ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

چشمانت را ببند

چشمانت را ببند
فقط یک لحظه کافیست
فقط یک بوسه کافیست
چشمانت را ببند
به هیچ نیندیش
همه چیز را فراموش کن
زندگی در آغوش توست
چشمانت را ببند
فردا همین امروز است
تو به کدامین فردا رسیده ای؟
که درجستجوی فردای دیگری ..
چشمانت را ببند
نگاه تو از آن من است
چه سکوت داغی !
چه سکوت شیرینی !
چه سکوت دلنشینی !
چشمانت را ببند
بگذار در آغوشت کشم
بگذار لبانم , لبان داغت را ببندد
بگذار با سکوتم تو را بخوانم
بگذار از قدرت عشق بگویم
چشمانت را ببند
تا بگویم خوش آمدی
به سر زمین قلب من خوش آمدی
آمدی تا فراموش کنم بدی بد ها را
آمدی تا از یاد ببرم سنگدلی ها را
چشمانت را ببند
این عشق است که حکومت می کند
من صدای عشقم
من سکوت عشقم
من فریاد عشقم
چشمانت را ببند
تا با تمام وجودم
بگویم که دوستت می دارم
چشمانت را ببند
تا زندگی را با تمام وجودت ببینی
تا زندگی را با تمام وجود احساس کنی
دیگر نگو که نمی خواهی بخواهمت
مگر احساس نمی کنی سوزش تنهایمان را؟
مگر احساس نمی کنی پرواز روحمان را ؟
مگر احساس نمی کنی اشک دلهایمان را ؟
چشمانت را ببند
بگذار درآغوشت کشم
بگذار عشق را , هستی را
با خانه خود آشتی دهم
چشمانت را ببند
دوستت دارم , دوستت دارم
نجوای عاشقانه ام را
با گوش جانت بشنو
دوستت دارم , دوستت دارم
چشمانت را ببند
تا با گوش جانت بشنوی
که جانم برای توست
پایان
نویسنده :
ایرانی