ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

شیدای شی میل 149

خیلی دلم می خواست یه فضولی می کردم و می دیدم که مهران داره  چیکار می کنه .. البته نمی خواستم که سمیه رو تحریکش کنم و کاری کنم که اون ناراحت شه . برای همین زیاد نخواستم که حساسیت خودمو نشون بدم .  خیلی دلم می خواست  استیو رو هم از کون می کردم . ولی نمی دونستم آیا اون از اون مردایی هست که راضی به کون دادن باشه یا نه .  نمی دونم اون تا چه حد می تونست  با کیر شی میل ساز گاری داشته باشه ..
کیر استیو توی کون من یه چرخش خاصی داشت که به من لذت زیادی می داد . ناله های سه تایی مون اون فضا رو پر کرده بود  .. یه لحظه حس کردم که استیو یه نعره ای کشید و تا اون جایی که جا داشتم و خودشم ظرفیت داشت توی کونم خالی کرد .. 
 -چه خبرت  بود مرد ؟ باز خوبه که این جا رنگ و وارنگ از همه رنگ داری . .. ولی اون ول کن معامله نبود  . من خیلی لذت می بردم از کیر هایی که توی کون خیس می کنند ولی همچنان به حرکت خودشون ادامه میدن .. چه صدای با حالی هم می کنه حرکت کیر توی کون . چه حالی میده اوخ جوووووووون . به این میگن حال کردن .. دست من رو کیرم بود و استیو همچنان کیر تخلیه شده شو توی کون من حرکت می داد و همین کافی بود که کیر من در یه حالت شقی و اوج لذت باقی بمونه .. وووووووییییییی .. اوووووووففففففف چه حالی . اوج کیف کردن من بود .. آخخخخخخخ که چه لذتی می داد به من .. جووووووووون .. آخر عشق و حال بود . دستمو می مالوندم به کیرم .. جوووووووون هوس کون استیو کرده بود . از جام بلند شدم .. چه بدن سفیدی داشت این مرد . یه نگاهی به کیر من انداخت و خنده اش گرفت .. حتما فکر می کرد که از اون کیر های بی بخاره .. دیگه نمی دونست که تا به حال این کیر از مرز کون مردان و زنان زیادی گذشته و  به اونا حال داده .. هر چند از حرفام چیزی نمی فهمید ولی می دونستم که با این طرز حرف زدن من حال می کنه .لذت می بره .
 -یه کیری بهت بزنم که حسابی حال کنی و ندونی که از کجا خوردی .. هر چند اونو که می دونی از کجا خوردی ..
 از جام پا شدم  .. با تعجب نگام می کرد و می خندید .. یه دستی به کیرم کشیدم و گفتم -بخند که روز خوشته . تو کیر منو مسخره می کنی ؟ یه حالی ازت بگیرم که حسابی کیف کنی .
با خودم گفتم اگه اون مرد تا حالا کون نداده باشه حتی تحمل کیر منم براش سخته . جوووووووون .. عجب کون سفید و مشتی !  از کون مردای ایرونی هم با حال تر بود .  البته اگه از حق نگذریم هوتن هم کون خوبی داشت . همونی که یه مدتی به لاله دل بسته بود و کارشون به جایی نرسیده بود ... کون استیو رو از وسط بازش کرده و انگشتمو کردم توی سوراخش .. خوشش میومد . اگه غلط نکرده باشم باید تا حالا کون داده باشه .. ولی نمی تونستم این جور قضاوت بکنم . خیلی از مردا می گفتن که همین که کیر ما میره توی کون طرفمون چه مرد باشه چه زن یه فوت و فن هایی رو واردن که راحت متوجه میشن طرف قبلا کون داده یبا نه ولی من اهل این فوت و فن ها و هنر ها نبودم . چیکار به این کارا داشتم .. قبل از این که بخوام کیرمو  به طرف کون استیو نشونه برم اون خودش کونشو به سمت  من گرفت  .. وقتی دستشو گذاشت لای کون و اونو به دو طرف بازشون کرد طوری حالی به حالی شدم که کیرمو یه ضرب فرستادم طرف کونش . از اون سوراخای تنگی بود که به این راحتی باز نمی شد .. دیگه یواش یواش اونو کشوندم به محوطه ای که مری و مایکل و مهران بودند . بی خود نبود که سر و صدای مری هم در اومده بود . اوووووووففففففف چه صحنه ای ! مهران کرده بود توی کون مری و  مایکل هم گذاشته بود توی کون مهران .. مایکل همون جوری که من خوشم میومد داشت کون مهرانو می کرد . کیرو تا به انتها فشار می داد . در یه حالت چرخشی . و بعد اونو صافش می کرد . مونده بودم که هوس کدومشونو داشته باشم .  ولی حیف که در آن واحد نمی شد با همه اونا حال کرد . خیلی کیف داشت . دیگه از این بهتر نمی شد .. با یه فشار و حرکت رو به جلو سر مقعد استیو رو بازش کرده و سر کیرمو فرستادم توی کونش . از اون جایی که سابقه کون دادن زیاد داشتم می تونستم حس کنم حال اون  مرد انگلیسی رو ..  جووووووون .. از این با مزه تر نمی شد . یواش یواش خودمونو کشوندیم به طرف اون سه نفر ..
-مهران جون خوب داری حال می کنی ..
مهران : شیدا!  .. عزیزم تو منو درک می کنی . چرا اومدی این ور الان اگه سمیه بو بر دار شه که یه مرد داره کیر کلفتشو کرده توی کون شوهرش عصبی میشه ...
 -نیست که تا حالا خبر دار نشده !.. فکر کنم تو حالا تمام این ولایتو با خبر کرده باشی .... ادامه دارد .... نویسنده .... ایرانی