ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

جهان عدالت در انتظار توست

مهدی جان ! کی می آیی ؟ ببین که جهان منتظراست . ستم بیداد می کند . داد فریاد می کند(می زند ) . خسته ایم منتظریم تا به کی باید در انتظارت ماند ؟ تا به کی باید گفت که شاید این جمعه بیایی .  خسته ایم اما به امید دیدن روی چون ماه محمد گونه ات به انتظار نشسته ایم . نشسته ایم تا آن خلفای به ناحقی را که دم از تو و نیابت تو می زنند برجای بنشانی .. امروز تولد زمینی دیگر است .. گویی که امروز ,زمانی دیگر متولد گردیده است . دستها رو به آسمانند .. با چه صدایی فریادت بزنیم .. به چه ندایی تو را بخوانیم مهدی جان .. بگو کی می آیی تا دستهای آتشین  شیطان را بسوزانی .. تا بدانیم که هنوز هم عدالت زنده است . تا بدانیم که هنوز هم کودکان گرسنه , روسپیان بی گناه , روسیاهان سپید دل , بچه های یتیم , شبتاب های درجستجوی ایمان , هنوز هم خدایی دارند .. پروردگار در آیه 11 از سوره رعد در قرآن مجید می فرماید خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد مگر آن که بخواهند .. اراده کنند . مهدی جان اراده امت راستینت  چنین است که بیایی و خلق خدا را از امت ناراستین که بر تخت شاهی تکیه زده اند وبه پندا ر خویش سلطنتی جاودانه دارند رهایی بخشی . جهان چگونه در انتظار توست . جان به لب و روز به شب رسیده .. دلها همه بی تاب است و نایب ناحقت درخواب است .. شب از راه می رسد .. امشب چه شبیست .. گویی که ستارگان به هم رسیده اند .. گویی که ماه حرکت می کند .. ولوله هاست . امشب مولا محمد و علی را می بینم . چه شب باشکوهیست امشب ! چه می شد که با طلوع فردا می آمدی ! آخر این جمعه تولد توست .. آخر جمعه دیار من , تشنه دیدار یار من است .. ..چه می شد که با تولد خود دنیا را متولد می کردی !. یا مهدی ! تو می آیی و می گویی که شاه اوست سلطان اوست .فرمانروا اوست . می دانیم که از تو نباید پرسید که کی می آیی ؟ آخر تو هم نمی دانی که نور پاک ایمانت را , روشنگر راه تاریکمان را کی ارزانی ما تاریک دلان خواهی نمود .. خداوندا ! چگونه فریاد بزنیم چگونه بخواهیم که مهدی بیاید .. مگر جز از تو از کسی هم باید خواست ؟ چگونه فریاد بزنیم که در سرزمین من به نام تو و او , خونبارش ها را باران رحمت می گویند و خود از این رحمت به دورند . چراغ تزویر و ریا دردست گرفته اند و ناخدایان را با خدا و با خدایان را ناخدا می گویند غافل از آن که تنها تو می دانی  که چه کسی با توست . چه کسی با فرزند پاک محمد و علی و فاطمه است . مهدی جان ! به داد ما برس ..گناهگاران دوستدار تو در روی زمین,  شفاعت می خواهند . برای آن که جهان از تباهی , تهی گردد باید که دلهامان را ازتیرگی تهی گردانیم .. باید که مهدی گونه باشیم ..می دانیم که بر حقی . آن کس دوستدار واقعی توست که دوستدار عدالت تو باشد .. به خدا , بسیاری از آنان که امروز ریاکارانه دم از تو می زنند و بر مسند خلافت تکیه زده اند یا با تو می جنگند یا از تو می گریزند . اما من ملتمسانه از تو می خواهم و از خدای تو که آن چنان کنید که روح ناپاک و آلوده من آن چنان آراسته گردد که بتوانم سر باز تو گردم نه سربار تو . که اگر بخواهم و اگر بخواهی و اگر بخواهد این چنین خواهد شد . تولدت مبارک ..ای آن  که هدایت یافته ای هدایت خواهی کرد می دانم این آرزوی بزرگیست که بخواهم با تو باشم .. اما می دانم اگر خدا بخواهد خواهد شد ..و اگر من بخواهم . چرا انسانها از در آغوش خدا بودن گریزانند ؟چرا باورش می کنند و ناباورانه از او روی می گردانند ؟!. جهان جاودانه نیست . ماشین زمان ما را تا به مرز برزخ خواهد برد آن گاه که چشمانمان را برای همیشه به روی این دنیا ببندیم باورمان خواهد شد که به سرزمینی دیگر رفته ایم .. سرزمینی که زمینی ندارد . به نام تو و با تکیه بررویای حکومت تو حکومت می کنند حتی شیطان هم برایت شربت می دهد اما آن کس به لذت و شیرینی جاودانه خواهد رسید که برای خدا و درراه خدا باشد ..تو و خدای من بر من نمی خندید که چرا می خواهم با تو باشم . وخداوند وعده پیروزی مهدی و جهانی سراسر پر از عدل و داد و صلح و صفا را داده است . تحقق آن روز تصور یک رویا نیست .. تا که جهان هست و باید ها و نباید ها هست هرچیز ی می تواند باشد و می تواند نباشد .. آن چنان که من نبوده ام , هستم , خواهم بود و باز هم خواهم بود .. مهدی جان می خواهم که با تو باشم . حتی اگر به سفر مرگ بروم یا این که مرگ مرا به سفر ببرد می خواهم که با تو باشم .. بگو کی می آیی ... احساس می کنم که ندایی از مهدی به گوش می رسد که می فرماید تنها اوست که می داند .. ..این مجموعه سالروز تولد منجی عالم بشریت مهدی موعود را به عدالت جویان و آزادی خواهان و حق طلبان سراسر جهان تبریک و تهنیت عرض نموده ..باشد که با ظهور آن حضرت جهان سراسر عدل و خرمی گردد .. بگو کی می آیی ؟ احساس می کنم که ندایی از مهدی به گوش می رسد که می فرماید تنها اوست که می داند .. تنها اوست که می داند ......... امیر وایرانی