ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

هرکه .. نیست

هرکه می خندد شاد نیست .. 
هر که دلش پرخون است جدا از یار نیست .. 
هر که نفس می کشد همدم هستی نیست ..
 هرکه اشک می ریزد دلش با غم نیست . 
هرکه نمی داند چرا سوخته ام نادان نیست .
 هر که با من نساخته ساخته هایش را ویران نموده , ویرانگر نیست .
 روز ها سخت یا آسان , باز هم زود می گذرند . چقدر شبیه به همند . روزی این شباهت ها به پایان خواهد رسید و ای کاش در آن روز این حسرت ها نباشد که ما را به انتهای خط, تحویلمان دهد !
 چشمانت را می گشایی و خورشید زیبا و آسمان آبی را می بینی .. اگر ابری هم باشد سر انجام به کناری خواهد رفت و آسمان همانی خواهد شد که بوده است .. و تو همانی خواهی شد که باید باشی . 
مادر زندگی فرزندان خود را دوست دارد زندگی تنها به معنای زنده بودن و نفس کشیدن نیست .. زندگی یعنی احساس زیبای بقاء و جاودانگی .. آرامشی که ما را به فردا و فر داها یعنی همین امروز ها می رساند .. چه با نفس چه بی نفس ! زندگی یعنی دوستی های پاک و بی آلایشی که عروسک تنهایی را خوابش می کند تا ما با بیداری خویش لحظات قشنگمان را با هم قسمت کنیم . 
هرکه می گرید غمگین نیست .. 
هرکه پیروز می شود برنده نیست ..
 فصلها از پی هم می آیند و می روند .. این من و تو هستیم که وقتی مانده ایم باید بدانیم که چگونه بمانیم .. 
هرکه دلش می شکند دلشکسته نیست ..
 هرکه می لرزد سردش نیست ..
هرکه می ترسد ترسو نیست . 
هرکه زندگی می کند زنده نیست .. 
هر که دست مرا نمی گیرد و از زمین بلندم نمی سازد بی مرام نیست .. 
هر که به من امید داده آن را پس گرفته است بی وجود نیست ..
غروب امروز مثل غروب هر روز گرفته است .. شاید می خواهد که دلداریش دهم به او می گویم  شاد باش تو امشب طلایه دار ستارگانی .. نگاه کن ببین ستاره بخت مرا می بینی ؟ نترس .. سایه هایت , سایه ها گم نمی شوند . سایه ها محو می شوند و تو محو شب تیره ای خواهی شد که ستارگانش را در آغوش کشیده ای و خود نمی دانی . احساسشان کن .. احساس کن بزرگی را ! احساس کن که ایستاده ای ! احساس کن که دنیا را , زمین و آسمان را به زیر پای خود داری ..
 هرکوچکی کوچک نیست .. 
هر که سرش به سنگ بی مهری یار می شکند سرشکسته نیست .. 
نهمین روز از ماه آذر نود و پنج خورشیدی را هم پشت سر می گذاریم .  بی شک روز های گذشته زندگیمان به شکلی صوتی تصویری توسط خدا یا فرشته های او ضبط و ثبت شده اند .. همه آنها را روزی خواهیم دید ..
 هر گذشته ای که گذشته گذشته نیست  و تو چه ساده از گذشته هایت گذشته ای !
 غرور چون تار های عنکبوت بر وجودت تنیده گردیده هرروز که می گذرد احساس می کنی ناتوان تر از روز قبلی ..
 بگسل ! پاره کن این تار ها را قبل از این که توری گردد و طنابی که نتوانی خود را تکان دهی .. 
امروز روز رهایی از بند است ..
 هرکه آزاد است آزاده نیست .. 
آزادی به معنای آزادگی نیست آزاده باش .. 
روز های زندگی مهربان را کشته ایم و نیاید روزی که زندگی بی کینه ,  انتقام روز هایش را بگیرد .
  چه بهتر آن که  امروز های دیگرمان را به دامان نیستی دیروز هایمان نسپاریم.!
 پس پناه می برم به خدای بزرگ و بچه هایی که پدر و مادر ندارند .... پایان .. نویسنده : ایرانی