ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

عجب بله برونی ! 24

-افسر جون فعلا زیر کیر شوهرم حالشو ببر . حالتو بکن . چیکار به این کارا داری . دختر تو هم داره با باباش حال می کنه . مامان از افسون و افروز می گفت .. -ببین زنت چه جوری زیر کیر باباش داره می رقصه . عزیزم ما نباید عقب بمونیم -مامان مگه مسابقه رالیه -بد تر از رالی .باید به اونا نشون بدیم که ما نه تنها چیزی از اونا کم نداریم بلکه خیلی سر تر از اونا هم هستیم . من نه به این خاطر که نشون بدم از اونا سر ترم . بلکه واسه این که به افسون نشون بدم که منم دارم حال می کنم و می تونم مامانمو بکنم دیگه هماهنگی ها رو انجام دادیم  . مامان رو زمین دراز کشید و من لنگای رو زمین دراز شده شو به دو طرف باز کردم . حالا دیگه وقتش بود که خودمو نشون می دادم -وووووویییییی مامان مامان فدات . چه کس تنگی داری . نمونه و محشره . اگه بدونی چه حالی میشه باهاش کرد . از همه کس هایی که اینجاست تنگ تره . کس فقط کس مامان .. بذار اول خوب ماچش بدم آههههههه آههههههههه .. بگیر که اومد . لبامو گذاشتم رو کس خوشگل مامان . راستش اولش فکر می کردم گشاده ولی بد نبود . از کس خاله افسر خیلی بهتر بود . -مامان فدای کس تنگ و کوچولوت بشم من .-خدا نکنه اگه تو فدا شی من چه خاکی تو سرم بریزم . من تازه با این کیر آشنا شدم . باید دوباره منو بر گردونی به روزای با حال  جوونی . زن با کیر جوون جوون میشه و مرد هم با کس تازه .. حالا ما یه خونواده هستیم که همه داریم از هم لذت می بریم و صفا می کنیم ولی کیر تو رو با هیچ کیری در دنیا عوض نمی کنم . چون تازه  نفس و شادابه . چقدر از این کیر های جون دار خوشم میاد -زن مگه تو به غیر از کیر من و داداشم زیر کیر کس دیگه ای هم رفتی که میگی از این کیر ها خوشت میاد - افرود جون دلیل نمیشه چون خوشم میاد حتما کیر های دیگه رو نوش جون کرده باشم .  کیر های دیگه این قدر کس خل نیستن که بیان منو بکنن . -مامان دست شما درد نکنه یعنی حالا کیر پسرت کس خل شده ؟/؟ یعنی من کسم خله ؟/؟ .. مامان صداشو آورد پایین تر و گفت من اینا رو گفتم که باباتو ساکتش کنم که یعنی چی خیلی دلت بخوادافرود   که تازه کیر های دیگه هوای منو داشته باشن . این قدر به من گیر نده . مرتیکه خودش داره کس خواهر زنشو می کنه اون وقت از حرفای من داره تیکه می گیره . حسابشو نمی کنه که ما باید اعصاب آروم داشته باشیم . عزیزم .. تند تر تند تر . کیرت رو بیار بیرون و دوباره بکن توش . می خوام جلال و ابهت این کیر رو به رخ همه بکشی . نشون بدی که تو از همه سر تری ..-اووووففففففف مامان مامان .. هوس دارم . هوس دارم . فکر نمی کردم این قدر با کردن تو خوش به حالم بشه . -هنوز کجاشو دیدی . مادر همون زیر خودشو  می گردوند و انگاری داشت رقص سکس می کرد . -افشین تمام کیرت رو داخل کسم دارم . اصلا نمیذارم حروم شه . دوستت دارم دوستت دارم . جووووووووون چقدر این کیرتو تازه و آبداره .. تموم تنم داره می لرزه . جون گرفتم .. فقط تو .. فقط تو .. -مامان خیلی حال میدی .. اگه بدونی چه مزه ای داره با نمکی .. افسون که می دید من این طرف دم گرفته و دست بر دار نیستم  با صدای نازک دخترونه اش طوری اوف اوف می کرد که  به خوبی متوجه بودم که اون داره فیلم بازی می کنه که عقب نمونه . هر چند خوشش میومد و دور کسش و رو کیر باباش لکه های سفید هوس نشسته کسش خیس کرده بود ولی طرز  ابراز احساسات کندش  نشون می داد که داره فیلم بازی می کنه . افسون قمبل کرده بود تا پدرش بکنه توی کسش . -افشین بازم که حواست رفت اون طرف . این همون چیزیه که زنت می خواد . باید گربه رو دم حجله بکشی . باید نشون بدی که قدرت در دستان توست . زیر گوشم گفت .. باید نشون بدی کون لق زنت کرده .. هوای مامان و باباتو داشته باش . هنوز هیچی نشده این دو تا خواهر داشتن مادر شوهر و مادر زن بازی در می آوردن . دو تا مردا هم که فقط به فکر کس و کون کردن خودشون بودند و کاری به این نداشتن که خواهرایی که قربون صدقه هم میرن چه طور گاهی زقیب هم میشن . هر چند شوهراشونو با هم تعویض می کردند ولی انگار این شب بله برونی هر کدوم می خواست بر تری خودشو دیکته کنه . .. افسرکه زیر کیر بابام بود بیشتر توجهش به من و مادرم بود و کمتر در بند دخترش و شوهرش بود . اون شیفته کیرم شده بود و ظاهرا وقتی کیر منو می دید که توی کس مامان جونم وول می خوره یه جوری می شد . هر چند این تازه شروع کار شش نفره ما بود و همه باید به این جو عادت می کردیم . ... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی