ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

مردان مجرد , زنان متاهل 41

سمیر هم با دو طرف کون گلوریا بازی می کرد و هم  با سرعتی زیاد از طرف پایین به سمت بالا کیرشو به انتهای کس اون می زد .
  -آقا منصور حالا چه طوره .. لذت می بری از کیری که توی کون خانومت فرو کردی ؟
-راستش بیشتر از اون کیری که رفته توی کسش یعنی کیر تو دارم کیف می  کنم . می خوام بدونم زنم چه حالی بهش دست میده .. ..
گلوریا : منصور جون فدات شم من . بهت میگم این قدر غصه منو نخور حال کن . از لحظه هات استفاده کن . -باشه عزیزم هر کاری که تو بگی رو انجام میدم . هر چی بگی گوش می کنم . ولی تو نگفتی  کیر سمیر چه احساسی بهت میده ..
 -واسه تو چه فرقی می کنه .
-می خوام ببینم تا چه حد تونستم برای زنم مفید باشم . این که بتونم اونو از خودم راضی نگه داشته باشم . سر حالش کنم . یه تصویر روشنی از آینده روواسش ترسیم کنم .
 -نمی دونم چی بگم . واقعا نمی دونم چی بگم . فقط می دونم خیلی داغم . خیلی هیجان دارم . یه گلوله آتیشم .. ولی باید احترام به تو رو رعایت کنم .
 -تو اگه می خوای احترام منو حفظ کنی باید با من رو راست باشی هرچی توی دلته به من یگی ..
-چی بگم . نمی خوام تو تحریک شی . فکر کنی که من غیر تو به مرد دیگه ای هم توجه دارم از وجود اون لذت می برم . در حالی که این فقط تویی که به من حال میدی و اگرم از کس دیگه ای لذت می برم به خاطر اینه که تو این طور میگی .
- حالا همسر خوشگل و خوش کون من می تونم از ت خواهش کنم که این قدر فکر منو نکنی و بدونی که اگه احساسات خودت رو صادقانه نشون بدی این جوری خیلی راضی تر و سر حال تر نشون میدم ؟
-هر چی تو بگی عزیزم . هر چی تو بخوای . من دوستت دارم . باشه منصور جون ! سمیر عزیزم ..  عشق من .. ببین دکتر چی میگه ؟ اون چقدر هوای ما دو تا رو داره که  میگه از لذت بردن ما داره لذت می بره . پس ادامه بده . من می خوام . من هر دو تا رو می خوام . محکم تر بزن .. عزیزم .. سوختم .. هر دو تا تون منو بکنین . هر دو تاتون گشادم کنین ..  
منصور : من که هر وقت دوست داشته باشم می تونم گشادت کنم و اراده کنم کیرم توی تن توست . حالا از سمیر بخواد که جرت بده .. پاره پاره ات کنه .. گشادت کنه ...
منصور به وجد اومده بود . کون زنشو در طبق اخلاص می دید که مثل یک سفره برای سمیر باز شده . اون کونی که می دونست این اواخر هر وقت که اون خونه نبوده به راحتی در اختیار سمیر قرار داشته . گلوریا حس می کرد که بیش از این ناز کردن و فیلم بازی کردن فایده ای نداره . خواست که خودش باشه . ولی با این حال کمی سختش بود ... دو سه دقیقه ای گذشت تا توئنست خودشو بیشتر عادت بده .
 گلوریا : جووووووووون .. سمیر .. من اون کیرت رو بخورم . چقدر تونسته سر حالم کنه .. آخخخخخخخخخ .. چقدر بهم جون داده آخ که من چه حالی باهاش می کنم . از شش طرف داره آتیش میده .. هوسو عین فلفل داره توی کسم پخش می کنه . من فداش شم ..
منصور : تازه دارم کیف می کنم و حال میام .
دکتر چشاشو گرد می  کرد و به این فکر می کرد که وقتی که گلوریا رو در یک سکس ضربدری با همکاراش شرکت بده چی میشه . .. بذار اول زنش مزه این محفلو بگیره اون وقت این موضوع رو با هاش در میون می ذاره . هیجان منصورو وادار کرده بود که با تحرک بیشتری کون زنشو بکنه  . بیشتر نگاهش به کیری بود که توی کس زنش وول می خورد . هر چند ثانیه در میون چشاشو می بست و باز می کرد که تصوری  رو که از حرکت دو کیر در سوراخ زنش داره با لذت بیشتری حس کنه . شدت ضربان قلب دکتر زیاد شده بود . می خواست یه پیشنهادی به سمیر بده گفت شاید پسره ناراحت شه و این جوری قبول نکنه و از طرفی ممکنه گلوریا قبول نکنه و کشش اونو نداشته باشه .. بی خیالش شد .. ولی خیلی هوس اینو داشت که کیرشو از کناره های کیر سمیر بفرسته توی کوس زنش .
 منصور : بچه ها می تونم یه تقاضایی بکنم ؟ البته اگه شما دو تا موافق باشین و کشش اونو داشته باشین ..
گلوریا : عزیز دلم اگه در توان من باشه حتما انجامش میدم ..
سمیر : آقای دکتر شما به گردن ما حق دارین . هر امری که در توان من باشه دریغ ندارم .
 -من به این هوس افتادم که از بغل کیر سمیر جون کیرمو بکنم توی کوس زن خوشگلم . البته می دونم شاید آقا سمیر سختش باشه و گلوریای عزیزم کشش اونو نداشته باشه . اما باید در نظر داشت که در  سکس پارتی حتما مردایی هستند که از این سبک استفاده می کنن .
 گلوریا هم هیجان زده شد و گفت باشه عزیزم فقط به شرطی که آروم آروم بکنی توش .. البته با اجازه دوست پسر خوش تیپم سمیر جون .. سمیر : اجازه ما دست شماست .... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی