ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زنی عاشق آنال سکس 163

درو به روم باز کرد .. تعجب کرد که منو اون جا می دید .
 -چه خبر شده !
 -هیچی فکر می کنم کیفمو جا گذاشتم .
-کاشکی خودتو جا می ذاشتی ؟
 -تو واقعا این طور دوست داشتی ؟
-اگه بدونی چقدر دلم  می خواست که این جا پیشم می موندی .
 -می موندم و چیکار می کردیم . چقدر با هم حرف می زدیم ! از چی صحبت می کردیم ؟!
 سیاوش : می تونستیم از گذشته و آینده بگیم .
 بیچاره از این که  منو دوباره دیده بود ذوق زده شده . نمی دونست چی بگه و همش از این شاخه به اون شاخه می پرید . منم لذت می بردم از این که مخشو کار می گرفتم . 
-ببینم پیداش نکردی ؟
 -راستش مهمونا که تازه رفتن و من هنوز فرصت نکردم اون جور که باید و شاید گوشه و کنار خونه رو بگردم . شاید اگه درست بگردم پیدا کنم . کسی هم که اونو با خودش نبرده ..
-که این طور ..
-میگم خوب شد که جا گذاشتیش .
 -واسه چی این حرفو می زنی .
-برای این که تونستم دوباره تو رو ببینم و همین باعث خوشحالی و شادی منه . نمی دونم چرا لحظات خوشی رو که با دیگران دارم خیلی زود برام خاطره میشه .
-جالبه . ولی من این طور نیستم سیاوش .
 -جدی میگی ؟ یعنی تو این قدر بی احساسی ؟
-فکر می کنی  اسم اینو می ذارم احساس ؟ چیکار کنم من شوهرمو به خاطر این که عاشقش باشم یا شده باشم قبول نکردم .
 -این امید وار کننده هست .
 -از چه لحاظ .
سیاوش : از این نظر که بتونی یه روزی عاشق شی .
-اینم از اون حرفاست . در این جا کسی که از دواج می کنه حق عاشق شدن نداره . 
سیاوش : حتی اگه بشه ؟
-حتی اگه بشه .. اون عشقو به جای این که نشون بده باید در سینه دفنش کنه ..
هم عشق و هم هوس رو در چهره اش می خوندم . دوست داشتم با این حرفام  بیشتر آتیشش بزنم . هم هوس اونو پخشش کنم و هم انگیزه دوست داشتنو درش بیشتر کنم . این جوری بیشتر هم می تونستم واسه خودم کلاس بذارم و اونو به خودم وابسته تر کنم . سیاوش : نمی دومنم چی بگم . گاه نا امیدم می کنی و گاه امید وارم .
 -منظور ؟ حالا نمی تونی واضح تر به من بگی که منظورت از این حرفا چیه ..
 -راستش منظورم اینه که اگه یه وقتی یه کسی بهت بگه که دوستت داره و عاشقته و تو رو با تمام وجود می خواد تو بهش چی میگی ..
-منو با تمام وجود می خواد یا تمام وجودمو می خواد .
 سیاوش : دیوونه ام کردی . به خاطر همین کاراست که دوستت دارم و عاشقتم . می خوامت .. چرا به حرفام گوش نمیدی . چرا نمی ذاری من حس خودمو بگم .
-پس اینایی که داری میگی چیه ..
من تسلیم تسلیم بودم و نمی دونم اون چرا اینو حس نمی کرد . دوست داشتم بیاد سمت من . منو ببوسه و هر کاری که دوست داره با من انجام بده . انگار در اون لحظات فراموش کرده بودم که کی هستم . که شوهر دارم که با دهها مرد بودم و به اونا لذت دادم و اونا بهم لذت دادن . اون راست می گفت .. رو احساسات من انگشت گذاشته بود .. چرا من می خواستم که بر گردم .  من هیچوقت این جوری از احساس به هوس نرسیده بودم . هنوز نمی تونستم اسم دوست داشتن و عشقو روش بذارم . شاید به این دلیل که ازش فرار می کردم . می خواستم ازش فرار کنم .  دستامو گرفت . منو به خودش چسبوند .. احساس می کردم که دیگه توانی ندارم . یه چرخشی از لذت به بدنم رسیده بود ..
 -نههههههه خواهش می کنم . نههههههه چیکار داری می کنی ..
دو تا از دگمه دهای مانتو مو باز کرد ..
 -نکن این کارو .. تو که می گفتی منو دوست داری و منو به خاطر هوس نمی خوای . دوست داشتم که باهام سکس کنه .. منو ببوسه . تن برهنه  منو زیر تنش بگیره .. ولی خوشم میومد که با این حرفام اونو پس می زدمش و دوباره به سمت خودم می کشوندم . دوست داشتم حس کنم که اون منو به خاطر خودم می خواد .. نه .. آتنا .. تو اسم اینو هم نمی تونی بذاری عشق .. تو عاشق آنال سکسی .. عاشق اینی که بتونی مردا رو آتیششون بزنی .. شاید این پسر هم هوس تو رو داره .. با یه بار سکس و شایدم دوبار آمیزش با تو دیگه نگات هم نکنه .. ولی بالاخره این نهایت همون چیزیه که در این روابظ خواسته میشه ..
 وقتی یک بار دیگه شروع کرد به باز کردم دگمه های مانتوم .. دیگه حرفی نزدم ..
 سیاوش : نهههههه آتنا .. تو فقط اون زیر یه شورت و سوتین داری ؟منو ببخش . ..
-من که بهت گفته بودم .. رفته بودم خونه . لباسامو در آورده بودم . متوجه شدم که کیفمو جا گذاشتم مانتومو همین جوری پوشیدم فکر می کردم الان بر می گردم دیگه حساب این جاشو نکرده بو.دم .
 منو بوسید .. لبای داغشو رو لبای سوزان من گذاشت .. ترسیدم که نکنه یه وقتی تریپ جوانمردی و افه گذاری اون گل کنه و از تماس با تن لختم صرف نظر کنه یه دستی رو مانتوی نرمم کشیده و هر کاری بود یه کاری کردم که از سر شونه ها به عقب بیفته  و شونه های برهنه و سینه و سوتین من مشخص شه .... ادامه دارد ... نویسنده ... ایرانی 

1 نظرات:

ناشناس گفت...

[url=http://flagyl-online-buy.net/]Order Flagyl[/url] Dapoxetine Buy http://lasix-buy-online.net/