ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

چشماتو بازکن کوچولو!

با توام ...

چشماتو بازکن کوچولو!
لبهای تو سرخ انار 
 صورت تو مثل هلو
چشماتو بازکن کوچولو! 
دنیا بهشته واسه تو 
کی میگه زشته واسه تو ؟ 
چشماتو باز کن کوچولو! 
تو هم یه روز بزرگ میشی 
اسیر بره گرگ میشی 
فردا رو امروز می بینی 
امروزو دیروز می بینی 
چشماتو باز کن کوچولو! 
بزرگ میشی قشنگ میشی 
اسیر هفت تا رنگ میشی 
همدل قلب سنگ میشی 
چشماتو بازکن کوچولو! 
یه روزی تو  عاشق میشی 
یه عاشق لایق میشی 
عاشق یک عاشق میشی 
دل تو  واسش تنگ میشه 
سرش یه خیلی جنگ میشه 
چشماتو بازکن کوچولو! 
 قلب منی جان منی 
توهمه ایمان منی 
چشماتو باز کن کوچولو! 
اون صدف خوشگلتو بازبکن 
بخند برام , برای من نازبکن 
مرواریدای اون صدف 
گرفته قلبمو هدف 
چشماتو باز کن کوچولو! 
می خوام برات قصه بگم 
از دل پر غصه بگم 
از یکی بود یکی نبود 
از آب و آتش , خاک و دود 
ازآدمای بی وجود 
سرهای داغ بی سجود
از آدمای سرفراز
ازآدمای بی نیاز 
چشماتو بازکن کوچولو! 
دنیا فقط سیاه نیست 
سیاهی اشک و آه نیست 
دلهای ما تباه نیست 
جای مقام و جاه نیست 
قصه ما آینه وجودماست 
قصه ما نیازما سجودماست 
قصه ما قصه تاروپودماست 
قصه عشق وبودن و نبودماست 
چشماتو بازکن کوچولو! 
عمر من و هستی من 
ای همه سرمستی من 
قصه ما آینه وجودماست 
قصه ما نیازماسجودماست 

پایان 
نویسنده : 
ایرانی