ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

پریان در غربت 65

-اووووووووفففففف مهران عزیزم .. من می خوام . می خوام . دلم می خواد چیز  تو دو تا می شد می رفت توی دو تای من ..
 -اسمشو بگو .. اسمشو ببر .. نترس من بهت نمیگم زشته ..
-فدای ادبت بشم شوهر گلم . دلم می خواد یه کیرت دو تا می شد یکی می رفت توی کون من و یکیش هم توی کس من .. آخخخخخ آخخخخخخخ .. با اشاره انگشت ریچارد و استیو متوجهشون کردم که باید ساکت باشن .
 -مهران .. کسم می خاره کونم می خاره ..
 -نگو پریسا .. از این حرفا غیر وقت سکس نداشتیم .
 -چیکار کنم  هشت نه روزه گذشته . من دیگه تحمل ندارم ..
-صبر می کنم پریسا .
 -اووووووههههههه دارم می سوزم .. آخ .. مهران یواشتر سوختم .. سوختم ..
-پریسا منم باهات سکس تلفنی کنم ..
-هر کاری دوست داری بکن . من تا دو روز دیگه میام و اون وقت حقیقی اونو می تونیم بکنیم .
 راستی راستی هم حس کردم که نیاز دارم سکس از راه مجاز هم داشته باشم . ولی وقتی به مهران به شوهرم فکر می کردم و از این که از این سفر دارم به سلامت در میرم و کلی هم لذت بردم بدون این که آب از آب تکون بخوره هیجانم زیاد می شد و دلم می خواست اون دو تا سیاهپوست با هیجان بیشتری از من لذت ببرن و حال بدن .. -مهران من دیگه تحملشو ندارم .. باهات خدا حافظی می کنم . می ترسم خواهرام متوجه حالت من بشن که چه جوری هوسی شدم .. ..
 با شوهرم وداع کرده و نفهمیدم گوشی چه جوری از دستم افتاد زمین .  ریچارد با قدرت کمرمو داشت .  کیر ریچارد با این که  عضلات کونمو شل کرده و رفته بود اون داخل جا خوش کرده بود ولی حس چسبندگی و کیپی خاصی رو درست کرده بود . حس کردم نصف کیرش توی کونمه . بیشتر اگه می رفت اون داخل جرم می داد . استیو هم لباشو آورده بود به سمت لبای من . گذاشتم منو ببوسه . خودمم تشنه ام بود . صدای ساز و آواز و آهنگ هایی که بیشتر شبیه به نعره و عربده کشی بود و به درد همون غربی ها می خورد در اومده بود . این فضا حال می داد آدم از روی این کیر بپره بره روی اون کیر . دیگه فکر کنم همه بی حیا شده بودند . حرکت  این دو تا کبر کس و کونمو به آتیش کشیده بود . دستمو گذاشتم دور سینه هام و اونو حرکتش می دادم .. به سمت دهن استیو نزدیکش کردم .
-آخخخخخخخ نوک سینه هامو با لبای کلفت چه با حال می خوری .. وووووویییییی .. نگاهی به نوک سینه ای که مکیده شده بود  انداختم . هیچوقت اونو به این تیزی ندیده بودم . لبای کلفت استیو طوری سینه هامو میک می زد که نوکش تیز و تیز تر می شد .-اوووووففففففف منو بکن .. نوک سینه مو تر کوندی . آبم کردی . خونه خرابم کردی .. کیرت داره بهم حال میده استیو ..
 ضربات کیری که می خورد به ته کسم قلبمو می لرزوند . دلم داشت از جاش در میومد . خوشی تموم نمی شد . دوست نداشتم تموم شه .. فکرمو کمی متمرکز کونم کردم . از این که ریچارد داره با کونم کیف می کنه کیف می کردم .. لحطات رسیدن به ارگاسمم نزدیک شده بود . حالا اون دو تا با دستاشون هر جای بدنمو لمس می کردن . -آخخخخخخخ فدای دستاتون .. فدای جفت کیرتون ..
هر دو تا به زبون خودشون و گاه با فریاد هوسشونو خالی می کردند .. دستمو گذاشته بودم رو سر استیو و موهای مجعد و فرشو می کشیدم . لذت  و هوس رو در چهره اش می دیدم
-اووووووههههه موهاتو از ریشه در میارم . این جوری داری آتیشم می زنی ؟
ولی اون لبخند می زد .
-چیه خوشت میاد دارم با کیر تو کیف می کنم ؟
 کونمو رو کیرش حرکت می دادم اونم با سرعت زیاد تری کیرشو می کوبوند به آخر کسم و اولش .
 -آآیییییییی داره می ریزه .. اووووووفففففف.
 پنجه ها و کف دستمو پی در پی به سمت پایین و جلو چشای استیو حرکتش داده و متوجهش می کردم که به حرکت گایشی خودش ادامه بده . حالا پنجه های ریچارد رفته بود روی کونم و با ضربات شدید تری کونمو می کرد ودرد کونمو به جون خریده بودم . ولی اون مراعات می کرد .
 -همین جور داره میاد ..
 دلم می خواست کیر استیو برای یه لحظه از کسم بیاد بیرون و آب کسم با فشار بریزه بیرون ولی دیگه نمی شد .. این جوری هم نرم نرم ار گاسم شدم ..
-ریچارد .. کونم درد گرفت . چرا ضرباتو تند ترش کردی ؟ خواهش می کنم . ..
اون که چیزی حالیش نمی شد .  با چند نعره غول آسا .. آبشو خالی کرد توی کونم .. چقدر پرش ها و جهشهای کیرش توی کون وقتی که داشت آبشو می ریخت اون  داخل بهم حال و لذت داد .. ریچارد که کیرشو بیرون کشید استیو که در یه حالت ضربه فنی شدن قرار داشت یه دور خودشو بر گردوند و منو خوابوند رو زمین . جامون عوض شد . من طاقبازو داشت می کرد ..
 -آخخخخخخخ .. آب بده آب بریز .. چرا حرف گوش نمی کنی من تشنمه . آب کیرت رو می خوام . کسم آب می خواد .
 انگشتمو فرو کردم توی کونم . به زحمت  دو سه قطره ای ازمنی ریچارد رو که نیمه حل شده نشون می داد روی دستم قرار دادم . و گرفتم جلو چشاش .. اونو متوجهش کردم .. وااااایییییییی این ریچارد اومد بالای سرم آب کیری که توی آلتش مونده بود یکی دو قطره ای داشت چکه می کرد . کیرش چه هوس انگیز بود با این که شل شده بود یه کلفتی خوشگلی داشت راستش زشت بود ولی هوس  من اونو زیبا نشون می داد دهنمو باز کردم تا کیرشو فرو کنه توی دهنم و لذت کس دادن من هم از اوج برسه بالاتر .. در حال ساک زدن کیر ریچارد بودم که داغی آب کیر استیو رو , پرشهای هوس و جون بخش اونوتوی کسم  حس می کردم ... ادامه دارد .... نویسنده .... ایرانی