ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

شیدای شی میل 135

لاله : شیدا جون ما داریم زیاد حرف می زنیم . اگه بدونی وقتی پشت در بودم چه حالی بهم دست داده بود! چند بار می خواستم بپرم بیام داخل ولی هر بار به خودم می گفتم زشته این کار ..
-دید می زدی ؟
-نه مگه می شد ولی صداتون به گوش می رسید . کون دادن های یک مرد . چه ناله هایی می کرد . هوسهای یک زنو داشت نشون می داد از این مهران خان بعید بود که کونی باشه . نگاه کن اونا رو در چه وضعیتی قرار دارن ! ..
 راست می گفت ... سمیه دراز کشیده بود . مهران کونشو گذاشته بود رو سر اون . و سرشو هم گذاشته بود لاپای زنش و کس اونو زبون می زد .. در عوض سمیه هم یه موزی رو تا نصفه فرو می کرد توی کون شوهرش و اونو بیرون می کشید ....
لاله : زود باش .. زود باش من می خوام زود باش ...
پاهاشو باز کرده بود ... احساس قدرت و اعتماد به نفس عجیبی داشتم . می دونستم که می تونم خیلی کارا صورت بدم . از این که تونسته بودم یک زن و شوهر رو به اندازه کافی  ارضاشون کنم خیلی خوشحال بودم . برای همین هوسم نسبت به لاله فوق العاده شده بود .
-لاله دوستت دارم . دوستت دارم .... پس بیا اینو بگیر ...
 کیرم سفت و سفت تر شده بود .   دیگه این آب کیر ها حسابی سنگینم کرده بود . با این حال می دونستم که ده دقیقه رو می تونم بی دغدغه با عشقم لاله سکس کنم . 
-اووووویییییی چقدر کست داغه ...
 یه چشمم هم به کون مهران بود که چه جوری موز مسیر کونشو طی می کنه . گویی هر چی بیشتر از کیرم کار  می کشیدم بیشتر از این کار لذت می بردم . دلم می خواست بیشتر سکس کنم و لذتم ادامه داشته باشه ... این لذت باعث می شد که به مسائل فرعی زندگی فکر نکنم . دیگه به این فکر نکنم که یک شی میل هستم . و نمی تونم از دواج کنم یا این که بچه دار شم . فقط لذت بود و عشق و حال .
 لاله : چقدر خوشم میاد لذت می برم از این که می بینم با عشق داری منو می کنی . سکس بهم خیلی می چسبه . کیرت امروز یه کیر دیگه ایه ..
-نمی دونم چی بگم لاله . شاید از این که می بینم در حضور بقیه دارم راحت با هات حال می کنم و بسیاری از مسائل بین ما و دختر عموت و شوهرش حل شده خیلی خوشحالم ...
لاله : منم به خاطر خوشحالی تو و این که داری با لذت و شور و حال منو می کنی خیلی خوشحالم .
می دونستم که اگه لاله رو با سرعتی زیاد بکنم اون در کمتر از پنج دقیقه ار گاسم میشه ... همین کارو هم کردم . با این که خسته شده بودم ولی سرعتمو کم نمی کردم .سر حال شده بود .
-واییییییی شیدا شیدا جونم ادامه بده .. ادامه بده .. ولم نکن .. ولم نکن ... خواهش می کنم عزیزم .
یه لحظه نگام افتاد به روبرو ... چه صحنه با حالی  بود . مهران کیرشو کرده بود توی دهن زنش . و سمیه هم موز روتوی کون شوهرش فرو کرده و مهران هم دو تا پای سمیه رو به دو طرف بازشون کرده و با هیجان خاصی کسشو میک می زد ...  من به اون موز حسادتم می شد . دوست داشتم اون موز بیرون کشیده می شد و کیر من جای اون قرار می گرفت .... ولی حالا باید حواسم به لاله می بود که اونو چه جوری ارضاش کنم . سینه هاشو مرتب از این سمت به اون سمت می گردوندم . لاله چه جور جیغ می کشید . نمی تونستم در مقابل خواسته اش عقب نشینی کنم .
 -اووووووووخخخخخخخ شیدا شیدااااااااا کسسسسسسم کسسسسسسم آتیش گرفته ... خوشم اومده . خوشم اومده . ارضا شدم . می تونی تمومش کنی . آبم اومده . بریز .. آبتو بریز ...
دوست داشتم  تشنه این بودم که آبمو توی کس لاله خالی کنم . الان هم درست در شرایطی  قرار داشتم که می دونستم آبم می خواد بیاد ولی  تردید داشتم . باداباد . بذار حالا رو عشق کنم . بذار بعدا کاری کنم که بشه بر این ضعف خودم غلبه کنم . تازه این قرص کیر سفت کن رو که خورده بودم حداقل تا یک روز می تونست اثر داشته باشه .  -اووووووههههههه لاله .. عزیزم منم دست کمی از تو ندارم . داغ داغم ...
ظاهرا مهران شش دانگ حواسش به سمت من و لاله بود که کیر من کی آزاد میشه و می تونه جای اون موز بشینه . چون داشت به سمیه می گفت هر قدر چیز سفت و مصنوعی بره توی کون آدم به لذت کیر طبیعی و داغ نمیشه ...
و سمیه هم همش داشت سر تکون می داد . این جوری که بوش میومد  این مهران به این سادگی ها دست از سر من بر نمی داشت . ..... ادامه دارد .... نویسنده .... ایرانی