ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

خواهر .. مادر یا زن داداش ها ؟ 33

توسکا : نههههههه کونم .. کونم درد گرفته .. ولم کن .. این قدر فشار نیار ..
 تلکا : این قدر جیغ و داد نکش همه اینا همون اولشه . وقتی که بره و اون داخل جاشو پیدا کنه چند بار که عقب جلو شه یه کیفی بهت میده که خودت میگی همیشه می خوای و دوست داری که  کیر بره توی کونت و اون وقت حتی کس دادن هم بیشتر بهت حال میده .
-نه من نمی ذارم .
 پارسا : اووووووووههههههه حالا خانومی چقدر واسه ما ناز می کنه . این سوراخت چقدر تنگه ...
پارسا سر کیرشو می زد به سر سوراخ کون توسکا .. سوراخ کونش عین دهن ماهی کوچولو شده بود که با اشاره کیر باز و بسته می شد ...
 -آخخخخخخخخ . نههههههه .. بذار من در برم . تلکا حالت رو می گیرم . حالا شما دو تا دست به یکی کردین دارین حال منو می گیرین ؟ نوبت منم میشه که خد متت  برسم  تلکا : اوههههههههه کی میره این هنمه راه رو ؟  برادر شوهر نازم خودش به خد مت من می رسه . تو هم الان بی خودی زحمت منو زیاد کردی . در واقع خودت باید به این عشقمون حال می دادی ..
توسکا فشار زیادی به خودش می آورد . کف دستای پارسا رو دو تا برش کون توسکا قرار داشت .
 -اگه مقاومت کنی همین جور بهش فشار میاد و اون وقت مقعدت شکاف بر می داره . می سوزه و  نمی تونی جواب داداش پویای منو بدی . البته تو که اهل کون دادن نیستی باید بهونه بیاری  حالا به یه علت دیگه ای این جوری شدی .
 -خیلی بد جنسی ...
-هرچی تو مقاومت کنی این کیر بیشتر بهت فشار میاره .... دلم می خواد یه چراغ قوه ای می داشتم که تا ته اون سوراختو می دیدم .. همون راهی رو که کیر من طی می کنه .. می رسه به روده ات ...
 -نههههههه .. ولم کن .. خسته شدم ..
 تلکا : توسکا ! حالا داری مثل گربه پنجول میندازی ؟ پارسا جونم ! انتقام منو بگیر ... پارسا : چشم ! یه لب بده تلکا جونم .
تلکا در حالی که همچنان محکم توسکا رو به سمت خودش فشار می داد که در نره لباشو رو لبای پارسا گذاشت و پارسا هم کیرشو محکم به سمت جلو فشار داد تا بیشتر و بهتر توی کون جا بگیره .
-هرچی بیشتر تقلا می کنی و دست و پا می زنی خواستنی تر میشی . بیشتر حال می کنم . به من مزه میده . کیف داره . نگاهم که به قاچای بر جسته ات میفته بیشتر هوس می کنم که کیرمو بکنم توی کونت . این قدر تکون نخور .. اون وقت جر می خوری و بد جوری هم جر می خوری . تا چند ماه ازکار میفتی و من فقط باید تلکا رو بکنم ... تلکا : جووووووووون . حالا که این جور شد جرش بوده .. جر بده جورش با من . من کمبود توسکا رو برات جبران می کنم .
 توسکا : هر دو تا تون خیلی بد جنسین . دارم براتون . نمی دونم دیگه به شما چی جواب بدم . با هاتون چیکار کنم ..
پارسا : هیچکار نکن فقط بذار کونتو بکنم ..
-به همین خیال باش .
توسکا دو تا قاچ کونشو با فشاری که به عضلات کون و کپلش می آورد به هم چسبوند ولی این بار پارسا با فشار شدید دست , دو تا قاچو باز کرد و کیرشو با فشار شدید و بیرحمانه به سوراخ کون توسکا چسبوند و گذاشت که بره . تلکا هم محکم دستشو گذاشته بود جلو دهن جاریش و نمی ذاشت که جیغش  درآد .
پارسا : رفت رفت ببین سر کیر رفت .. یه خورده صبر کن . دندون رو جیگر بذار . چقدر می چسبه .. سر کیر که بره تو دیگه تنه هم میره .. ووووووووویییییی چه تنگ و چسبناکه ! چه لذت بخشه ! دیدی ؟ حالا داره روون تر میره ..
 تلکا : دست شما لفظ شما درد نکنه پارسا جون . حالا دیگه کون تلکا واست مهم نیست و کیف نمیده بهت ؟
 پارسا : هر گلی یه بویی داره . حالا مگه چی شده که فکر می کنی باید از من دلخور باشی ؟!
تلکا : چیزی که نگفتی با یه هیجان خاصی حرف زدی ..
 پارسا : چیزی که با زحمت خاص به دست بیاد آدمو به هیجان میاره ..
 تلکا : یعنی میگی از اون جایی که من راحت بهت کون دادم این کار برات لطف چندانی نداشت ؟
پارسا : بس کن . بذار من حالمو بکنم . داری کاری می کنی که اصلا قید هر دو نفرتونو بزنما ...
توسکا هم علاوه بر تلکا دیگه ساکت موند ... کیر چند سانت دیگه رفت توی کون ... چشای پارسا به کون توسکا خیره مونده بود . اون بر جستگی و حالت گردو وبرشهای قاچو به خوبی داشت دید می زد و حالت کیرشو توی کون می دید .
 پارسا : اگه بدونی اون کون گرد و وسوسه انگیزو خوبواگه  بگردونی چه هیجانی  داره !
 تلکا : این قدر به کمرم چنگ ننداز توسکا ..  اون وقت نمی دونم جواب پیامو چی بدم . پارسا : جااااااااان .. کیرم همین جور میلی به میلی داره میره توی کونت . ... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی