ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

شیدای شی میل 146


یه لحظه به خودم اومدم و دیدم که همه مون کاملا لخت شدیم . اونا طوری سستمون کرده بودند که تمام شورتها  رو از پامون پایین کشیده بودند .. من که خودم چیزی رو حس نکرده بودم . ولی هوس زیادی داشتم واسه کون دادن و کون کردن  .. اونی که داشت به  من حال می داد از همه شون خوش تیپ تر و خوش اندام تر نشون می داد . دهنمو باز کردم  و حالتشو طوری قرار دادم که کیرشو راحت تر فرو کنه توی دهنم . اووووووووخخخخخخخخ جووووووون عجب کیر درشت و سفید و خوش طعمی داشت ..  همراه با ساک زدن آهنگ لذت رو سر داده بودم . دیگه واسم مهم نبود که بقیه دارن چیکار می کنن .
 اون مرد هم با گفتن استیو , استیو متوجهم کرد که اسمش چیه ... حالا می دونستم  که  همون جوری که من از بودن با استیو خان لذت می برم اونم از این که داره با من حال می کنه  خیلی خوشحاله .. اووووووووهههههههه .. هم کیر و هم کونمو به آتیش کشیده بود ..
 بار ها پیش اومده بود که لاله با من از حس خاصی که داشتم حرف زده بود . از این که من شیدا هم دوست دارم بکنم و هم دوست دارم بدم ..   شاید از اون جایی که نه یک زن بودم و نه  یک مرد و حس و حالت نیمه ای از هر دو رو داشتم هر گز نمی تونستم احساسات اونا رو لمس و درک کنم . فقط کمی دونستم که چی به چیه . اون مرد کف دستشو طوری گذاشته بود روی کونم که کیرموتوی کف نگه داشته و انگشت شستشو روی سوراخ کونم می کشید و اونو فرو کرده بود توی اون .
-آههههههههه ...کییییییررررررم کوووووووووووووونم ... اووووووفففففففف چه کیفی داره ..
دوست داشتم در اون لحظه حالتم طوری می بود  که یکی از پشت بکنه توی کونم و منم کون یکی رو بکنم . جااااااااااان چه عشقی می کردم ..
کیرم تیز شده بود ... منم شورت اون مرد رو کشیدم پایین . با این که کون دادن و همجنس بازی در خیلی از کشور های دنیا زشت نیست ولی با این حال در اون جوامع هم خیلی از مردا از این عمل چندششون میشه ولی من دوست داشتم  کون استیو رو هم می  کردم .
همون جوری که کف دست استیو رفته بود روی کونم  و کیر و سوراخ کونمو در تسلط خودش داشت منم شورتشو پایین کشیده و کون سفت و سفیدش رو که مو ریزه های بوری هم داشت در چنگ خودم گرفتم .. اووووووخخخخخخخ بازم کون یه مرد .. کون مردا رو خیلی خوش دست تر از کون زنا می دونستم . شاید به این دلیل بود که تیپ من بیشتر به زنا می خورد و  به این طریق حال کردن با کون مردا و فرو کردن کیر در کون آقایون به من اعتماد به نفس بیشتری می داد . پنجه های هر دستمو به هر قاچش فشار می دادم و اونا رو بازشون می کردم . انگشت وسطی مو هم آروم آروم فرو کردم توی کونش ..
دلم می خواست سرمو بالا بگیرم و چهره شو ببینم .. ولی حس کردم که از فرو رفتن انگشت من توی کونش درد می کشه . آروم آروم این کارو انجام می دادم . بازم خوب بود که نا خنامو مردونه کوتاه کرده بودم و دیگه از لاک و این چیزا خبری نبود . جوووووووووون چه حالی می کردم .. آخخخخخخخخخخخ .. فقط نصف انگشتام رفته بود توی کون استیو .. حالت قرار گیری ما نسبت به هم به گونه ای بود که بیشتر از این نمی تونستم انگشتمو فرو کونم توی سوراخ کونش .. شده بود شبیه به یک مسابقه کشتی که دو تا حریف سخت به هم چسبیده در یه جالت ایستایی قرار گرفتند با این تفاوت که این جا داوری نداشت که سر پا بده .
سمیه هم در یه وضعیت عجیبی قرار داشت .. شخصی که داشت باهاش ور می رفت اسمش بود جیم .. بدون این که سرمو حرکت بدم چشممو به سمت راست می گردوندم تا ببینم شرایط اونا چه جوریه ... اووووووووووفففففف این جیم عجب حشر آلودانه داشت با کون سمیه ور می رفت ... طوری که منو تحریک کرد که از جام پا شم و یک بار دیگه  کون این زنو بکنم . هر کس هر کاری می کرد من تحریک می شدم . سمیه هم تقریبا حالتی داشت شبیه به پوزیشن من .. جیم حالا کف دستشو  از پشت رسونده بود به شکاف کس سمیه و احتمالا با سوراخ کونش هم ور می رفت ..  
کیر تپل و چا قالوی جیم هم رفته بود توی دهن سمیه . جیم کیرشو توی دهن اون حرکت می داد . اونم به چه سرعتی !سمیه نفسش بند اومده بود . حتی حس می کردم که داره از چشاش اشک میاد ... البته اشک درد ..ولی جیم همچنان ادامه می داد .  ... ادامه دارد ... نویسنده ... ایرانی 

0 نظرات: