ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

شیدای شی میل 49

همه مون داشتیم حال می کردیم ولی حس می کنم فروغ کمتر حال می کرد . من فقط تا حدودی می تونستم کسشو دستمالی کنم . چه جالب می شد اگه از این صحنه های مهیج می تونستیم فیلم بگیریم و به عنوان یاد گار داشته باشیم . خیلی عالی می شد . فری خیلی هیجان زده بود . هم داشت کون دوستشو می کرد و هم به من کون می داد . لذت زیادی  از دو طرف می برد . منم که داشتم با کیر مصنوعی گابیده می شدم . دسته جمعی خوش بودیم . لاله خوشگلمو نمی دونستم چیکار می کنه . هوتن داشت اونو می کرد .  صدای فریاد اون همه جا رو گرفته بود . هوتن : چیه داری با کیر من حال می کنی ها .. -خیلی نامردی .. خیلی نامردی هوتن .. -تو هم خیلی بی وفایی لاله . چند روز منو ندیدی رفتی با دیگران خوش گذروندی . یه لحظه سرمو خم کردم تا ببینم حالت لاله رو . با این که داشت هوتن رو می کوبید ولی از حالت صورت و طرز حرف زدنش به خوبی متوجه بودم که هنوزم چقدر این پسره رو دوست داره .خیلی دلم می خواست کس لاله رو ببینم که در چه حال و وضعی قرار داره . ولی نمی شد چون باید خودمو زیادی خم می کردم . ولی سوراخ کون هوتنو با کمی یه پهلو شدن  می دیدم .  کیر  فری این سوراخو بازش می کرد و چین های کون رو به خوبی نشون می داد . می رفت داخل و بر می گشت . چقدر هیجان انگیز و جذاب بود . هوس کرده بودم کون هوتن رو هم بگام . . وقت زیاد بود . من می تونستم کیرمو توی چهار تا کون و دو تا کس فرو کنم . لعنتی .. این کیر ما نباید به این زودیها بخوابه .. بهتره گاهی اوقات از قرصهایی که کیر رو تا چند ساعتی صاف و شق نگه می داره استفاده کنم . فروغ  یه چند دقیقه ای رو با کیر مصنوعی با کونم ور رفت و از جاش پا شد . رفت سمت هوتن و کسشو گرفت سمت دهن اون . حالت او طوری بود که تا حدودی مانع عملیات ما می شد و هوتن اونو کس خالی بر نگردوند .طوری کس فروغ رو می خورد که زن آتیش گرفته بود .. فری : هوتن جون یادت باشه حالا که مامان دیگه نسبت به کون دادن ما به هم آب بندی شده سر فرصت من بکنم توی کون تو و تو هم بکنی توی کون مامان من . این جوری بی حساب میشیم .. -یعنی میگی فری جون من دیگه کون تو رو نکنم .؟ -اووووووووخخخخخخخ این چه حرفیه که می زنی . اون که جای خود داره . بدون کیر تو دنیا و زندگی که صفا نداره . دو نا پسر چه جور قربون صدقه هم می رفتند . دو تا کون و دو تا کیر بین اونا صمیمیت  و پیوند قشنگی به وجود آورده بود . خیلی دلم می خواست که حالا رو کیر یکی از پسرا سوار می بودم ولی اینی رو هم که فروغ دقایقی پیش فرو کرده بود توی کونم همچین بد هم نبود . مادر فری از نو جوون شده بود . با همه حال می کرد و به همه حال می داد . می خواست خوشحالی خودشو به همه نشون بده . به نویت یکی یکی ما رو می بوسید .اومد نزدیک من لباشو گذاشت رو لبای من . و خیلی آروم گفت با تو خیلی کارا دارم . باید بیشتر از اینا بهم سر بزنی . -فدای تو فروغ . خیلی با حالی هم تو هم پسرت . مطمئن باش بازم میام ولی لاله هم میاد . -بالای سر .. یواشکی تر بهم گفت فقط یه کاری کن که اون این قدر ناراحت نباشه و یه اشاره ای هم به هوتن زد که یعنی لاله از هوتن دلخوره ... در این جا صداشو آورد بالاتر که مثلا می خواست یه نتیجه گیری در مورد روابط انسانها و عشق و حال کردن بکنه . -بچه ها این دوره زمونه کیف کرد ن و این که  آدم با صفا کردن به خودش آرامش بده از همه چی مهم تره . همه غیر لاله یکی یکی حرفاشو تصدیق کردن . لاله رو هم می دیدم که در عالم خودشه ...ولی بی اندازه از کیری که میره توی کسش و میاد بیرون لذت می بره .. لاله : هوتن به پشت سرت فکر نکن . جلوی خودت رو ببین . من می خوام . آتیشم کن . تند تر .. تند تر .. امونم نده . من می خوام . زود باش .. فری ظاهرا دیگه نتونست طاقت بیاره .-هوتن جون داره میاد .. -فری کمرت رو سبک کن . کونم آب می خواد . فری در حالی که چشاشو بسته بود با چند تا ضربه خالی کرد توی کون هوتن ..  در جا کیرشو کشید بیرون . منم یه خورده پس رفتم . کیرم از کون فری اومد بیرون . فری که رو زمین ولو شده بود همون کیرمو فرو کردم توی کون خیس هوتن .. ظاهرا این جوری اعصاب لاله هم راحت تر بود . منی بر گشتی از کون هوتن رو روی کونش پخش کرده و با لذت کیرمو توی کون هوتن حرکت می دادم . خیس خوردگی کون هوتن کیر منو داغ کرده بود .... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی