ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

خارتو , گل دیگران 100

ویدا هم لذت فوق العاده ای رو در بدنش و در تمام قسمتهاش احساس می کرد . اون بعد از این که برای بار اول سکس های خلافشو شروع کرد هر گز فکر نمی کرد روزی برسه که خودشو  بی پروا و اونم این جوری بخواد در اختیار کسی بذاره .. در حضور یکی دیگه و یک زن دیگه اونم از بستگانش و لذتشو هم ببره .. منصور طوری اونو می بوسید که دوست داشت کیر اونم از کناره های کیر سیروس می رفت توی کسش .. همین حس رو ماندانا هم داشت . در حال بوسیدن سیروس دوست داشت که کیر اونو هم توی کسش حس می کرد . . پسرا اوج گرفته بودن . هم از طرف کیر و هم در حالت بوسیدن .. ولی ویدا خیلی راحت تر تونست ار گاسم شه .. در سکس مستقیم سکان عملیات در دست منصور بود  .. منصور واسه یه لحظه حس کرد که ویدا یه تغییری درش ایجاد شده .. چون زن لبای اونو به شدت گاز گرفته و مدام فریاد می زد حالا کیر تو رو می خوام حالا کیر تو رو می خوام . بدش  به من . بدش به من . بدش به من ..
ماندانا : صبر کن ویدا جون .. صبر کن .. الان این منم که کیر سیروس جونو می خوام تا دو تایی شون با  هم منو راحت تر ردیفم کنن . اوووووووووههههههه کسسسسسم .. کسسسسسسم ..
 ویدا : سیروس سیروس جون حالا آب بده آب بده آب بده ...
 سیروس دیگه گیج شده بود . نمی دونست به کدومشون برسه . تا حالا جنده این جوری نکرده بود . کیرش خیلی سنگین شده بود . تا بخواد فکر کنه که طوری داغش کنه و در یه حالت بدون استهلاک آبشو خالی کنه توی کس ویدا آب کیرش به خودی خود توی کس راه افتاده بود ..
ویدا : اووووووووهههههه اوووووووههههههه جووووووون کسسسسسم کسسسسسسم .. آب .. آب بازم آب بده .. هرچی توی کیرته توی کمرته خالی کن ... بازم می خوام ... سیروس بلافاصله از رو کس ویدا پا شد و رفت سراغ ماندانا  .. دوتا مرد اونو میون خودشون قرار دادند . ماندانا که در همون حال رو کیر منصور سوار بود و سیروس هم کرد توی کونش ..
منصور : خوب مال ما رو شریک شدی ها ..
سیروس : تو هم می خواستی زود تر اینو سر حالش کنی تا بیای شریک من شی . اونا هاش رو زمین ولو شده .. نگاه کن چه جوری  داره انگشت  می زنه آب کیر منو می خوره ؟ هنوز سیر نشده . اون بازم می خواد ..
 منصور : اگه من این ور خالی کنم چیزی واسه اون نمی مونه که برم سراغ اون .. ماندانا خنده اش گرفته بود . اون هنوز ار گاسم نشده بود و فعلا به  این که تا چه حد ممکنه تشنه  آب کیر باشه فکر نمی کرد اون حالا فقط کیر می خواست . ولی حس کرد که اگه ویدا بدنش نیاز داشته باشه می تونه بازم ایثار گری کرده و بعد از ار گاسم از حق خودش بگذره ..
ماندانا : آههههههه دارم از حال میرم . دارم می میرم .. سیروس  همین جور خشک فرو کردی توی کونم .. ولی بد نشده ها .. انگاری یه چیزی  توی  کونمو خیس کرده .. سیروس : ته مونده آبیه که توی کس ویدا جون خالی کردم .
 حالت قلقلکی ماندانا شروع شده بود ...
ماندانا : پسرا پسرا تند تر .. تند تر .. چیزی نمونده .. چیزی نمونده .. ووووووییییییی وووووووویییییی کسسسسسسم کسسسسسسم تمام تنم داره می لرزه ... دارم اون جوری میشم .. اون جوری شدم .. اووووووووهههههههه ...
سر و صدای ماندانا لحظه به لحظه بیشتر می شد .... اون ار گاسم شده بود ...
ماندانا : ویدا جون هنوز تشنه ته ؟ منصور بیاد توی کست خالی کنه ؟
 ویدا : اوخخخخخخخ عشق من .. نه ..نه . تو چقدر خوبی ..  منصور جون بعدش میاد سراغ من ایرادی نداره  واسه منم یه چیزی  کنار می ذاره .. آخخخخخخخخ ..کسسسسسم کسسسسسسم .. چقدر خارش داره امروز ...
 ماندانا : مال منم همین طوره . انگار هرچی بیشتر خارونده میشه مزه و لذت اون بیشتر میره زیر پوست کس ...
ویدا حس کرد که ماندانا با این حرفش داره میگه که خیلی به کس دادن علاقه منده و از کسش خیلی کار کشیده .. ولی پسرا طوری غرق گایش اون بودند که دقتی به این مسائل نداشتند تازه فرقی هم واسه اونا  نداشت .  منصور می دونست که اگه توی کس ماندانا خالی کنه باید کیرشو به زحمت فرو کنه توی کس ویدا . منصور : چی شد من کیرمو بکشم بیرون برم سراغ ویدا جون اون طرف خالی کنم ؟
 ویدا : نه .. نهههههههه .. من حق زن داداش خودمو نمی خورم . کارشو برس .. اونم ویتامین می خواد .. بعدا بیا سمت من . یک بار دیگه باید سر حالم کنین ..
منصور هم آن چنان توی کس ماندانا خالی کرد که تا به حال سابقه نداشت به این اندازه انزال شه . وقتی هم که کیرشو در آورد و رفت به سمت ویدا حس کرد که باید تا چه حد شل شده باشه . ویدا رفت رو کیرش نشست ..
 منصور : یه چند لحظه صبر کنی سفت میشه . کیرشو گرفت توی دستش و اونو به کس ویدا مالوند . زن از حس کیر تازه ای که می خواست بیاد سراغ اون لذت می برد .... ادامه دارد .... نویسنده .... ایرانی