ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

مردان مجرد زنان متاهل 22

سمیرحس کرد که می تونه با این کس و با این زن به همه جا برسه ..  اندام وسوسه انگیز و حشری زن دکتر کیرشو طوری تیز و شق کرده بود که حس کرد به این زودی ها از کردن این کس و دیدن این کون و لمس بدن این زن سیر نمیشه  حالا دیگه کار این حرفا گذشته بود که بخواد خیلی سنگین با هاش حرف بزنه . مثل دوست دخترش با گلوریا حرف می زد .. ولی از این می ترسید که نکنه پیش شوهرش دکتر منصور هم بخواد با اون صمیمی باشه که این براش دردسر درست می کرد . سمیر کیرشو تا می تونست محکم می زد به ته کس گلوریا  و سریع کیرشو به عقب می کشید .. کون زن مثل ژله می لرزید و با ضربات پی در پی این لرزش های ژله ای رو زیاد تر می کرد تا لذت بیشتری ببره ..
-سمیر چی می بینی .. چیکار داری می کنی . طوری که فکر می کنم انگار تا الان با هیچ زنی نبودی ..هر طور دوست داری فکر کن . هر جوری که دوست داری لذت ببر . بزن .. بزن .. تا ته فرو کن .. تا آخر .. جفت چرخ کیرت رو بفرست بره توی کسم ..
گلوریا دستاشو جایی قرار داده بود که وقتی کیر سمیر به انتهای کسش می رسه بتونه با دستاش جفت بیضه های اونو لمس کنه . گلوریا حرکت کونشو  به سمت عقب شروع کرد طوری که سمیر کیرشو حرکت نمی داد گذاشت که اون به این سبک سکس و عشقبازی رو اداره کنه و این  روش هم لذت خودشو داشت .. زن کونشو به عقب می زد و  طوری هم دور کیر می گردوند که اون قسمتهایی از کسش که در اون لحظه نیاز بیشتری به کیر داشتند  ازکیر استفاده کنه ..  بعضی از تیکه های داخل کسشو در اون لحظات ملتهب تر و داغ تر حس می کرد . حس می کرد که اون نقطه خارش بیشتری داره با این فشار,  کیر سمیر رو با یه اصطکاک خاصی روی کسش به حرکت در می آورد که پسر به خوبی متوجه این هیجان و التهاب اون بود .
-سمیر ..سمیر  .. من کیر می خوام .. می خوام شکممو پاره کنه .. می خوام از دهنم در بیاد . می خواتم جلوی دکتر کس بدم . می خوام اون ببینه .
-مگه اونم با زنای دیگه راه داره ..
-نمی دونم نمی دونم ولی می دونم اگرم داشته باشه دیگه خیالم نیست  . چون من دوست ندارم به اون بدهکار باشم . اگرم دکتر تا حالا با هیشکی دیگه نبوده از الان به بعدشو دوست دارم که باشه .
 -بیا از خودمون حرف بزنیم .. باشه عشق من؟ ..
 گلوریا از این که سمیر اونو با لفظ عشق من صداش می کرد خوشحال بود .
 -تو هم عشق منی . حبیب منی . دوستت دارم .. 
سمیر با انگشت شستش با سوراخ کون گلوریا بازی می کرد ..
-اونم مال تو اونم می دمش به تو .. اووووووخخخخخخ کسسسسسسم کسسسسسم آتیشه .. آتیشه ...
 گلوریا دندوناشو به هم می فشرد ..
-داره می ریزه .. داره می ریزه  .. داره خالی میشه سمیر ولم نکن  ولم نکن .. آخخخخخخخخ کسسسسسم کسسسسم .. حالا سمیر هم گلوریا رو همراهی می کرد و با حرکت رو به جلوی کیرش گلوریا رو به جایی رسونده بود که کف دو تا دستشو مرتب در یه حالت لرزشی به این سمت و اون سمت حرکت می داد .
-جوووووون کسسسسسم دیگه نمی تونم ...
و سمیر از اون جایی که حس کرد گلوریا داره ار گاسم میشه همزمان با اون آب کیرشو توی کس گلوریا خالی کرد .. زن دستاشو گذاشت رو سینه هاش تا هوسشو همه جا پخش کنه و پسر امونش نداد .. کیرشو کشید بیرون .. منی هایی رو که در حال بر گشت از کس بودن با دستش به طرف کون گلوریا هدایت کرد .. خوب که کونش خیس خورد کیرشو با یه فشار وارد کون گلوریا کرد .. زن که هنوز سرمست از ار گاسم بود با هر حرکت پسر غرق لذت می شد .
-سمیر عزیزم انگشتام خوب به کسم نمی رسه . اگه می تونی انگشتاتو بکن توی کسم ببین بازم از منی های تو هیچی اون داخل مونده . می خوام بخورمش . هوس دارم . داغم ..  می خوام با یه حسی خوش باشم . خوش خوش .. کیف کنم ..  سمیر چهار تا انگشتشو تا اون جایی که می تونست توی کس گلوریا فرو کرد .. چند قطره ای از آب خودشو که در شرایط عادی و شایدم در اون لحظات چندشش می شد که لمسش کنه از کس گلوریا بیرون کشید و اونو به سمت دهن زن برد گلوریا همچین اون انگشتا رو گذاشت دهنش و درجا منی رو خورد و انگشتا رو لیسید که سمیر حس کرد دستاشو شسته و اثری از چسبندگی نیست .
-بازم می خوام . بازم می خوام سمیر هنوز سیر نشدم ..
سمیر یکی دو بار دیگه هم این کارو تکرار کرد .. تا این که زن دست از سرش بر داشت و رضایت داد که پسر در نهایت هیجان و کیف و لذت همچنان کونشو بکنه ... ادامه دارد ... نویسنده ... ایرانی