ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

یک مرد , یک پدر و یک انسان

بار دیگر روزی به نام روز مرد از راه رسیده است . روزی که روز پدرش نام نهاده اند .. روزی با شادیها و غمهای بسیاری برای خیلی ها .  این که به یاد مردان خود باشیم به یاد پدر خود و به یاد آوریم نقش و ارزش مردان  را در جامعه که منحصر به یک روز نمی باشد . عده ای پدر و مقام او را به اوج می رسانند و عده ای که از پدر خود جفا دیده اند یا خیلی زود پدرشان را از دست داده اند و رنگ و بویش را احساس نکرده اند با این واژه بیگانه اند و شاید هم که حتی به خدا هم اعتراض کنند که چرا این قدر از پدر و مقام والای او گفته .. پدری که در حق آنان رحمی نداشته است . پدری که تفریح خود را مقدم بر عشق به فرزند دانسته ... این که ما بخواهیم به انسانها دیکته کنیم که چه بکنند و چه نکنند کاریست که حتی خدای به آن بزرگی هم در این زمینه اراده انسانها را در نظر می گیرد هر چند در این مقوله پاداش را هم متناسب با اعمال آدمی در نظر گرفته است اما به نقش اراده توجه کنید . ما همیشه گفته ایم حقیقت آن چیزیست که باید باشد .. حقیقت آن چیزیست که با همه تلخیهایش زیباست . نمادی از شکوه زندگی و تبلور عشق و ایمان است . نیمه پر لیوانی که باید پر تر و پر تر گردد . هیچکس را به زور نمی توان به کاری وادار کرد .   در اصل این خداست که به انسانها هستی می بخشد  رسم روزگار و روند مصلحت و علم و اقتضای طبیعت برآن قرار گرفته که پدران و مادران  عاملی باشند برای تولید نسل و خلق فرزندان .. پدری که وجود ما از اوست .. مادری که در رحم و در شکم  او جان می گیریم . و ما محصولی مشترک از کمپانی پدر و مادرمان هستیم . آیا به خاطر انگشت شماری پدر ان بد باید که زحمات کل پدران را از یاد ببریم . نادیده بینگاریم ؟ آن را جزو وظایفشان بدانیم ؟ فرض کنیم که جزو وظایفشان باشد . حقی که بر گردنشان داریم .. آیا ما نباید از کسی که در حق ما کاری انجام داده تشکر کنیم ؟ انسانی که زندگی و جوانی خود  را صرف آن می کند که امکانات تربیتی و اقتصادی و رفاهی را برای زن و فرزند خود فراهم نماید . از تربیت گرفته تا اقتصاد ... پدری که بار ها و بار ها خواب شیرین چشمانش را برای کسب اندک درآمدی بیشتر گرفته .. پدری که نه زمستان می شناسد و نه تابستان ..و تا آخرین لحظه حیاتش در اندیشه فرزند خود می باشد .. و در بسیاری از زمینه ها به فرزند خود اهمیت بیشتری می دهد و شاید تمام آنها . حداقل من که این جوریم .چه به عنوان یک مرد  و چه در نقش یک پسر دوست می دارم آن چه که باید باشم , باشم .  و اما مولا علی مردی که امروز تولد اوست و مردی که به شایستگی روزش را روز مرد و پدر می نامیم فر موده بزرگترین سود فرزند نیک است .. چه سخن شیوا و پر مفهومی! پدری با آن همه تلاش در جهت کسب روزی و تر بیت شایسته وقتی که فرزند خود را نیک و صالح می بیند احساس می کند که بزرگترین سود را کرده و این برای او از هر ارزشی ارزشمند تر است . پدر یعنی عشق , یعنی محبت , یعنی تلاش .. یعنی ثمره یک انتظار .. یعنی انتظار یک محبت ... شاید در یک دید کلی مادر از دید گاه عاطفی تری بررسی شود اما آن چه یک پدر را,  یک مرد را وادار به تلاش برای زندگی بهتر خانواده اش می کند تنها پذیرش یک مسئولیت نیست . عشقی است که بر اساس آن زندگی خود را شکل داده است .  ... زندگی با عشق و دوست داشتن و لحظه های شیرین  است که شیرین تر می شود ... از روز مرد گفته ایم .. از علی گفته ایم .. از یتیمان گفته ایم .. از آنانی که به دلایل مختلف سایه پر مهر پدر را بر سر خود احساس نمی کنند از آنانی که شاید شنیدن نام پدر برای آنان زجر آور باشد از این که سایه حمایت اورا خواسته یا ناخواسته از سوی آنان بر سر خود نمی دیده اند . باید گفت عزیزان ! دنیا جای حسرت خوردن نیست .  وقتی که شکوه و شیرینی و لذتها را با خود خاک می کنیم تنها می توانیم از داشته هایمان در لحظه های داشتن سپاسگزار باشیم .. برای جاودانه غرق نعمت الهی شدن بکوشیم ..  گفتن از مقام پدر و تا کید بر احترام به این شخصیت به هیچوجه کار پدرانی را که به فرزندان خود بی توجه اند توجیه نمی کند اما این دلیل نمی شود که از مقام والای آنان نگوییم . دلیل نمی شود که نگوییم دعای   از صمیم قلب آنان در حق فرزند را خداوند اجابت می کند ... امروز روز علیست ..  روز تولد مردی که در کعبه به دنیا آمد و در خانه دیگری از خانه خدا شمشیر زهر آگین به استقبال مرگ رفتن ,  بر سر مبارکشان فرود آمد . امروز روز مردیست که با اشکهای بران و شمشیر تیز دشمن شکن دنیای عشق و محبت را به سیطره خود در آورد و نثار امتی ساخت که دین محبت را بر گزیده بودند .. علی آن فسادی را ریشه کن می کرد که نمی خواست در این جهان زندگی کند .. کفار ومنافقینی که می گفتند  این جا یا جای زندگی ماست یا جای زیستن آنانی که می خواهند نیک باشند و شایسته و خدا گونه زندگی کنند . امروز روز تولد علیست .. روز مرد .. بوی خوش خاک (یاس ) می آید .. بوی فاطمه پاک (خاص ) می آید  .. بوی عزیز ترین دختر خدا می آید ... فاطمه آمده است تا تولد علی را به زمینیان هم تبریک بگوید .. علی یک مرد بود یک جوانمرد بود و امروز روز مردان است روز جوانمردان .. روز عشق .. روز برق شمشیری که نور خورشید عدالت را عادلانه در جهان گستراند و نشان داد که می توان حاکم بود و دزد نبود .. می توان از خدا گفت و خدا گونه عمل کرد .. می توان حاکم بود و ساده زندگی کرد ..می توان حاکم بود و مردمی بود ... و علی خیلی چیز ها را ثابت کرد .. می توان حاکم بود و بر دلها حکومت کرد ... علی جان تولدت مبارک ! علی جان بار ها گفته ام حساب تو از آنانی که سنگ تو را بر سینه می زنند و نام تو را به یدک می کشند که خداوند سنگ بر سینه شان بزند که این همه ستم نکنند جداست .. علی جان تو یک مرد بودی .. یک پدر .. یک انسان .. نشان دادی که عدل علی همان عدل الهیست . و من با تو مرد را شناختم .. با تو پدر را شناختم .. با تو انسان و انسانیت را شناختم . و من  با الهام از راه تو , از اندیشه تو , مهر تو پدر را فریاد می زنم .. پدر را که به من پرپرواز داده است . پدر پرنده ای که به من آموخت که جوجه ها هم می توانند پرواز کنند . پدر پرنده ای که به خاطر من  پرواز می کند .. به خاطر من خستگی نمی شناسد .. به خاطر من با گر ما و سر ما می جنگد ... پدر پرنده ای که عشق را می شناسد پرنده ای که از پرکشیدن و بال زدن به خاطر من خسته نمی گردد .. پرنده ای که نغمه شیرین عشق را حتی با صدای بی صدایی خویش می خواند . پدر شکوه عشق است .. طلوع هر لحظه عشق است . پدر طنین آهنگ مهربانی هاست .. پدر یعنی قدرت عاطفه ها ... احساسی در میان قلبی نرم .. پدر یعنی  مایه مستی من , هستی من , سر مستی من .. پدر یعنی شکوه واژگانی که  بازهم از آنان می خواهم که به افسون من در آیند تا باز هم با طراوت و تازگی واژگان عشق فریاد بزنم که پدر دوستت دارم .. نمیر تا آن گاه که من زنده هستم .. نمیر تا آن گاه که می توانم فریادت بزنم .. تا آن گاه که می توانم برایت بنویسم .. از عشق بگویم و از پیوند دلها . پدر بی تو چراغ خانه مان نوری ندارد .. بی تو شادی نامه هایم را با غم خواهم نوشت . بی تو .. منی نخواهم (نخواهد )بود .. پدر ! می خواهم که در زندان خاطراتم همچنان اسیر تو و لحظات شیرین با تو بودن باشم ... پدربا تو به کودکی ام پر خواهم کشید .من تو را همیشه همچنان خواهم دید .. امروز با هدیه ای نا قابل به سراغ تو می آیم .. چه می توانم بخرم که قطره ای از اقیانوس بیکران مهر خالصانه ات را پاسخگو باشد ... هر آن چه کنم کم کرده ام . پدر اگر هم بر سرم فریاد می زدی باز هم مهربان ترین بودی ... اگر هم دوستم نمی داشتی .. باز هم دوستت می داشتم .. گاه باید دوست داشتن ها را از پشت میله هایی که خود به دور خود کشیده ایم آزاد کنیم . عشق و محبت در دلهای ماست ... می توان آزادش کرد ... می توان دوست داشتن و عشق ورزیدن را آموخت .. می توان شکیبا بود .. آن قدر مهربان باشید تا نامهربانی ها شرمنده گردد . پدر ! می دانم بزرگترین هدیه ای که می توان نثار وجود مقدست نمود بوسه ای با دنیایی عشق وجلوه  روزگارانی سرشاراز محبت می باشد .. تو برای من همانی ... همان شخصیت دست نایافتنی .. همان مهربان ترین .. همان قدرتمند ترین ..همان بهترین .. وقتی که تو بهترینی چرا که نگویم ؟! وقتی که مهربان ترینی چرا که نگویم ؟! تو مسافر دریای زندگی هستی دوست می دارم زود تر از تو به ساحل رسم .. تو مسافر کاروان زمانی ای کاش قبل از تو به مقصد رسم .. خانه بی تو بویی ندارد .. عشق بی تو رویی ندارد ... گیسوی محبت بی تو مویی ندارد ...خورشید مهر بی تو سویی ندارد ... و من تو را فریاد می زنم پدر .. تو را .. می آیم تا در آغوشت گیرم .. می آیم تا عاشقانه  و عاطفانه و عارفانه و عاجزانه در آغوشت گیرم .. می آیم تا که از تو طلب بخشش کنم که اگرتو مرا نبخشی خداوند هم عفوم نخواهد نمود .. توبه هایم را نخواهد پذیرفت . از تو می خواهم که مرا ببخشی ...من از وجود تو هستم .. به خاطر من بی خوابی ها کشیده ای .. برای تامین هزینه های زندگیم  سختی ها کشیده ای ... اگر دانه دانه ستاره های آسمان را بچینم برسر  تاج سرت قرار دهم  باز هم کاری نکرده ام .. اگر تا آخر دنیا برده تو باشم باز هم کاری نکرده ام ... می آیم تا عاشقانه و عاطفانه و عارفانه و عاجزانه در آغوشت گیرم .. بوی تو را احساس کنم .. تا تو هم بوی مرا احساس کنی ..می دانم که دوستم می داری .. من همان کودک دیروزم ..همان کوچولوی تو .. حتی اگر سرم بر آسمان ساییده گردد در برابر تو سر به زیر خواهم بود . پدر دوستت دارم . تا آن جا که نفسهای زندگی در وجودم نفس می کشد با سکوت و فریاد خود فریاد خواهم زد که دوستت می دارم . می آیم تا بوی تو را,  از آغوش توو در آغوش تو احساس کنم . تا بگویم که  شاید بابای پیر من باشی اما عشق جوان تا ابد جوان خواهد ماند ... روزت مبارک پدر ... تولد مولا علی (ع ) .. روز مرد و پدر بر خداومد متعال .. رسول گرامی اسلام .. امیر مومنان .. حضرت فاطمه شهبانوی بهشت و بر تمام آدمیان و بر تمام هستی مبارک باد ... پسردیروز .. پسر و پدر امروز و شاید پسر,  پدر و پدر بزرگ فردا : ایرانی