ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زنی عاشق آنال سکس 130

یک بار دیگه کیر رو که توی کونم حس کردم انگار دیگه هوش و حواس از سرم پرید دیگه هیچی حالیم نبود .. کیر پرهام با یه ضریب اطمینان خوبی وارد کونم می شد و بر می گشت با یه لذت دهی خوبی که می دونستم یه تمرینی برای ورود کیر جباره به کون منه  هر چی می خواستم خودمو قانع کنم که این بار بدون دو پینگ با بی حسی به جبار کون بدم نمی تونستم .   پرهام انگشتشو کرده بود توی کسم یه دستشو گذاشته بود روسینه ام و از طرفی صورتشو به صورتم چسبونده بود و داشت لبامو می بوسید . ولی ار هیشکدوم اینا به اندازه کون دادن لذت نمی بردم .  پر هام کیرشو که با سرعت هم می کرد توی کون من لذت می بردم . خیلی روون و آروم ... اوووووووفففففف کونم کونم داشت آتیش می گرفت . انگشتایی که فرو رفته بود توی کسم و حتی طرز بوسیدنش همه کاملا مردونه شده بود . نمی دونستم بعد از این که دفعه قبل کرده بوئد توی کونم آیا تجربه دیگه ای هم داشته یا نه .. ولی حالا می خواستم که به همین شیوه ادامه بده ..
-پرهام عزیزم . انگشتا رو توی کس من سریع تر بگردون . تند تر ادامه بده .. اوووووووهههههه کسسسسسم کسسسسسسم .. دارم آتیش می گیرم .. نترس .. .. کون تپل من دستای تو رو می خواد ...
 وقتی که این جوری به هیجان میومدم دلم می خواست طرف من ده تا بیست تا دست می داشت و هر کدوم از اونا رو می ذاشت رو یه قسمت از بدن من . اون قدر با من ور  می رفت که منو به اوج لذت می رسوند .  به نهایت آتیش . و من در حال سوختن بودم ... مردا میگن دوست دارن که هوسشون بیشتر ادامه داشته باشه .. اون لذتی که کیرشون می بره طول بکشه .. به همون صورت حالا اگه آب کمتری از اونا خارج شد ایرادی نداشته باشه ولی اون لذت بمونه . اون کیف احساس بشه . اما زنا به اون اوجی می رسن و به اون لذتی که می خوان هرچی دم دستشون قرار داره رو لهش کنن .. می خوان از اون فضا فرار کنن . نمی دونن چیکار کنن . دوست دارن اون آتیش هوسو مهار کنن . دست خودشون نیست .. انگار پوست تنشون می خواد بترکه .. و بدی کار در اینه که اگه در اون حال رهاشن بازم دوست دارن به همون حال بر گردن .. یک انفجار یک سیل .. لازمه تا اونا رو از اون حالت در بیاره . عشق کنن . و من یک بار دیگه در اون حالت قرار داشتم ..  چند بار خواستم چشامو باز کنم نتونستم .. لبمو کمی حرکت دادم و گفتم کونمو  چنگش بگیر .. دو دستی با دور سوراخش بازی کن .. لمسش کن .. من رو حرفم هستم .. با این که زیر کیر اون بودم تسلیم اون بودم ولی اون شده بود مطیع من و هر چی می گفتم گوش می کرد . می دونستم دوست داره انگشتاشو توی کس من نگه داشته باشه تا من زود تر به اون بگم که کیرشو فرو کنه توی کس من ولی با این حال آتنا تا از کون دادن سر حال نمی شد نمی تونست به چیزای دیگه فکر کنه .
 -چطوره چطوره .. برام تعریف کن . استیل کون زن داداشت چطوره ..   خوشت میاد ؟ حال می کنی ؟
 پرهام : زن داداش .. زن داداش .. دیوونه شم ..
 -ببینم مردای دیگه چی میگن . من خودم شوهر دارم . نجابت دارم . من که نمیام واسه اونا خودمو ردیف کنم . تو غیرت داری که اگه یکی از کون زن داداشت میگه بزنی تو دهنش و بگی که فکرای بد نکنه ؟ راستشو بگو پر هام مردای دیگه که منو می بینن چی میگن ..
 پر هام با کیرش داشت منو می سوزوند .. حلقه کونم همچنان در حال باز و بسته شدن بود و من داشتم مخ اونو کار می گرفتم .. با این حال خیلی سست و در یه حالت بی حالی داشت جوابمو می داد .
 پرهام : اووووووفففففف .. می زنم تو دهنشون .. اگه ندونن من برادر شوهرتم پیش من میگن که ...
حرفشو قطع کرد .. ولی من دوست داشتم در اون لحظات که کیر برادر شوهرمو توی کونم حس می کردم  فانتزی کیر مردای دیگه رو هم توی کونم داشته باشم . حس کنم که اونا در مورد من چی میگن چی دلشون می خواد و من چه حسی رو در اونا زنده می کنم . چه لذتی رو می تونم به اونا بدم .
 -پرهام حرف دقیقشونو بگو .. حتی اگه روت نمیشه و الفاظ مردونه ای رو هم به کار می برن بگو . من از رک گویی خوشم میاد ..
پرهام : وقتی که شلوار جین پات می کنی و کونت خیلی بر جسته میشه میگن دوست داریم کیرمونو از راه همین شلوار طوری فشار بدیم به کونت که کون و شلوارو با هم جرش بده ... دستشون میره رو شلوارشون با کیرشون بازی می کنن . ..
از این حرفای پر هام لذت می بردم ولی برای این که نگه چه زن داداش حشری داره و به فکرمردای دیگه هست  گفتم عجب پسرای بی تر بیتی هستن ..واسه خودشون شخصیت قائل نیستن ... ادامه دارد ... نویسنده ... ایرانی