ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زنی عاشق آنال سکس 201

 حالا من در محاصره اون سه نفر قرار گرفته بودم .. شیرین بیش از اونی که بخواد به اون دو تا پسر گرایش داشته باشه به من توجه نشون می داد . انگار دوست داشت که با من حال کنه ... گذاشتم که سه تایی شون آروم آروم لباسامو در بیارن ...
دهن دو تا پسر از تعجب وا مونده بود  .. چشامو   مرتب باز و بسته می کردم . نمی دونستم که در کدوم حالت کمتر می تونم به این فکر کنم که  آدم بدی هستم . کسی که نمی تونه عاشق باشه کسی رو دوست داشته باشه .. خوشم میومد که یه حس حرکتی در کونم داشته باشم . یه چیز اضافی رو درش احساس کنم . منو لمس کنه . حتی وقتی که شیرین با انگشتاش با مقعدم بازی می کرد و با هاش ور می رفت من از این حرکت اون نهایت لذت رو می بردم . جووووووووون .انگشتاش به من آرامش می داد . شاید دلم می خواست که همون شیرین کار رو ادامه بده . من با انگشتای اون و با حرکات اون لذت ببرم . این جوری نمی تونم این احساس رو داشته باشم که به سیاوش خیانت کردم .  اگه  سیاوش در حق من این کار رو انجام می داد من چه حالی پیدا می کردم . می دونستم که غرق دنیای رویایی خودم شدم ..
شیرین می دونست که چه جوری با کون من بازی کنه .. کون من واسه انگشت وسطی شیرین به اندازه کافی جا دار بود ..   چقدر نرم و لطیف بود انگشتش . حتی نا خناشم گرفته بود که عضلات مقعد منو آزار نده ... و لذت بخش تر این بود که اون وقتی انگشتشو بیرون می کشید اونو می ذاشت توی دهنش و می مکید ..  و این حرکتشو چند بار انجام داد و هر بار انگشتشو پس از فرو کردن  به کون و بیرون کشیدن از کون  علاوه بر دهن خودش به دهان اون دو تا پسر هم فرو می کرد من چشای خمارمو که باز می کردم و لذت  پسرا رو می دیدم که چه جوری از مکیدن انگشت شیرین که بوی کون منو می داد لذت می برن یه حال خاصی بهم دست می داد ..
شهیار خیلی آروم پشت سرم قرار گرفت . شیرین کون منو به دو سمت بازش کرد ... و لحظاتی بعد در حالی که شهباز کیرشو فرو کرده بود توی دهنم شهیار هم از پشت گذاشته بود توی کونم .. و شیرین هم به سختی دهنشو رسوند به کس من  و میک زدن اون دیگه منو بی اندازه حشری کرده بود ...
دوست داشتم با ناله های هوس آلود خودم یه جورایی تخلیه شم و لذت خودمو نشون بدم . فرا موش کنم که چه عذابی می کشم از این که تا حالا نسبت به عشقم وفا دار بودم .. یعنی من نمی تونم واسه حس خودم ارزش قائل شم ؟ یعنی باید زندونی خونه ام باشم .؟ سرعت ساک زدن خودمو زیاد کردم .. شهباز محکم چسبیده بود به شونه هام . می دونستم از این که بخواد همون اول توی دهنم خالی کنه سختشه  . شایدم می خواست لذت بیشتری ببره . با این حال امونم نداد .. دستشو گذاشته بود پشت سرم و سرمو رو به جلو طوری فشار می داد که کیرش کاملا به ته دهن و ابتدای حلقم بچسبه .. ریزش منی اونو توی دهنم حس می کردم .  راهی نمونده بود جز این که همه اون قطراتو بخورم .. کیرشو از دهنم کشید بیرون ..  اون و شیرین جا شونو عوض کردند . شیرین مشغول بوسیدن من شد . لباشو گذاشت رو لبای من .. بهم لذت می داد . با این که یک زن بود ولی مثل یک مرد آدمو می بوسید .. وای این شهباز که توی دهنم خالی کرده بود چه جور در حال میک زدن و لیسیدن کسم بود .. حرکات این دو نفر جلویی حالمو طوری کرده بود که از پشت خودمو به کیر شهیار می کوبوندم ...
احساس کردم که حرکات شهباز و شیرین داره باعث میشه که من لذت بیشتری از کون دادن ببرم .. کونمو دور کیر می گردوندم .
واسه دقایقی به عشق و عاشقی فکر نمی کردم . فقط داشتم لذت می بردم . کیف می کردم از این که کیر شهیاراز نصف به اون ورش رفته توی کونم . می ترسید بیشتر فشارش بده . فکر کرده بود آتنا هم مثل دختر سوسولاست تا یه کیری رو می بینن جیغشون میره آسمون .. هر چند نباید اونا رو دست بندازم . تجربه می خواد تمرین می خواد . برای موفقیت در هر کاری حتی در کون دادن گذشت زمان و کار و پشتکار زیاد لازمه .. خنده ام گرفته بود از تصور کلمه پشتکار که می شد از اون به عنوان کار پشت هم یاد کرد .. شهیار  همزمان با حرکت رو به عقب من خودشو به سمت جلو می کشوند . دو تا دستاشو گذاشته بود رو سینه های من و با یه چرخش و چند ضربه دیگه آبشو به نرمی توی کون من خالی کرد . لبای شیرینو از هوس گاز گرفته بودم .... ادامه دارد .... نویسنده .... ایرانی 

0 نظرات: