ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

هوس اینترنتی 99

-اوووووووخخخخخخ آیدین آیدین .. خیلی عالیه عالی تر از عالی همینو ادامه بده .. اون کیرشو وقتی به ته کوسم می کوبوند قسمت پایین بدنش کونمو می لرزوند .
 -چی می بینی پسر ..
 -همون چیزی رو که هفته هاست می بینم . مثل این که تمام لحظه ها رو با هم می بینم .  چقد داغش کردی .. کیرت داخل شکممو داره می سوزونه .
 شونه هامو نرم نرم می بوسید . یواش یواش خودشو رسوند به بازوم ..  کل بدنم نیاز داشت ..
-ببینم این جوری بهتر بود یا این که خودت رو نشون شوهرم می دادی ؟ خوب آبروی خودت رو پیش اون بردی و اون بعدا می تونست سو استفاده بکنه و حال تو رو هم می گرفت ولی این جوری تو داری حال می کنی . دارم بهت حال میدم .
 کیرش تا ته رفته بود توی بدنم و اونم وسط بدنشو طوری به دو تا قاچای کونم می چسبوند که کون و کپل من داغ کرده و فکر می کردم که اون با وسط بدنش داره ماساژم میده .
 -آیدین همین جوری باهام باش .. انگشتتو هم از کنار کیرت بذار توی کسم . با لبه هاش بازی کن . من دارم ارضا میشم . بازم دارم میشم . خیلی زود می تونی ... بگو از کی یاد گرفتی شیطون ..
 -طناز تو با این ناز و ادات آتیشم زدی .. خیلی راحت می تونی منو از این رو به آن رو کنی ..
 -حالا کجاشو دیدی .. می تونم با هر آهنگی برات برقصم ..
-نمی دونم چی بگم طناز . تو اندامی داری که خیلی تپل و گوشتیه ولی با همه توپر بودنت اصلا نشون نمیدی که وزنت زیاد باشه ..
 -ببینم این حالتا رو هم می تونی نقاشی کنی ؟
 -آره بازم هوس دارم که هر قسمت از بدنتو واسه خودم بکشم و اگه یه وقتی دارم از اینجا میرم اونو با خودم ببرم .
 -اگه می تونی ذهنی بکش . تو که میگی من همیشه در ذهن تو هستم .
 -طناز دلم می خواد از شوهرت جدا شی و با من از دواج کنی .
 نزدیک بود از زبونم بپره که الان برای چند مین باره که این پیشنهاد به من میشه که زود دهنمو جمع کردم .
 -اووووووههههههه طناز طناز ..
 -خوشم میاد این جوری دلت میره . تو که از ازدواج فراری بودی این جوری افتادی به دام من . ولی من مهرداد شوهرمو با همه دیوونگی هاش دوست دارم و اونو می خوام . بهش احترام میذارم ..
-از این کارت سردر نمیارم .
-خب دیگه بعضی آدما یه دیوونگی هایی دارند . اون یه جور دیوونگی داره من یه جور دارم و او هم یه جور مخصوص و بی نظیر .
 -خیلی رک و پوست کنده حرفاتو می زنی .
 -چیکار کنم من با کسی رو در بایستی ندارم . ادامه بده .
-نمی دونم باید چیکار کنم .
-ادامه بده همین جور .. من می خوام .. ..
 چقدر تنوع طلب شده بودم و هرچه از این کیر های گوناگون به دل کس و کونم می نشست بازم تشنه کیر دیگه و هوسی دیگه بودم . داشتم یواش یواش مردا رو درک می کردم که راحت میرن دنبال زنای دیگه .. این که چقدر تنوع طلبن .. ولی خود خواه هم هستن . دلشون نمی خواد که ما زنا بریم به دنبال لذتهای گوناگون و تنوع . جون عمه شون غیرتی هستن.
 -راستشو بگو از کی تا حالا دوست داری با من باشی آیدین .
-فکر کنم یه بار بهت گفته باشم .. از همون لحظه ای که تو رو دیدم . خیلی خودمو کنترل کردم . نمی خواستم فکر کنی که خیلی چشم چرونم .
-واسه همین بی طاقت شدی وقتی که مهرداد بهت پیشنهاد داد ؟
 -فکر کردم اون دیوونه هست .. بعدا گفتم نه اون دیوونه نیست روانیه ..
-کس خله .. اون کس خله .. لذت بده . لذت ببر .
 دقایقی رو در سکوت گذروندیم . اون با بوسه هاش منو لحظه به لحظه نرم ترم می کرد . خلاف اون چه که فکر می کردم خیلی شل و وارفته و بی دست و پاست اتفاقا خیلی هم پر تحرک بود . 
-ببینم من طبیعی ترم یا تصویر من .
-تو ..تو اصل اصلی ..
 -ادامه بده پسر .. خیلی عالی داری حال میدی .
 کیرش همچنان به ته کسم می خورد و با انگشتش هم داشت با روی کس و لبه هاش بازی می کرد . فقط داشتم نگاش می کردم که چیکار می کنه . به چیز دیگه ای فکر نمی کردم .
-آییییییییی .. اووووووووهههه دارم می ریزم .. دارم می ریزم .. خیلی با حالی پسر .. سرشو که خم کرد و نوک سینه منو گذاشت توی دهنش  حس کردم که با مکش های اون یه چیزی داره از کسم می ریزه . منو به اوج رسونده بود .. کسمو می زدم به سمت بالا .. اون متوجه شده بود که من دیگه به آخرای راه رسیدم ..
 -آخخخخخخخخ سوختم سوختم .. من آب کیرت رو می خوام ..
دستامو گذاشتم رو کون آیدین و اونو به سمت خودم فشارش دادم و محکم طوری که تکون بخور نبود .. راهی نداشت جز این که آبشو خالی کنه توی کسم .. وقتی که منی گرم و جون بخششو می ریخت توی کس نمی تونستم جلوی لبخند رضایت خودمو بگیرم ... ادامه دارد .. نویسنده .... ایرانی