ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

شیدای شی میل 126

لحظه به لحظه با یه نرمش بیشتری کونشو می کردم . یعنی وقتی کیرم توی کونش بود با یه چسبندگی و حرکت نرم به طرف جلو می رفت و به همون صورت شل وبا  لذت بر می گشت عقب .. من حس می کردم دو طرف دیواره مقعد مهران کیرمو طوری چسبیده و بغلش کرده که ولش نمی کنه و با همون چسبندگی خیلی نرم میومد عقب و داغم می کرد وقتی هم که آبم نمیومد دیگه اوج لذت من بود و همین به من کیف می داد . حس خوبی بود وقتی که تمام تنم در حال لرزیدن و لذت بردن بود . انگار قلبم داشت از جاش در میومد .. مهران مرتب خودشو به عقب می مالوند شده بود عین بچه ها . خیلی هم جنب و جوش داشت .
مهران : تا چند ساعت باید منو بکنی ..
-به شرطی که تو هم کیرت رو بکنی توی کون من . دوست نداری ؟ خوشت نمیاد ؟ .. همین جور که کونشو می کردم دستمو هم رو کیرش داشتم و با هاش بازی می کردم . چشاشو بسته بود و حرف نمی زد ..
 -داری دو کیفه حال می کنی ؟
 این اصطلاح رو از یکی از مردایی که در حال کون دادن و کون کردن بود یاد گرفته بودم . به این صورت  یک مرد از پشت کرده بود توی کون اون و اونم کیرشو فرو کرده بود توی کون  جلویی . یعنی مرد وسطی هم کون می داد و هم کون می کرد . این مهران  زیاد با این اصطلاحات آشنایی نداشت کلی واسش توضیح دادم . کیرش سرخ و تیز شده بود .. ولی اون که می گفت هیجان کون دادن هم کیرشو به این صورت در آورده ...
 لبامو گذاشتم رو کمر و شونه ها و با جلوی بدن و شکمش بازی می کردم . از تمام حرکات من خوشش میومد ..از اون جایی که من خودمم لذت کون دادنو می دونستم  که مهران حالا چه کیفی می کنه و چه جوری داره حال می کنه سعی می کردم حالات چرخش کیرمو داخل کونش به صورتی در بیارم که اون حداکثر لذت رو ببره . چه صدایی می داد ..این بر خورد جلوی بدن من با کون  مهران یه صدای عجیبی رو درست کرده بود . مهران دیگه صداشو برده بود بالا و حتی ملاحظه زنشو هم نمی کرد .
-آخخخخخخخخ کونم کونم ... بزن .. بزن . کیر می خواد . بکن منو شیدا .. جوووووووون .
-مهران جون نکنه یه وقتی سمیه ناراحت شه که تو این قدر داری کیر کیر می کنی . 
-نه .. عیبی نداره . اون خودش می دونه که من عاشق کیر هستم . .. حالا با کیر تو چقدر راحت کنار میام . ولی خیلی با حاله .. بزن .... این جوری کون دادن خیلی مزه میده . جوووووووون .. مستم می کنه .... الان مشروب می چسبید  . جوووووووون .... داغ میشم . داغ داغ . کیرت چقدر به آدم حال میده . همین جور داره توی کونم می گرده ..
منم با حرص  و هوس به اون سوراخ کونش نگاه می کردم . قلبم همچنان  به شدت می تپید و می لرزید  . کیر همچنان لذت می برد . یه لذت طولانی . وقتی این لذت طولانی رو حس می کردم کیرموهم بیشتر توی کون مهران نگه داشته و اون لذت بیشتری می برد .
 -اوووووووففففففف شیدا شیدا ... جاااااان کونم کونم ...
دستامو رو سینه های مردونه اش گذاشته و اونو در یه حالت ثابت نگه داشته از پشت محکم کونشو می گاییدم . حالا اونو انداخته بودمش رو تخت وبه دمر افتاده .. کیرم اومد بیرون  .. اما بر جستگی زیبای کون اون این عطشو در من به وجود آورد که یک بار دیگه حال کردن با اونو شروع کنم .
-شیدا بگو چه جوری دوست داری حال کنی . هر جور بهت می چسبه بگو کونمو در اختیار کیرت بذارم .
-هر جور که تو حال می کنی .
 -من می خوام تو هم حال کنی .
 سفتی کیرم نشون می داد که وقتی اونو بیرون بکشم دو باره هم می تونم اونو توی کونش فرو کنم . همین کارو انجام دادم . بغلش کردم و دو تایی همو بوسیدیم . این خیلی سر حالم می کرد . دوست داشتم یک بار دیگه انگشتمو تو کونش فرو  کنم . از قسمت جلو بدنش این کارو انجام دادم . کف دستمو گذاشته بودم رو کیرش و اونو می گردوندم و در عین حال با فشار به کیرش یه انگشتمو هم به سمت کونش فرستادم .
 مهران : آخخخخخخخ ..آخخخخخخخ شیدا .. اوووووووففففففف کووووووننننننم ..واااااااییییییی ... انگشتو تا ته بکن .. بکن توی کونم .
 اونم کف دستشو گذاشته بود روی کیرم و با هاش بازی می کرد . می دونستم که خیلی داره حال می کنه و  داره ازحال میره .
-یه پهلو کن . یه پهلو . من می خوام یه انگشت از اون دستمو هم وارد کونت کنم و خیلی بهم حال بده .
 دو تا انگشت من حالا توی کون مهران قرار داشت . از هر زاویه ای که به این کون نگاه می کردی دنیایی از عشق و حال بود ...... ادامه دارد .... نویسنده .... ایرانی