ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زیرپیراهن خونی

دیوونه وار دوستش داشتم .. اونم می گفت که دیوونه منه . نسترن همسایه دیوار به دیوار ما بود . می گفت که می خوان به زور شوهرش بدن و اون جز من کسی رو دوست نداره . شصت کیلو وزنش بود . ده کیلو لاغر تر از من . ولی  اندام متناسبی داشت . عاشق هم بودیم .
-ناصر  من مال توام . من می خوام فقط مال تو باشم . اجازه نمیدم که کسی غیر تو بهم دست بزنه .
 ازش می پرسیدم نسترن مال کیه و اونم می گفت مال ناصرشه ... تا اون روز سکسمون در حد مقدماتی بود ولی اون روز نسترن یه حس عجیبی داشت . می گفت من می خوام امروز مال تو بشم .. هیچکس جز تو نباید بهم دست بزنه ولی این جوری این آرامشو دارم که تسلیم تو شدم .. متعلق به تو شدم  .
 نسترن موهاشو جلوی آینه افشونش کرد .. رفته بودیم خونه شون .. پدر و مادرش نبودند ... صورتمو به صورتش چسبوندم . بهم گفت که لباشو ببوسم .. لبای پایین و بالاشو به ترتیب بین لبام قرار دادم و به آرومی میکشون زدم . نسترن پریود بود اما می خواست که پرده شو بزنم . با این که به خاطر عادت ماهانه اش اول از سکس کامل منصرف شده بود .  اما بوسه های من و شاید هم تصور کمبود وقت نسترن رو مجبور کرد که ازم بخواد که دختریشو بگیرم ... خیلی زود بر هنه شدیم . نسترن در آغوش من بود .. بدنشو غرق بوسه و نوازشهای خودم کرده بودم . لبامو گذاشتم رو سینه اش  -نسترن ! سینه هات مال کیه ؟
  -مال ناصره
-کی می تونه اونا رو بخوره
-فقط تو .. فقط ناصرش ..
 می خواستم کس خونی نسترن رو  بخورم ولی اون این اجازه رو به من نداد سختش بود .. 
-دستمو گذاشتم روی کسش و بهش گفتم ..
 -نازت برای کیه ..
-برای ناصر ..
 -کی می تونه اونو بخوره ..
 -فقط تو ..
 -کی می تونه توش آب بریزه
-فقط تو ..
-شونه هات مال کیه ؟
 -مال تو عزیزم .. فقط مال توئه ..
-حالا به من بگو ببینم نسترن مال کیه ...
-فقط مال ناصرشه ...
نمی دونم چرا یه حس عجیبی بهم دست داده بود از این که بخوام کیرمو بکنم توی کس نسترن و دختری اونو بگیرم . چشای خوشگل و پر التماسش صادقانه ازم می خواست که این کارو انجام بدم . باورم نمی شد که قبل از از دواج با نسترن بخواهیم با هم باشیم .. یعنی این کار به نفع هر دومونه ؟ طوری که حتی در شرایط پریود هم باید کیرمو  توی کس نسترن فرو کنم ؟ .. چه کس تنگ وداغی نشون می داد . شاید پریود بودن نسترن سبب شده بود که کمتر استرس داشته باشم ولی جواب فداکاری اونو چه جوری می تونستم بدم ؟! باورم نمی شد که کیرم داره میره توی کسش ... لبامو رو لباش گذاشتم .. قبلش سینه های تر و تازه شو حسابی میک زدم ... چند بار به آرومی کیرمو کردم تا ته کسش و بیرون کشیدم . کیرم کاملا خونی شده بود ... قسمتی از اون خون روی پای نسترن یه اثر روشنی گذاشته بود ... انگار یه خون تازه و خیلی روشن بود که با خون پریود فرق می کرد ... من چه جوری از نسترن تشکر می کردم ؟! جواب خوبی اونو چه جوری می دادم ؟! خون خیلی رقیق نشون می داد ... دقایقی بعد این خون رقیق تبدیل به خونی غلیظ شده بود که حس کردم این دومی باید مربط به پریود باشه
-فقط حواست باشه توش خیس نکنی ..
 -حواسم هست نسترن ..
لبه های انتهایی زیر پیراهنم از خون پرده بکارت نسترن قرمز و خونی شده بود .. درش آوردم ... و از همون روبرو شروع کردم به فرو کردن کیرم توی کسش .
 -آخخخخخخخ ناصررررر ناصر بگو برای همیشه مال همیم . بگو هیچوقت تنهام نمی ذاری .. من مال توام .. نسترن مال ناصرشه . بگو ناصرم مال نسترنشه ..من و نسترن غرق هم شده بودیم .. دنیا در دستان ما بود .. زیر عشق و هوس ما . در استیل سگی هم با اون سکس کردم . .  نسترن می خواست کیر منو با همون شرایط خونی و رنگ و بوی خون بخوره ولی شستمش تا واسم ساک بزنه ... چه لذتی می داد ساک زدن نسترن فداکار .. حس می کردم که تمام جسم و روحم با این کارش به آرامش می رسه ... قطرات آبم توی دهن نسترن جاری شد و اون همه شو خورد .. لحظاتی بعد هر دو در آغوش هم بودیم .. و اون با مو های سینه ام بازی می کرد ...
من و نسترن مدتی بعد با هم از دواج کردیم ..
-ناصر چرا نمی ذاری اون زیر پیرهن خونی رو بشورم ..
 -نسترن اون خون واسم مقدسه لحظه ای که تو بهم اعتماد کردی و جسم و روحتو در اختیار من گذاشتی . ..
 -قسمت خونو که اون پایینه و رو لبه اشه نمی شورم ..
-می ترسم آب بخوره ...
 -خیلی دیوونه ای ناصر ..
-دیوونه توام نسترن .. دوستت دارم .. عاشقتم .. هیچوقت تنهام نذار نسترن ..
 -من تنهات نمی ذارم ناصر .. تو هم واسه همیشه برام بمون ..
 -فقط یه شرط داره نسترن ..
 -می کشمت حالا واسم شرط می ذاری ؟ ! بگو چه شرطی ؟!
 -شرطش اینه  کاری به زیر پیراهن خونی نداشته باشی ..
 -فدات شم .. هرچه واسه تو مقدسه واسه منم مقدسه .
دستامو دور کمرم عشقم حلقه کرده و لبامو رو لباش گذاشتم و حرکت برای سکسی دیگه رو شروع کردم یعنی شروع کردیم ...پایان .. نویسنده ... ایرانی