ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زن نامرئی 270

 دو تایی شون از پایین و بالا امونم نمی دادن . ظاهرا از اونایی بودن که از بس جنده درب و داغون می کردن وقتی یه جنس خوب افتاد به تورشون دیگه دست و پا شونو گم کرده نمی دونستن چیکار کنن . این همون چیزی بود که من می خواستم . این اواخر که یه کیری می رفت توی کونم به خوبی حس می کردم که یه مقداری حرکات کیر توی کونم خیلی راحت تر از قبل صورت می گیره و بیشتر بهم حال میده . فرید که اول کرده بود توی کونم کمی احساس درد می کردم . . همین طور بهم لذت می داد که وقتی شهاب کیرشو  با فشار و محکم از پایین به سقف کسم می کوبوند دوست داشتم که فرید هم با فشار بیشتری کونمو بکنه .. و لذتم وقتی به اوجش می رسید که می دیدم مبارزات مردمی در بیرون از خونه در حال شکل گیریه و کاش منم الان می تونستم با اونا باشم . حسابی این دولت و عوامل پشت و جلوی پرده و دولتهای بزرگ  همدست ایران رو  رسوا کرده بودم و اونا نمی دونستن که از کجا دارن می خورن . یه نگاهی هم به سه نفر دیگه داشتم که اونا چه جوری دارن با هم سکس می کنن . نگاه کردن به اونا هوس منو زیاد می کرد وهیجان زده می شدم .  تیمور کاری کرده بود که اشرف  و پروین به صورت دو طبقه  قمبل کرده رو هم قرار بگیرن .. و این تیمور هم چهار تا سوراخو با هم داشت . کیرشو به ترتیب از سوراخ بالا  به سوراخ پایین می فرستاد . منو به یاد فیلمهای سکسی مینداخت . این بچه ها هم باید از اون جا یاد گرفته باشن . وگرنه ما از این بر نامه ها نداشتیم .. دیگه دیدن این جو ر فیلما بر و بچه های ما رو خیلی بی پروا کرده .. آخ که این پسره  چه زود آبشو خالی کرد توی کس و کون این دو تا زن . به این صورت که رو دو تا سوراخ وسط کار کرد . یعنی سوراخ کس اشرف نزدیک سوراخ کون پروین قرار داشت .. اون با چند ضربه پی در پی آبشو توی کس اشرف خالی کرد ولی نیمه کاره و ماهرانه طوری کیرشو بیرون کشید و اونو توی کون پروین فرو کرد که پس از چند ضربه پی در پی تونست توی کون اونم خالی کنه .. کیرشو که بیرون کشید یه صحنه قشنگی درست شده بود که فرید و شهابو که در حال گاییدن من بودن هیجان زده تر کرد و مرتب به من فشار می آوردن .  اون دو تا جنده خوشحال بودن از این که تیمور خیلی زود کارشونو با هاشون تموم کرده . اگه این کارو با من انجام می داد من اعصابم خرد می شد . چون دوست داشتم بیشتر حال کنم و ار گاسم شم ولی اون دو تا این چیزا براشون مسئله ای نبود . تیمور   یه انگشتشو. فرو کرد توی کس اشرف و یه انگشتشو هم فرو کرد توی کون پروین و  و دور و بر کس و کون اونا رو تمیز کرد  انگشتاشو به زور فرو کرد توی دهن اون دو تا زن که لیسش بزنن . اشرف و پروین حالشون داشت به هم می خورد  ولی چاره ای  نداشتن جز این که قبول کنن .. اولش سر و صدا می کردند ولی تیمور با اونا به خشونت رفتار کرد و جا رفتند ..  این صحنه ها خیلی بهم حال می داد ..  با اون فن بزن بزنی هم که وارد بودم و اون قدرت نا مرئی شدنم دیگه از این مردا هراسی نداشتم . من یواش یواش باید از این قدرت خودم حتی اگه لازم می شد در نبرد مسلحانه علیه دشمنان دین و ملت استفاده می کردم . تیمور اومد به سمت من .. کیرش دوباره شق شده بود . انگار نه انگار که اون چند لحظه پیش توی تن و بدن اون دو تا زن بود .. اومد سمت من ..حالت بدی داشت
 -دهنتو باز کنم  .. می خوام بکنم توش ..
-برو بذار توی دهن همون دو نفری که الان گاییدیش .
فرید : بچه پررو بذار ما حالمونو بکنیم . یه تنه دو تا رو گاییدی . ما دو تایی داریم یکی رو می کنیم . برو اون ور اعصاب ما رو خرد نکن .
تیمور : خیلی زرنگین .. دو تا لاشی رو دادین به دم من و  شما دو تا یه عروسکو گرفتین واسه خودتون .. قبول نیست .
شهاب : یادت رفت مثل خر داشتی کیف می کردی که داری با دو تا زن حال می کنی ؟ حالا برو کنار یه خورده باد بیاد . من و فرید که حالمونو کردیم نوبت تو هم میشه ..
 تیمور : من کاری به کار شما ندارم . شما کس و کونشو بکنین منم با دهن این خانوم کار دارم .
راستش اگه این تیمور درست و حسابی و با خواهش حرف می زد شاید من خودم دهنمو باز می کردم و براش ساک می زدم ولی از آدمایی با این فر هنگ اصلا خوشم نمیومد و نمیاد .. کیرشو به دهنم چسبوند ..
-باز کن جنده ..
یه دستمو آوردم بالا و همچین گذاشتم زیر گوشش که انگاری صدای شکستن یه چیزی بلند شده باشه ..
-جنده  خوار مادرته .. کثافت آشغال ..
 قبل از این که تصمیم بگیره چیکار کنه بهش اخظار دادم که این دفعه محکم تر می ذارم زیر گوشت .. مردا آرومش کردند ولی به خوبی می دیدم که اگه بهش کارد می زدن خونش در نمیومد . حقش بود .. فکر کردن که ما زن شدیم خون کردیم و هر غلطی که دلشون خواست می تونن انجام بدن .... ادامه دارد .. نویسنده ... ایرانی