ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

شیدای شی میل 131

مهران : یعنی تو می خوای بکنی توی کون زنم ؟ همون کیری رو که الان توی کون منه ؟
 -خب در اون لحظات که من دارم سمیه جونو می کنم تو هم می کنی توی کون من . البته با اجازه سمیه جون . همون جوری که تو به اون اجازه میدی اونم باید بهت اجازه بده . در سکس باید یک تفاهم دو طرفه و.جود داشته باشه و گاه هم می بینی یک تفاهم چند جانبه . این ها سکسو قشنگ ترش می کنه و تو به خوبی می تونی از پسش بر بیای .
 -باشه هر چی تو بخوای و بگی . من حرفی ندارم . من که راضی هستم . حالا نظر شما چیه ..
سمیه  : یک زن تابع دستورات شوهرشه . من وقتی که به تو بله رو گفتم یعنی این که در غم و شادی و در سختی و راحتی در کنار تو و با تو هستم . هر گز فراموشت نمی کنم و تو رو می خوام . دوستت دارم . .  همین دیگه ... سه تایی مون همو بغل زدیم و مهران حالا اومد پشتم قرار گرفت و یه نگاهی به من انداخت تا بخوبی بتونه یه دیدی روی کونم هم داشته باشه ...
-مهران جون سوراخ کون من با بقیه سوراخ کون ها فرقی نمی کنه . خیلی هم آکبند و پلمب شده هست . البته انگشت توش کردم .. کیر مصنوعی هم داخلش  فرو کردم ولی کیر طبیعی رو برای بار اوله که با اجازه سمیه جون می خوام توش کنم البته شما توش کنید چون کیر آدم که وارد کون خود همون ادم نمیشه . 
سمیه با نوعی تردید و و تعجب نگام  می کرد .  هیجانو در چهره اش می خوندم . تر جیح دادیم که در همون حالت قمبل کرده  و فقط به نفر رو برو مون توجه داشته باشیم که سمیه نفر روبرو نداشت . یه چند روزی می شد که یک کس جدید نکرده بودم و هیجان زده شده بودم . کون منم دیگه سنگین شده بود . دستامو گذاشتم لای پای سمیه . کونشو باز کردم . همین کارو هم  مهران از پشت با هام انجام داد . خیلی کیف می کردم وقتی اون کونمو به دو طرف بازش می کرد . حس می کردم که هوس کیرم زیاد تر شده و واسه رفتن به کون سمیه بیشتر بی تابی می کنه ..
-اووووووففففففففف سمیه ... کونت هم خیلی حال میده ..
 -ولی تا منو ار گاسمم نکردی از کون خبری نیست .
می دونستم که این بار وقتی که بکنم توی کس سمیه شاید بیشتر از  ده دقیقه مقاومت نداشته باشم . ولی باید به همه شون نشون می دادم که درسته  که کیر شیدا شی میل اون جوری هام سفت و دراز و شق نمیشه ولی می تونه شادابی و نشاطو بیاره زیر پوست . کون گنده سمیه هیجان منو زیاد کرده بود . برای من فرقی نمی کرد که کون اونو بکنم یا کسشو . برای اون فرق می کرد که من کیرمو بکنم توی کونش یا کسش . فشاری که مهران به کونم می آورد دردمو زیاد کرده بود . ومنم در همون لحظه کیرمو چسبوندم به کس زنش  .. جاااااااان چقدر داغ بود . داغ تر از کون شوهرش بود . حرارت داخل کس خیلی زیاده . آدما رو می سوزونه . ولی انگار این آتیش دادنها فقط برای سوختن کیره و حالا منم داشتم می سوختم .  اوووووووخخخخخخخخخخ چه حالی می کردم .. چشامو بسته بودم  تا یه لذت دو طرفه با حال و نازو حسش کنم . از یه طرف کیر وارد کون می شد و از طرف دیگه کیر من می رفت توی کس سمیه .. سمیه : آخخخخخخخخخ شیدا .. عزیزم .. دارم می سوزم .... بزن .. بزن .. من می خوام زود تر جوش بیارم .. نه بذار حال کنم . ولی اگه تونستی زود هم ارضام کنی کیف داره . همه مدلش کیف داره . خوشم میاد  . جرم بده . منو پاره کن ... شوهر عزیزم .. مهران کونی من ...بی جهت نیست که کشته مرده کیر شیدا جون شدی ... مهران : عزیزم تو الان به کی میگی . تو هم داری با هاش حال می کنی . ازلذت روی کیر داخل کون ...و بوسه های لب به لب من و سمیه ... و دستای مردی به نام مهران که به من کون داده بود و حالا داشت کون منو می کرد رو سینه هام می لغزید   دیگه نزدیک بود جیغ بکشم و اسم هر چی مرده رو که تا حالا منو کرده بر زبون بیارم . دست خودم نبود ... تلمبه زدنها همچنان ادامه داشت ..
-اوووووووفففففففف جووووووووون شیدا .. شیدا ... کیرت می خوره به ته کسم .. معلوم نیست داره به کجا فشار میاره ولی حس می کنم که داره کیسه آبم می ترکه ..
 -مگه بار داری ؟
-نه از خوشی زیاد داره می ترکه .. فدات شم ... فدات شم شیدا جون منو ار ضا کن . یه کاری کن کمرم سبک شه ... آخخخخخخخخ .. نههههههههه ....
مهران حس سنگینی عجیبی رو به کونم داده بود   . پهلو های منو داشت و مرتب کیرشو می کوبوند به طرف درون کون . دردم می گرفت ولی چاره ای نبود .... ادامه دارد .... نویسنده .... ایرانی