ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

سال نو مبارک !

نوروز می آید .. روزی نو می آید .. روزی که چون دیگر روز ها نیست .. روزی که من و تو دیگر آن من و تو نیستیم . روزی که لبخند ها می آید .. روزی که پیوند ها نو می شود .. روزی که همه به هم سلام می گویند .. روزی که اندیشه های کهنه را به کناری می گذاریم .. روزی که نباید به پایان اندیشید .. نوروز آغاز زیبایی .. طلوع تولدی دیگر است . نوروز روز عشق است .. بیایید بپنداریم که در نوروز قلبی نمی شکند انگشتی بریده نمی گردد و خداوند صدای ما را می شنود و صدای دلهای شکسته را . بیایید بپنداریم که نوروز تنها تولد طبیعت نیست ..نوروز تولد همه ماست ..و نوروز روز یهار است .. زیبا ترین آفریده طبیعت .عیدتان مبارک ! نوروزتان مبارک ! سال نو مبارک ! امید وارم سال نو و بهتر است بگوییم سال 1393سالی پر برکت و سال رهایی از مشکلات متفرقه برای ملت قهرمان و شکیبای ایران باشد تلاش ما بر این بوده که بتوانیم با حداقل امکانات با حداکثر توان در خدمت شما عزیزان باشیم . هر چند در سال 1392 مشارکت شما خوانندگان نازنین  درخصوص همراهی و همگامی با ما بسیار ضعیف بوده وتنها انگشت شماری بوده اند که نظرات خود را برای ما ارسال داشته اند . در هر حال انگیزه و هدف از بر پا داشتن این مجموعه  تنها در کنار شما بودن و استحکام پیوند محبت و دوستی ها در این خانه عشق است .. کم و کاستی ها را به بزرگواری خود و ناتوانی ما ببخشید . امیدوارم سال 1393 سالی باشد که در نهایت تندرستی لحظات خوشی را در کنار عزیزان و آنان که دوستشان دارید سپری نمایید . بر لبانتان غنچه های لبخند شکوفا باد و چون شکوفه های بهاری با طراوت باشید .....ازسوی مدیریت سایت امیرو برادر کوچک شما ایرانی