ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

شیدای شی میل 99

با اعتماد به نفس خاصی  با بهرام حرف می زدم . می دونستم توان مقابله با اونو هم دارم . معمولا اونایی که عصبی میشن فقط زورشون در اون لحظات اولیه خیلی زیاد میشه ولی همین که از کوره در برن و با ضربه اول نتیجه نگیرن از یک سوسک هم ضعیف تر میشن ..
-کون خیلی نازی داری بهرام . من می خوام اونو بکنم .
بهرام : لاله بهش بگو از این شوخی ها با هم  نکنه اون کیرشو از ریشه قطعش می کنم . اولش می کنم توی کونش  -چیه می خواستی حالمو بگیری و نشد ؟
 آرنجشو به عقب بر گردوند و می خواست بزنه به سر و صورتم که دستشو محکم گرفته و نذاشتم ادامه بده ..   بین اون و لاله فاصله افتاد ..
لاله : معلومه داری چیکار می کنی شیدا ؟ ما اومدیم این جا با هم حال کنیم و لذت ببریم ..
 -منم دارم لذت می برم . چرا همش خانوما باید کون بدن .
لاله : آقایون کونی هم داریم ...
 بهرام دیگه خونش به جوش اومده بود .  این بار دیگه می خواست منو بزنه . لاله جیغ می کشید .  ولی من اصلا خیالم نبود .
 -ببین پسر واسه ما دور نگیر صد تا مث تو رو حریفم ..
بهرام : الان روی تو رو کم می  کنم .
خواست منو به  شکم بخوابونه و بکنه توی کونم ولی من از دستش  در رفتم .
-ببینم اگه من تو رو بخوابونم و با هات زور آزمایی کنم و شکستت بدم حاضری  بهم کون بدی ؟ یعنی چاره ای نداری ..
 در همین لحظه دیدم که بیژن و بنفشه هم سر و کله شون پیدا شده . تعجب می کردم چه طور اونایی که  معمولا دوست داشتن فقط خودشون با هم حال کنن کاملا لخت اومدن و کنار ما قرار گرفتن . شاید اونا هم حس کرده بودن که سکس چند تایی بیشتر می چسبه و از یک مدل آمیزش خسته شده بودن .بیژن مرتب کف می زد و منو تشویق می کرد .
 بیژن : آفرین دختر یعنی شی میل ! روی هرچی مرد رو داری کم می کنی . این بهرام خیلی قیافه می گیره . اگه بتونی پوزه شو به خاک بمالی و بکنی توی کونش من خیلی کیف می کنم .
 بهرام : من چه هیزم تری بهت قروختم . بد بخت تو باید هوای آقایونو داشته باشی . این اگه  موفق شه می کنه توی کون من که یک مرد هستم . همون جوری که بهمنو کرده . بعدشم میاد سراغ تو ..
بیژن فقط می خندید
بیژن : من از شجاعت شیدا خیلی خوشم میاد . ما همه این جا شاهدیم اگه اون تونست شکستت بده پشتت رو به خاک بمالونه می تونه کیرشو فرو کنه توی کون تو . یعنی یک شی میل کیرشو بکنه توی کون یک مرد . تا دیگه هستی قیافه نگیری که تا حالا کون ندادی .  این قدر به خودت ننازی ...
خوشم اومده بود که چند تا شاهد هم داشتیم .. نفسمو توی سینه حبس کرده بودم . بهرام با این که می خندید ولی انگاری به اعصابش مسلط نبود .
 -پسر حواست باشه ها ... لاله جون روغن یا کرم رو آماده کن که هر وقت بهرام جونو شکست دادم بکنم توی کونش . من نا مرد نیستم که بعد از شکست دادن بهرام بخوام بد جنسی کنم خشک بکنم توی کونش ..
کمی استرس داشتم . همین باعث شده بود که  کیرم کمی شل شه ...
 بهرام نگاهشو به کیر من  انداخت و  گفت صد رحمت به کیر سگ تو اینو می خوای بکنی توی کون من ؟ لاله جون ظاهرا شیدا از بس کون داده کون گشاد شده فکر نکنم نیاز به کرم داشته باشه که روون شه .
-آقا بهرام من از کون دادن نمی ترسم . حال میده بهم .. ولی اول کون تو رو می کنم بعد بهت کون میدم . شعار هم نمیدم ..
قرار شد یه کشتی در هم بگیریم و به هر شکلی که شده یکی پشت یکی دیگه رو به خاک بمالونه تا پیروز شه .. در غیر این صورت بعد از پنج دقیقه این چهار نفر دیگه ای که شاهد مبارزه ما هستند رای وامتیاز  بدن که کدوممون بهتر بودیم همون برنده هست .. هر فنی رو که این ساکورا بهم یاد داده بود باید به کار می بردم تا این مبارزه رو ببرم . دستشو گرفت به سمت سینه ام و یه لحظه طوری اونا رو فشار داد که کاملا سست شدم ..
 -بچه ها این خطاست . فوله ..
 دیدم کسی حرفی نزد آن چنان لگدی به کیرش زدم که دستاش از رو سینه هام کنده شد تا به خودش بیاد یه لگد دیگه هم زدم  و افتادم روش ... طوری که حس کردم داره بیهوش میشه ..
لاله : بزن .. پشت این نامرد رو به خاک بمال ...
-نه من مثل اون نامرد نیستم که بخوام این جوری ببرم . من فقط می خواستم حالیش کنم که منم می تونم از خودم دفاع کنم و زور بگم ...
 چند دقیقه تنفس اعلام شد با این که لاله از ش بدش اومده بود ولی به خواهش من کیرشو آروم آروم ساک زد تا حالش جا اومد و تونست به مبارزه ادامه بده .. این بار اونو با یه پیش انداز و بعد با استفاده از یه فن کاراته زدم زمین .. تا بخواد پاشه اونو بر گردوندم و پشتشو به خاک مالوندم روش نشستم . خیلی سریع .. چهار نفری واسم کف می زدند . احساس غرور می کردم . لاله کرم رو گرفت و رفت به سمت کون بهرام ..بنفشه هم  قصد روغن مالی کردن کیر منو داشت . بهمن و بیژن هم شروع کردن به دلداری دادن بهرام و تنظیم استیل اون ... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی