ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

خواهر .. مادر یا زن داداش ها ؟ 45

پارسا : حالا بچه ها بذارین من کارمو خوب انجام بدم یه وقتی کار دست خواهر نازم میدم . فدای اون هیکل تپلش بشم .
پریسا هیچوقت فکرشو نمی کرد که به همچین مشکلی بخوره و دو تا شریک براش پیدا شه .
توسکا : طوری به کون خواهرت ضربه می زنی و کسشو تا ته می کنی که آدمو به هوس میندازی ...
 پارسا : نیست که شما دو تا رو به اندازه کافی نکردم ؟! یه کمی هم باید هوای پریسا جونو داشت ..
  پریسا خودشو از عقب به برادرش می مالوند و حسرت اینو می خورد که چرا پارسا نمی تونه توی کسش خیس کنه و به این فکر می کرد که از پریود بعدی شروع کنه به خوردن قرصای ضد بار داری تا بتونه شیره داداششو توی تنش حس کنه . پارسا به این فکر می کرد که شرایطش داره خطر ناک تر می شه از این که ممکنه به ناگهان آبشو توی کس خواهرش خالی کنه . انگشتشو فرو کرد توی کون پریسا . 
-آخخخخخخخخ داداششششش یواش تر دردم می گیره ..
 تلکا : اوووووووففففففف ووووووویییییی چقدر واسه داداشش ناز می کنه ! پارسا جون اگه دوست داری فرو کن توی کون من ...
 پریسا : شما گشادا دیگه این قدر حرف نزنین .  هرچی باشه من و پارسا به هم خیلی نزدیک تریم تا شما ها با اون . من و اون یک رابطه خونی داریم ...
 توسکا : یک رابطه کونی هم دارین ...
 تلکا و توسکا دو تایی شون پیچیدن به هم .. پارسا هم کیرشو از توی کس خواهرش بیرون کشید و اونو به کون خواهرش مالوند .. یه نگاهی به کون و کپل بر جسته خواهرش انداخت تا اشتهاش بیشتر شه . پارسا با خود می گفت کاش می تونستم سیر سیر به قالب کون خواهرم نگاه کنم و اونو بهتر بکنم . ولی از دست اون دو زن امون نداشت . خودشم می دونست که اگه پای اونا رو به این جا باز کرده فقط به این خاطر بوده که سه تایی رو کنار هم قرار بده تا  زبون همه شون بسته شده  هیشکدومشون نتونن واسه یکی دیگه مایه بیان ..
 -آییییییییی پارسا کونم . کونم درد گرفت . یواش تر دارم می سوزم . اوووووووهههههههه .. خواهش می کنم .
 توسکا : خواهر شوهر ما کون گنده ای داره ولی سوراخش با کیر پارسا جون چه ترکیب هوس انگیزی درست کرده !
 تلکا : من که هوس کون دادن به سرم افتاده ...
توسکا : تو که تا حالا واسه این کارا ناز داشتی .
تلکا : ولی یه بار که مزه شو گرفتم فهمیدم که خیلی حال میده و به این که بخوای دردشو تحمل کنی خیلی می ارزه ..
پریسا : شما دو تا که داشتین با هم حال می کردین . چی شد که تغییر جهت دادین ؟
 توسکا : آخ اگه بدونی چه تن و بدنی داری خواهر شوهر گلم .
 پارسا لباشو رو صورت خواهرش گذاشت  وبا صدایی آروم زیر گوشش گفت این قدر خودت رو ناراحت نکن . من که دارم تو رو می کنم به خوبی می دونم  که تن و بدن تو از همه اونا با حال تره .
 پریسا اولش از این خرف پارسا خوشش اومد ولی بعد لجش گرفت از این که اون به تلکا و توسکا هم توجه داره ....
توسکا : این قدر معطل نکن دیگه چه خبرته ....
توسکا دیگه خسته شده بود و دوست داشت زود تر با پارسا حال کنه ....
 پریسا گرمای آب کیرداداششو به خوبی توی کونش حس می کرد ...
توسکا  : وااااااایییییییی پاااااارسا رو .. قیافه اش چقدر با حال شده . چقدر من از این چهره خمارش خوشم میاد . خیلی خوش تیپ میشی وقتی این جوری داری ارضا میشی . خیلی کیف داره آبتو این جوری خالی می کنی نه ؟ رو منم که داری ارضا میشی باید همین حالتو به خودت بگیری ...
 تلکا : خب همه مردا وقتی دارن آبشونو خالی می کنن همین شکلی میشن دیگه .. مگه پویا رو تا حالا این مدلی  ندیدی ؟
توسکا : راستش از بس توجهم به پارسا جونم بود و این که چه جوری می تونم به اون برسم دیگه از حواس افتادم که یه شوهری دارم و باید هواشو داشته باشم ..
در همین لحظه  پریسا که هنوز در کیف خیس خوردن کونش بود و از حرکات کیر انزال شده داداشش توی کونش لذت می برد گفت ..
- دست ننه ام درد نکنه با این عروس آوردنش .
توسکا : به جای این کارا یه تکونی به خودت بده . انگار دل نداری کون از کیر داداشت بر داری ...
 پارسا کیرشو از توی کون خواهرش کشید بیرون و در حالی که اونو به دهن توسکا نزدیک می کرد گفت
 -حالا مثل یک خانوم خوب , کیر وارد شده به کون خواهر شوهرت رو ساک می زنی .. توسکا اول چندشش می شد از این که کیری رو که رفته توی کون رقیبش اونم خواهر شوهرش ساک بزنه .. ولی قاطعیت پارسا رو که دید چاره ای جز اطاعت نداشت .... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی