ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

شیدای شی میل 44

-ببینم لاله چی داری پشت سر ما میگی بلند تر بگو که ما هم بشنویم . -هوتن خیلی وقته بهت چیزی نگفتم و روت زیاد شده ها . اون جوری که معلوم بود من و هوتن باید فروغ رو می کردیم . اون وقت لاله کارش چی می شد . رو کردم به دوستم و بهش گفتم ببینم می خوای جلو فری  سکس کنی ؟/؟ -چه اشکالی داره ! با این بی غیرتی که من اینجا می بینم با خودش هم سکس می کنم . -لاله شوخی نکن .. خندید و من این حرفشو به حساب شوخی گذاشتم. همه به هم نگاه می کردند و نمی دونستن که باید چیکار کنن . فقط فری در میون جمع یه حالتی داشت  که باید تا حدودی رعایت می کردیم مگر این که لاله راضی می شد که در کنار اون بتونه خیلی راحت باشه و خیالش نباشه که زیر کیر من یا هوتن قرار بگیره .خلاصه من و لاله در تماس با هم قرار گرفتیم . تر جیح دادیم که بر نامه ها از من و اون شروع شه . هوتن و فری و مادرش فروغ سه تایی رو یه  تخت لمیده بودند و به ما نگاه می کردند تا ببینند چه خبر شده . -لاله سختت نیست که من شورتتو در آرم ؟/؟ -اتفاقا دوست دارم همین کارو هم انجام بدی . نگاه کن اون دو تا مرد کونی  رو می بینی . دست هوتن رفته رو کون فری و همین کا ر رو هم فری با کون هوتن انجام داده . -من بهت چی بگم لاله . اگه از مرد کونی همجنس باز خوشت نمیاد اصلا بی خود کردی عاشقش شدی . خودت ناله می کنی و غصه می خوری و خودت به خودت اعتراض هم می کنی . من به تو چی بگم . اگه حرف بزنم میگی حرف می زنی .. -شیدا هر چی بگی حق دار ی ولی وقتی عشق در خونه ات رو می زنه می بینی که چشات بسته میشه و اون وقت خیلی چیزا رو ندید می گیری . -اوووووفففففف عزیزم حالا من با عشق و هوس در خونه ات رو زدم بیا و دیگه اونایی رو که دور و برت هستند ندید بگیر و یه حال اساسی بهمون بده . قبل از این که من شورت لاله و. پایین بکشم اون شروع کرد به در آوردن شورت من از پام . کون تپل و بر جسته من حسابی افتاد توی دید اون دو تا مرد که دوست داشتن زود تر کیرشونو توی کون هم فرو کنن . فروغ دل دل می کرد که آیا خودشو به اون دو تا مرد برسونه یا نه . می دونستم اون دلش چی می خواد اون خیلی دوست داشت که با کیر هوتن ور بره و تا می تونه با هاش حال کنه . من اخلاقشومی دونستم . همینم بود . لاله کیر منو گذاشت توی دهنش . با این حرکت اون برق هوسو در چهره فروغ می خوندم . یه نگاهی به فری انداخت . حواسم به اونا بود . طوری که فری سعی کرد پیشقدم شه . البته من متوجه بودم که دلش برای مادرش نسوخته . بلکه می خواست زود تر کیر هوتن رو از غلاف و لای شورت در بیاره و با این هیجان سر کنه که این کیر تا لحظاتی دیگه حالا مخفیانه یا آشکار میره توی کون اون . فروغ با زار و التماس به پسرش نگاه می کرد . انگاری از اون اجازه می خواست .  فری دستشو گذاشت روی شورت هوتن اونو از پاش کشید پایین و درش آورد . کیر هوتن رو گرفت دستش . اون و مادرش زبون همو می فهمیدند . مادر دهنشو باز کرد . فری کیر هوتن رو از ته گرفت توی دستش و اونو به دهن مادر نزدیک کرد . فروغ چند بار اومد کیر هوتن رو از دست پسرش فری بقاپه ولی هر بار پسر با هاش شوخی می کرد با یه جا خالی کیر رو ار فضای دهنش رد می کرد . -پسرم شوخی بسه . هوتن جون ناراحت میشه . -مامان من بخورم ؟/؟ اجازه دارم یه میک به این کیر بزنم ؟/؟ -بچه این قدر پر رو نباش کنار مادرت از این مسخره بازیها در نیار . فکر می کنی من نمی دونم به انداره کافی از این کیر می خوری ؟/؟ پسر ته کیر دوستشو گرفت و اونو که خیلی دراز و کلفت به نظر می رسید آروم آروم به سمت دهن مادرش نزدیک کرد . -مامان درازه ها .. خفه ات می کنه . ببینم می تونی همه شو بگیری ؟/؟ در ضمن آبش همه رو خالی نکن که یه سهمیه برای شیدا هم باید کنار بذاره -پسره کله خراب . یعنی فکر می کنی من باور کردم که واسه تو سهمیه ای کنار نذاشته ؟/؟ -ما با هم این حرفا رو نداریم . اصلا مال من مال اون و سهم من سهم اون نداره . کیر رفته بود توی دهن فروغ . یه جوری ساک می زد که من دلم می خواست لاله هم همون جوری کیر منو ساک می زد و  بهم حال می داد-شیدا!میگی وقتی اون فروغو میگاد من زیر کیر فری نرم ؟/؟ . با این حال صبر کرده و منتظر بودم خود اونا چه عکس العملی نشون میدن . از این طرف لاله سخت مشغول ساک زدن کیر من شد . فری هم واسه این که مادرشو راحت بذاره و یه حالی هم کرده باشه اومد سمت من . دهنشو گذاشت رو سینه هام با دو طرف کونم ور رفت . نوک زبونشو رو سوراخ کونم می کشید . .... ادامه دارد .. نویسنده ... ایرانی