ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زنی عاشق آنال سکس 85

فرشید کف دستشو گذاشته بود روی کسم و با سرعت و حرکت چرخشی زیادی لبه های کسمو در تماس با هم و مرکز اون قرار داده بود . طوری که دیگه من جز گرد کردن لبا و بوس فرستادن واسه اون کار دیگه ای از دستم بر نمیومد . وقتی یه انگشتشو هم کرد توی کونم و اون انگشت وسطی رو فرو می کرد توی کون و می کشید بیرون ..همین جور داد می زدم که من کیر می خوام . زود باش زود باش .. اون به وجد اومده بود . سوراخ کونمو می بوسید و لی چون نمی تونست خوب ماچش کنه بیشتر زبون می زد .
 فرشید : می تونم یه چیزی ازت بخوام آتنا ؟
-اگه من زود تر بخوام چی ؟ .
-باشه اول تو بگو ..
-می خوام که کیرت رو بکنی توی کونم . فقط کون . کونم می خاره . خیلی هم خارش داره ..
 دیدم رنگ و روی فرشید به طرز عجیبی باز شده و لبخند به خودی خود علاوه بر لباش کل صورت و چشاشو روشن کرده حتی  روی پیشونیش هم نشسته .
-فرشید چت شده که داری با تمام وجودت می خندی ؟ خواسته ات رو بگو دیگه .
-کاش یه چیز دیگه ای می خواستم و می تونستم یه کوپن نیاز داشته باشم . آخه من می خواستم و دوست داشتم که بکنم توی کونت .
 -آره منم دوست دارم که فقط همون جوربکنی نمی دونم این چه خارشیه که به کونم افتاده  که همش دوست داره یه چیزی بره توش . کیر بره توی مقعدم و تا اونجایی که می تونه بره توی کونم . بعدش آروم آروم کیرت رو بچرخونی .. هم کون دادن قلق داره و هم کون کردن اگه دو تایی با هم خوب کنار  بیان به جای درد لذت داره .. جوووووووون .
-اووووووففففففف آتی آتی من فدای کونت و اون لب و دهنت که این جوری ازم می  خواد که کیرمو فرو کنم توی کونت .
 -آره عزیزم . عشق من . این نیاز منه .. خواسته منه . هوس منه .
-می کنمت . خودم با عشق و هوس و لذت کیرمو فرو می کنم توی کونت . فقط هر وقت دردت گرفت به من بگو . من دوست ندارم تو عذاب بکشی .
ازم خواست که قمبل کنم تا بکنه توی کونم . نمی دونم چرا هوس کردم که از روبرو کون بدم . از روبرو خیلی کم کون دادم . کون دادن از روبرو به صورتیه که طرف باید دستشو بذاره زیر کمراونی که می خواد کون بده  و با یه شیب رو به بالا کیرشو با سوراخ کون  طوری هماهنگ کنه که دردش نگیره ولی من دوست داشتم هیکل و تیپ فرشید رو از روبرو ببینم و لباشو به لبای خودم بچسبونم . هر چند تجربه اینو می گفت ومیگه که مردا در حالتی دوست دارن کون زنو بکنن که قالب و برشهای کونشونو توی دید خودشون داشته باشن و این حالت به اونا لذت میده . با این که شاید کمرم درد می گرفت ولی واسه تنوع هم که شده دوست داشتم این مدلی کون منو بکنه هر چند براش قمبل هم می کردم تا از اون سمت هم منو بکنه . پاهامو انداخت رو شونه هاش منوبه طرف خودش کشید دستاشو گذاشت زیر کونم و باسنمو آورد بالاتر .. کیرشو روی سوراخم تنظیم کرد . کف دستمو گذاشتم روی کس تا خیسی هوسمو نشونش بدم و متوجهش کنم که اگه چیزی به کونم نمالونده می تونه از اون استفاده کنه که یادم اومد هنوز بی حسی روی کونم مونده  و تا حدودی چربه ولی کیر رو می تونم حسش کنم . -آخخخخخخخخ فرشید چه کیفی داره . بکن توش نترس  .. دست رامین درد نکنه یه جوری منو آب بندی و ردیفم کرده که تا چند ساعت می تونم کون بدم و لذت ببرم . عشق کنم .
-حالشو ببر حالشو ببر آتنا ..
-لب لبتو می خوام . بدش به من .. بده ..
کیر توی کونم در حال حرکت و لمس دیواره های مقعد و اون داخلش بود و لبای فرشید هم رفته بود رو لبام . چقدر از این حالت خوشم میومد . دستامونو دور کمر هم قرار داده بودیم .  همین که به این فکر کردم که چه  خوبه که به رامین و شیرین فکر نمی کنم فکرم رفت طرف اونا .. شیرین چه جیغی می کشید .
-نامرد منو بکن .. بکن .. جرم بده . محکم تر . تلافی این چند سالی رو سرم در بیار . می خوام بهت نشون بدم خیلی بیشتر از همه اون زنایی که با هاشون بودی می تونم بهت حال بدم . نامرد تو باعث شدی که من بدون عشق از دواج کنم .
-هنوزم دوستت دارم شیرین . اگه از همسرت جدا شی تو رو می گیرم .
-دیگه دروغاتو باور نمی کنم .
-جون تو دروغ نمیگم ..
-آخ چقدر دوست دارم گول بخورم . ولی نه .. حالا بکن . بذار ازسکسمون لذت ببریم 
-فرشید اونا خیلی سر و صدا می کنن این طور نیست ؟
-میگی چیکار کنیم . باید تحمل کرد .. حواسمو جفت کیری کردم که داشت از کون من لذت می برد . فرشید مثل من عاشق آنال سکس بود . ..... ادامه دارد .... نویسنده .... ایرانی