ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زنی عاشق آنال سکس 132

پرهام طوری ذوق شده بود که هر کی اون صحنه رو می دید حس می کرد که اون یک آدمیه که پس از سالها به عشقش رسیده و حالا به جایی هم رسیده که زده پرده بکارتشو فتح کرده و پرچم موفقیت خودشو هم اون جا کاشته .. وقتی این موضوع رو بهش گفتم گفت آره زن داداش آره همینه که تو میگی ..
 -حالا به جای این حرفا کارت رو بکن . سر حالم کن که من خیلی کار دارم و باید برم به خونه و زندگیم برسم  .در واقع همچنان به جبار فکر می کردم و دوست داشتم بدونم که اون برای با هم بودن چه نقشه ای چیده . دلم نمی خواست این پر هام مزاحم و موی دماغم شه .. از پشت کرده بود توی کسم زیاد هم برام فرقی نمی کرد از کدوم مسیر باشه ولی این جوری بیشتر هم حال می کردم . راستش حال و حوصله اینو نداشتم که طاقباز کنم و ریخت نحس پر هامو موقع سکس ببینم تازه از این سمت هم وقتی کیرشو به انتهای کسم می کوبوند و بدنش به بدن من چی چسبید  قالب کون منم یه کیف خاصی می کرد .
 -جووووووووون . پرهام برادر شوهر عزیزم .. بکوبون بکوبون ..
 پرهام : آتیشه .. آتیشه .. سوختم .. سوختم ... داره آب میشه ..
 -نه دیگه از این حرفا نزن . یه وقتی آبش نکنی  که اون وقت باید زن بگیری .. و اگه کیر نداشته باتشی منم دیگه نمی تونم جاری داشته باشم .
ولی خیلی هم جانانه داشت منو می کرد ... می خواستم صدامو نشنوه و پررو نشه ولی انگاری نمی شد .
 -اوووووووهههههه عزیزم .. اوووووووفففففففف پر هام .. داری آب میشی و منوهم هم داری آب می کنی .. این همه آتیشو تو کجا داشتی .. بزن .. بزن محکم تر ... تند تر .. بزن تا اون آخرش ...
پرهام که شیر شده بود و می خواست خودی نشون بده همین کارو هم انجام داد و منی که دیگه با کون دادن های خودم آب بندی شده بودم این جور کس دادن ها برام درد و سوزشی رو به همراه نداشت .. فقط داشتم حال می کردم .
 -کیف کن .. کیف کن ... لذت ببر پر هام . زن داداش تو با هات راه اومده .. اووووووفففففف بکن .. بکن .. ولی همیشه از این خبرا نیستا ..
 پر هام : نهههههه نهههههه نگو .. تو که خودت هم داری حال می کنی ...
 از همین حالا داشت پر رو بودن خودشو به رخ  من می کشید . می خواستم بهش بگم چیکار کنم من که مثل تو دست و پا چلفتی نیستم که فقط به تو و شوهرم دل خوش کنم . همین حالا اگه گوشی رو بردارم و چند تا زنگ بزنم حداقل پنج نفرو می تونم واسه خودم جور کنم اونم از اون آدمای با کلاسو . تصورشو می کردم که وقتی کیرش میاد بیرون چه جوری لبه های کسمو به دو طرف بازشون می کنه و یه حال اساسی به اون میده . من کسم تقریبا همون حالت شب اول ازدواجو حفظ کرده و میشه گفت تنگی اونو تا حدود زیادی حس می کردم . در عوض سوراخ کونم  بود که راهش خیلی باز تر شده بود . یک سوراخ کون فعال و با حال . تازه دیپلم گرفته بودم که کارشو شروع کرد  . نمی دونم چرا برای لحظاتی به یاد خاطراتم افتاده بودم . با این که از سکس با برادر شوهرم لذت می بردم ولی  دلم نمی خواست  کاری کنم که اون به من عادت کنه .. حواسمو جفت کردم که زود تر ارضا شده و دیگه تمومش کنم .  اون خودشو به نرمی عقب می کشید و با سرعت کیرشو تا آخر فرو می کرد توی کسم . این جوری می خواست نشون بده که کیرش  خیلی بلنده .. ولی دریه حد متوسطی بود .. هر چند اگه کیر نقلی و کوچولو هم وارد کس و کون آدم بشه همون سطح تماس هم کلی لذت واسه آدم درست می کنه .  
-پر هام .. به سرعت بکش عقب و با سرعت بده جلو .. این جوری خیلی با حال تره .. اووووووخخخخخخخخ آره آره خوبه همین جوری خوبه .
 پر هام : زن داداش هر وقت سر حال اومدی می خوام که خودمو خالی کنم ..اجازه میدی ؟
 -بالاخره می خوای  به هدف نهایی خودت برسی ؟ نمی دونم تو از جون این زن داداشت چی می خوای .
 پرهام : تو رو .. تو رو می خوام آتنا ..
 -تو چه بخوای نخوای منو داری .  تو رو به عنوان یک برادر شوهر خوب و مهربون دوستت دارم . می دونم خیلی آقایی و تا من نخواستم نمیای به سمت من . خیلی مردونه و جانانه داری منو می کنی ادامه بده .. اووووووهههههه پرهام منو سوزوندی .. سوزوندی ..
 مثل خر داشت کیف می کرد .  با این که می دونستم آب کیرش دوباره جمع شده ولی به خودش فشار می آورد که تا قبل از ار گاسم شدنم خیس نکنه ..
-آهههههههه  پرهام حالا آبتو بده .. خیلی خوشم اومد .. دیگه تمومش کن .. سبک شدم .. چیکار داری می کنی .. گردنمو گازش نگیر و ماچش کن .. ماچش کن .. نمی خوام لک کنه ..
 چشامو بسته بودم تا پس از لذت ارگاسم لذت چشیدن آب کیربرادرشوهرمو توی کسم به خوبی حس کنم .... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی