ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زنی عاشق آنال سکس 152

دوست نداشتم دهن جبار روی کس و کون من شل شه ولی این جور که در حال ساک زدن بودم سنگ اگه توی دهنم بود آب می شد . کیرشو یه لحظه از دهنم در آوردم و گفتم وووووووییییییی دلم می خواد گازش بگیرم .. محکم . از وسط نصفش کنم و همیشه همرام داشته باشمش
.-اگه دوست داری منو همیشه همراهت داشته باش . خیلی دلم می خواست یه جوری می شد که میومدم و نزدیک تو زندگی می کردم .
 -شاید اون جوری خیلی از هم دور می شدیم . واسه این که ممکن بود لو برم .
 دستای پهن و کلفت جبا ر رو برای کون تپل و چاقالوی من ساخته بودن . لباشو طوری رو سوراخای کس و کونم  قرار داده بود که دو تا رو با هم داشت .
- اووووووههههههه عالیه . عالیه .. جبار همین جوری بخورش . بلیسش .  
-به من میگن جبار سگ زبون .
راست می گفت زبونش طوری  بود که منو به یاد فیلمهایی مینداخت که یه سگ داشت کس زنی رو لیس می زد و زبون جبار هم همچین حالتی داشت . زبونشو از پهنا و قسمت پایین کسم می کشید به طرف بالا و بعد نوک اون که می رسید به کونم و کمی که با روی مقعدم ور می رفت از نو می رفت به سمت پایین روی کس و یک بار دیگه حرکتشو شروع می  کرد . وقتی که به این کارش سرعت می داد دوست داشتم جیغ بکشم . نمی تونستم خودمو نگه داشته باشم و اونم ول کنم نبود . می دونست نقطه حساس من همین جاست . اون داشت کاری می کرد که  منو برسونه به اوج لذت و کیر خواهی و ازش بخوام که کون منو بکنه . من همین حالاشم می خواستم .
 -جبار اینا چیه کنار خودت گذاشتی . سر در نمیارم .. تو کی اینا رو کنارت قرار دادی که من متوجه نشدم .
 موز و بادمجون و هویج و یکی دو تا کیر مصنوعی هم  دور و بر مون بود .
  -میگم پسر تو می خوای جراحی کنی ؟ کیرت به اندازه کافی حریف منه . ..
دستشو گذاشت رو بادمجون و اونو به لبام نزدیک کرد و منم مث یه کیر شروع کردم به ساک زدن بادمحون .. 
-آهههههه جبار کیرت که از این سیاه ترو کلفت تر و دراز تره ..
 -همینو هم می خوام فرو کنم توی کونت و حالشو ببرم . حس کنم که کیرم رفته توی کونت داره حال می کنه .. بعد این که , وقتی اونو فرو می کنم توی کونت با هوس بخورمش . آخه وقتی کیرم بره توی کون که دیگه نمی تونم  کیرمو بخورم به دهنم نمی رسه و تازه اگرم می تونستم این کار درستی نبود .
-عزیزم تو می تونی انگشت فرو کنی و انگشتتو بلیسی .
 جبار : اینم خیلی کیف میده و خودت هم می دونی که تا حالا چند بار این کارو کردم .  ولی دوست دارم بیشتر فرو کنم توی کونت  ..
  -پس بذار توش هر کاری که دوست داری انجام بده .
جبار اول بادمجونو تا انتها فرو کرد توی کسم و چند بار که حرکتش داد و اونو به سمت عقب و جلو می کشید بالاخره درش آورد و اونو با لذت فرو کرد توی دهنش .
-خیلی حال میده آتنا . مزه ام می کنه .
-نوش جونت ..
همون بادمجونو به طرف سوراخ کونم گرفت . حس کردم خیلی کلفته . کونم بی حس بود . ولی با توجه به این که  نمی دونستم جبار تا چه اندازه و به چه سبک می خواد اونو توی کونم فرو کنه استرس داشتم . کیر که میره توی کون خلاصه اونی که داره می کنه یه عوامل باز دارنده ای رو حس می کنه و خود کیر هم می تونه نرم و به کندی راهشو پیدا کنه ولی این بادمجونه دیگه حسابش فرق می کرد .  ..
 -آخخخخخخ جبار خیلی خوشم میاد  تو استاد این کاری . پس بذار از جام پا شم  . دوست دارم خوب که حالت رو کردی  بعدش با کیرت بهم حال بدی . بازش کن . کونمو بازش کن .
 پا شدم و در یه حالت قمبلی قرار گرفتم .
جبار بادمجونو چربش کرد و اونو فرو کرد توی کونم . یواش یواش و به استادی ومهارت هرچه تمام تر . خیلی خوشم میومد . بادمجون از کیرش کوتاه تر بود . صاف هم نبود . اون تا یه ده سانتی رو فرو کرد توی کونم . بیشتر از اون نمی تونست . البته حس می کردم کونم جا داره ولی خود بادمجون انحنا داشت و اگه یه  فشار دیگه بهش می آورد  کمرش می شکست  البته کمر بادمجون , نه جبار . بعد یکی یکی  همه اون چیزایی رو که دور و برش بود توی کس و کونم فرو کرد ..
-میگم جبار جون نکنه خیلی تنگه و می خوای که گشادش کنی ..
یک بار دیگه بادمجونو فرو کرد توی کونم و با کیف و لذتی که از از سر و روش می بارید  بادمجون به کون فرو رفته منو گذاشت توی دهنش ..
 -تو که دلمو بردی . حالا دیگه وقت اصلشه که داشته باشم جبار  . بازم مثل یه پلنگ می غرید . حس کردم که می تونم خیلی راحت تر کیرشو قبول کنم .
-جبار جون زیارتت قبول زتعارف کم کن و بر مبلغ افزا . ..
بازم تماس یه کیر آشنا .. کیری که بهش عادت کرده بودم .. ووووووییییی چی می شد سیاوش هم این کیر رو می داشت و اون وقت برای  همیشه کونم .. یعنی نونم توی روغن بود .  سر کیر جبار رفته بود توی کونم و با فشاری نرم همچنان رو به جلو حرکت می کرد ... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی