورم.اومد و دستش رو توی موهام چنگ زد سرم رو گرفت شروع کرد ازم لب گرفتن.گفتم چه خبره حشری شدی؟؟؟؟ تو که درماه به زور یه بار بما حال میدادی؟؟.گفت این آرایشی که تو کردی کیر پیرمرد رو راست میکنه چه برسه بمن.لختم کرد برد خوابوند روتخت دونفرمون نوک زبونش رو چند بار به کووووووسم زد و انگشت وسطیش رو برد توکووووووسم.یه کم بازی داد تا حشری شدم.خودشم افتاد روتخت و به کیررررررش اشاره کرد.رفتم براش حسابی ساک زدم چندبار کیرررررشو کامل بردم تودهنم و درآوردم.گفت بلند شو بسهههههه.نشستم رو کیرش تا کیرش همش فرورفت توکوسم.گفت نگین جون خودت بهم حال بده.منم اطاعت کردم براش تلمبه میزدم.حدود 5 دقیقه رو کیرش نشستم و بلند شدم.دیدم داره خودش تلمبه میزنه.چندتا که تلمبه زد فهمیدم حشریه نزدیک آبش بیاد.بلند شدم و کیرشو کردم تودهنم براش ساک زدم و آبش اومد.منم تو این مدت که مامانم داشت تعریف میکرد داشتم سینه هاش و رونهای مامانو میمالیدم.نمیدونید چه حالی میداد جاااااااان.اصلا شنیدن داستان سکسی از زبون یه زن و یه صدای زنونه واقعا حال میده.حرفهاش که تموم شد رفتم اسپری آوردم حسابی زدم به کیرم شروع کردم به لب گرفتن از لبهای مامانم.یه رژلب قرمز سکسیم زده بود.وقتی چشمهای سایه زده مامان رو میدیدم حشریتر میشدم منم همه جای اون صورت آرایش کرده رو لیسیدم و بوسیدم.لپش که سرخ و سفید شده بود و چندبار بوسیدم و آروم گاز گرفتم لباش رو بوسیدم توهمه اینمدت با دستم موهای طلاییش رو چنگ میزدم.بعد یه کم کرم آوردم دادم بهش گفتم شلوار و شورتمو خودت دربیار و کرمو بمال به کیرم.آخ خ خخخخخخ که مالید کرم با اون دستهای ناز و تپلی و سفید مامان چه حالی داشت جووووووووون.منم سینهاش رو نوازش میکردم.خوابوندمش رو لبه تخت کیررررررم رو آروم گذاشتم دم سوراخ کوووووووونش من همیشه از سکس خشن خوشم میومد و مخصوصا امروز که مامان بهم بدقولی کرده بود میخواستم گریش رو دربیارم.کیرمو چنئ با بردم تو و آروم درآوردم.دوباره اسپره به کیرم زدم و کردم توکوووووووونش و شروع کردم به تلمبه زدن.کم کم سرعت تلمبه هامو زیاد کردم.آه ه ه ه و اوه ه ه ه مامانم رفته بود هوا ولی من توجهی نمیکردم.انقدر سریع کیررررررر بزرگم رو تو کوووووووونش با فشارررررررر فرومیکردم که مامانم داشت خودشو از درد میزد.وایییییییییی یواشتررررررررر جررررررررررررممممممممم دادییییییییییی مردممممممممممم خدااااااااااااااا من هیچی حالیم نبود میخواستم اشک مامانمو ببینم.بازم تلمبه زدم تا بالاخره مامانم تحمل نکرد و گریه کرد.حالا کیرررررررم رو درآوردم گذاشتم تودهنش.مامانم با گریه و صورتی که از اشکهاش خیس شده بود برام ساک زد موهاش رو گرفتم دهنشو تو کیرم عقب جلو میکردم.دیگه آبم داش میومد موهاشو با سرشو محکم فشار دادم به کیررررررررررمممممممم تا همه آبم رو تودهنش خالی کردم.بعد از یکی دو ساعت مامانم رفت بود حموم وقتی دراومد ازم تشکر کرد و گفت هیچوقت بخاطر داد و گریه زنها کارت رو ول نکن چون بیشتر از نصف داد زنها بدلیل حالشونه نه دردشون.منم بوسش کردم و گفتم چشششششششمممممممم....ادامه دارد

2 نظرات:

ناشناس گفت...

خیلی ادم سکسی هستی

ایرانی گفت...

این داستان سیرتصاعدی خودشو طی کرد ودرهر قسمت بیشتر از قسمت قبل اوج گرفت .بدون جملات و مطالب اضافی وکوتاه ومفید بود .خیلی خیلی ممنونم امیر جان ..ایرانی .