ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زنی عاشق آنال سکس 171

از حرکات دستش هم لذت می بردم .. با کف دستش  مرتب می زد روی کسم و می خواست که منو حشری تر کنه . می دونستم که داره چیکار می گکنه . واسه همین ازش می خواستم که ادامه بده . دوست داشتم حشری تر بشم . داغ تر بشم . بسوزم و ندونم که چیکار کنم . اونم همین جور به کارش ادامه بده . من جیغ بکشم و اونم بهم فشار بیاره . لذت کمی بردم . .  چقدر از این فعل و انفعالات خوشم میومد .
 -عزیزم خیلی حال می کنم .
-می دونم می دونم ..
 -تو ارکجا می دونی .
-اون لب و زیونتو بیار تا  بهت بگم ..
زبونموم میون لباش گرفت . انگشتش توی کو نم بود .. 
-چیکار داری می کنی . این  جا که میدون کشتی نیست .
-من ازش هر میدونی درست می کنم . هر چی که تو بخوای .
 -ولم نکن . می خوام تمام تنم زیر تن تو باشه . زیر دستای تو . هر لحظه بسوزه و آتیش بگیره . ولم نکن .. هر چی توان داری باید بذاری ..
می دونستم که آدما وخصوصا این مردا قبل از سکس خیلی هیجان زده میشن و یه شور و حال خاصی دارن اما همین که بهش می رسن و. چند دقیقه که می گذره یه احساس خستگی خاصی به اونا دست میده . من نباید می ذاشتم این حالت در سیاوش به وجود بیاد . اون حداقل باید  به زودی انرال نمی شد .
-آخخخخخخ آتنا عجب کسسسسسسی داری . چه ورمی داره . .
سرشو خم کرد . من کسمو گذاشتم رو دهنش . راست می گفت چوچوله ها و لبه های کسم یه ورم خاصی پیدا کرده بود که در این جور حالتها یا باید به شدت میک زده می شد یا با کف دست و قرار گرفتن بین انگشتا  با فشار مالیده می شد . سیاوش زیر قرار داشت و من رفته بودم روش . اون روش به شدت میک زدنو انتخاب کرده بود   و چه کیفی هم می داد این حالت چون با دو تا بازو و کف دستش تونسته بود کون منو در چنگ خودش بگیره . نتونستم هوس خودمو پنهون کنم . مخصوصا وقتی که قالب کون منو گرفته بود توی دستای خودش . و انگشتاشو توی کون من فرو کرده بود می دونستم این جوری گردنش هم درد می گیره .. ولی من به شدت کسمو می زدم به چونه و لب و دهنش .
-عقب نرو . عقب نرو سیا جون فدای اون چشای خوشگلت بشم من . می خواتم آبمو خالی کنم . کسم آب داره .. کونم کیر می خواد . سینه هام داره میفته . دارم می لرزم ..
یه خورده خودمو عقب کشیدم تا وقتی آبم خالی میشه بریزه توی سر و صورت سیاوش و من حال کنم که چه جوری تونستم اونو غرق عشق و حالم کنم . همین جورم شد.. آبم شر شر ریخت رو صورت و دهن سیاوش و اونم هر چند کم ولی دهنشو باز کرد و اون یه مقداری روکه  ریخت توی دهنش همه رو خورد .. کسم همچنان غرق لذت بود . ورم داشت . اونو در همون حالت مالوندم به سر و صورت سیاوش .. منو رو زمین خوابوند .. کیرشو اول کرد توی کسم .. تند و تند .. کلفتی اونو به کناره ها می مالوند و بعدش می کشید بیرون و اونو توی کون فرو می کرد . آخخخخخخخ چقدر کیف داشت ! اصلا سابقه نداشت پی در پی به این حالت کیف کنم . شاید  لذت بردنهایی بوده که اوجش از این بیشتر بوده ولی به این صورت تداوم نداشته بود ..
-ولم نکن .. فهمیدی چی میگم . اگه می خوای مال تو باشم و بازم بیام پیشت ولم نکن .
-آره .. عشق من .عزیزم آتنا می خوام با تو باشم . می خوام با تو حال کنم  . دوستت دارم . دوستت دارم . جووووووووون .. لذت می برم . کیف داره .. پاهامو دور گردنش آویخته خودمو رو به جلو کشیده بودم . رسیده بودم به جایی که دیگه از اون جلو تر نمی تونستم برم . کیرش تماما رفته بود توی کسم . بعد یه دور منو بر گردند . این بار انگشتشو فرو کرد به همون جایی که من دوست داشتم و  از تقدیم کردن  اون به دیگران خسته نمی شدم . و این همون کونم بود . این بار از پشت فرو کرد توی کونم .. این جوری بیشتر به من حال می داد . وقتی کیرشو محکم می زد به طرف جلو از اون جایی که تمام کیر وارد کونم نمی شد و به یه مانعی می خورد دردم می گرفت ولی در عوض قسمتی از وسط بدنش می خورد به کونم و همونم باعث لرزشش می شد که سیا از اون لذت زیادی می برد .
 -چه با حال می لرزه ... اگه بدونی چه حرصم می گرفت امشب وقتی می دیدم که مردای دیگه محو این شدن .
منم نزدیک بود بگم که نسبت به زنا حسادت می کردم که جلو دهن خودمو گرفتم و بالاخره زن جماعت باید یه خورده سیاست داشته باشه ..... ادامه دارد .... نویسنده .... ایرانی