ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

هوس اینترنتی 97

من باید یه جوری به این مهرداد یه جوری یه ضرب شستی رو نشون می دادم . فعلا بهتره تا یکی دو روزی رو بی خیال چت بازی ها می شدم تا یه فکری به حالش بکنم .  تصمیم گرفته بودم یه ریسک عجیبی بکنم . یه ریسکی که نه سیخ بسوزه و نه کباب . هم حالمو بکنم و هم به خواسته ام برسم و هم این که یه تیغی هم به این همسرم زده باشم و بعد از اون دیگه برم سر خونه و زندگیم .  خوشگلی و خوش اندامی هم درد سر شده .  روز بعد آیدین رو آوردمش خونه فتانه .  بدون این که از بر نامه نقاشی خبری باشه . حسابی اونو پیچوندم و حالشو گرفتم .
 -ببینم تو حالا با شوهرم دست به یکی می کنی که زندگی منو تباه کنی .؟ اگه منو می خواستی خب به خود من می گفتی . مگه خودت از کشوری پا نشدی و نیومدی که مهد آزادی و دموکراسی در سراسر دنیاست ؟ داره به همه دنیا سرویس میده ؟ تو هم باید اصول کارو بدونی . من با تو چیکار کنم . حالا شوهرم در مورد من چی فکر می کنه ؟
 -اون فکرای بد نمی کنه . باور کن .
- امتحانتو خوب پس دادی . حقته که باهات هر کاری رو که دوست دارم انجام بدم . تو رو زیر پاهام له کنم . مشت و لگدت بزنم .
 -هر کاری دوست داری انجام بده . هر کاری که با ها م می کنی بکن .
 راستش این چند روزه ور رفتن اون با من منو هم یه جورایی وسوسه کرده بود که خودمو در اختیارش قرار بدم . اونی که در مقابل زنا خیلی خونسرد و بی خیال نشون می داد و حداقل داخل کشور و همین دور و بری ها هیشکی هیچ خاطره سکسی رو ازاون تعریف نکرده بود وقتی که این جوری خودشو شیفته من نشون می داد...  حس می کردم که با این همه حال کردنا و با مردای دیگه بودن من بازم بدنم  همون فرم قشنگشو حفظ کرده و طالبه که دست تازه ای بهش بخوره 
 -می خوام گازت بگیرم آیدین . می خوام همه جاتو کبود کنم تا دیگه هستی به خودت این اجازه رو ندی که هر کاری که دلت خواست انجام بدی . گستاخی هم یه حدی داره.
 -تو هر کاری که دوست داری با من انجام بده . این که آرزومه . من سگ تو میشم . اسب تو میشم . اصلا هرچی که تو بگی انجام میدم .
-در عوض ؟ در عوض چی ازم می خوای ؟
 -نمی دونم چه جوری بگم .
-لخت شم خوبه ؟
 -طناز خیلی دوست دارم باهات حال کنم .
 -من آدم بد جنسی نیستم  .
با دستم به طرف زمین هلش دادم . کفشمو گذاشتم رو صورتش .
-حالا اونو خوب لیس می زنی .. بعد هم باهات کار دارم .
یه دامن کوتاه پام کرده بودم با یه تاپ خیلی چسبون . زبونشو گذاشته بود رو کفش پاشنه ده سانتی من و اونو لیسش می زد . دلم می خواست همون کفشو می کوبوندم توی سرش ولی دلم نمیومد . زبونشو از کفش هم آورد بالاتر و پاهامو لیس می زد .. داشت خوشم میومد .. دلم می خواست الان سرش لای پام بود و کسمومی لیسید ولی این جوری نباید روشو زیاد می کردم . همونجا رو زمین لختش کرده با خشونت لباساشو یکی یکی از تنش در آوردم . کیرش در حالت خوابیده هم خبلی کلفت نشون می داد .
 -بلیسش .. تنمو لیس بزن ..
 سریع خودمو لخت کردم . چشاش داشت در میومد باورش نمی شد . از کف پامو شروع کرد به بوسیدن .
 -تو برده منی آیدین . سگ منی .. پارس کن .. پارس کن .
 اون صدای سگ در می آورد و زبونشو رو تنم می کشید .
 -تو تسلیم منی .
 -آره آره من تسلیمم هر کاری بگی می کنم .. -انگشتای پامو دونه به دونه لیس می زنی .
 -باشه .. سوراخ کونتو هم لیسش می زنم . ..
 رفتیم رو تخت تا راحت تر بتونم باهاش حال کنم .
-پس اول زبونتو می کشی رو سوراخ کنم . خوب ماچش کن . لیسش بزن
. عین یه سگ له له می زد ..
-هر کی طنازو بخواد همینه . چه کاری نباید بکنی ؟
 -فضولی . فضولی نباید بکنم ..
 -آفرین .. حالا زبونتو پهنش کن و اونو بکش روی کسم .
 کس خوری آیدین سستم کرده بود . دستمو گذاشتم پشت سرش و سرشو به  لاپام فشردم .
-عالیه عالیه . با دهنت چه آهنگ با حالی می زنی .
- به خاطر این منظره زیباست.اندام قشنگ تو .
 -این که مث یه بیابون صافه .
-واسه من بهشت سبزه .
-پس در این بهشت گردش کن . حال کن .
-اووووووهههههه ..اوووووووه کجاتو بخورم طناز .
واسه این که نشون بدم هنوزم حرف اولو من می زنم موهای سرشو کشیدم و اونو  رو سینه هام قرار دادم . 
-بخور نوک سینه هامو بخور .
-هیشکی مث من نمی تونه توی این قسمت حال بده .
-این جور که معلومه خیلی با حالی .
-اگه بخوای واسه همیشه دوست پسرت میشم .
-اینو که می خوام ولی شوهرم نمی خواد .
-یادم می مونه .. یادم می مونه .. وقتی لباشو رو سینه ام گذاشت  و نوک یکی از اونا رو میون دو تا لبش قرار داد سرشو محکم به سینه ام فشار داده تا بیشتر حال کنم .
 -حالا میری زیرتر .
-اطاعت میشه.
 -آفرین پسر خوب.
 -اگه حرف گوش کن باشم جایزه میدی ؟
 -از روی عشق و علاقه باید مطیع باشی .
 وقتی سرش رفت لاپام جفت پامو به دو طرف صورتش فشار داده و با فشاری که به کسم میومد و تماس صورتش با کسم لذت زیادی می بردم .... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی