ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

شیدای شی میل 100

وقتی بنفشه کیرمو واسه کون بهرام آماده می کرد بیژن یه لحظه خنده از لباش دور نمی شد ..
 بهرام : چیه داری کیف می کنی . اگه کون دادن این قدر هنر بود می خواستی زود تر کونی شی ..
بیژن : قعلا که تو داری میشی . هم این که از یه جنس ضعیف تر از خودت شکست خوردی و هم این که حالا  تا دسته کیر میره توی کونت . خوبه کیر شیدا جون به اندازه ایه که فکر کنم تا آخر توی کونت جا شه . بهمن جون ! آقا بهرام ما مثل این که کشتی گیر بوده ..
بهمن : عادت نداشته وزن پایین تر از خودش کشتی بگیره ..
بهرام طوری عصبی شد که وقتی لاله مقداری کرم ریخت روی دستش ویه انگشتشو فرو کرد توی کون اون صداش در اومد که این کارو نکن من خودم آماده اش می کنم . بیژن یه چشمکی به بهمن زد که با موبایل از صحنه کون دادن آقا بهرام فیلم بگیره .. لاله هم که خیلی عصبی شده بود و بهش بر خورده بود که بهرام بهش توپیده بود گفت مقصر شیداست که گفته بود کیرت رو ساک بزنم وگرنه روت  این قدر زیاد نمی شد . حقته که این دو تا آقایون بکنن توی کون تو و تو رو کونی کامل کنن .
بنفشه : چیه داداش  ! آقا بهرام .. یه خورده کون بده و درد ما زنا رو درک کن که وقتی میگیم کون دادن  درد داره یعنی چه .
 لاله اومد سمت من و یه ماچ آبدار از رو لبام بر داشت و گفت شیدا جون خوشم اومد .. پشت این آقا رو خم کردی حالا روشو کم کن ..
 آخ که هنوز این جمله اش تموم نشده بود که انگاری بمب خنده ها اونجا ترکید ...
-لاله جون تو این حس ادبی و شعر رو از کی یاد گرفتی چه قشنگ همه چی رو ردیف می کنی .  ما تا حالا تضاد ادبی داشتیم حالا تو داری تضاد سکسی رو به رخ این آقا می کشی ..
بهمن : شیدا جون شروع کن از دهن میفته .. یعنی از کون آقا بهرام ..
بنفشه یه دستی به کون بهرام کشید و گفت عجب کون با حالی داره . ای کاش من هم یک کیر داشتم ..
بهرام : ای کاش تو یک کیر بودی !
بنفشه : و به کون تو می رفتم .. ای امام بهرام !
دیگه همه مون می خندیدیم جز بهرام ... بنفشه که یه کیر مالی دبشی رو واسه من پیاده کرد گفت  دیگه باید تمومش کنی . الان دل تو دل بهرام خان نیست . قند تو دلش آب شده . با کف دستش به کون بهرام زد و گفت گرمه . تا تنور گرمه نونو بچسبون .
 -حرف بزرگترا شنیدن ادبه ..  
یه دستمو دور کمر و شکم بهرام حلقه زدم . دلم می خواست در یه فضا و مکانی بودم که فقط من و اون تنها بودیم و راحت تر می کردمش . هر چند پیش بقیه هم می تونستم حال کنم و لذت ببرم ولی اون جوری تمرکز بیشتری داشتم   و بیشتر می تونستم روی کیرم حساب کنم که به این زودی ها شل نشه . سر کیرمو به کون بهرام فشاردادم .. اعصابم ریخته بود به هم .. نمی دونم چرا ناز داشت ونمی رفت توی کون .. -
لاله خوب کردم زدی ؟
لاله : این آقا نذاشت من بیشتر انگشت مالیش کنم . ظاهرا خودش کونشو آماده کرد .
 خطاب به بهرام گفتم ببینم نکنه یه کاری کردی که من نتونم کیرمو فرو کنم توی کونت . ولی هر جوری شده من می کنمت .. عاشق گاییدن کون مردا هستم .
عصبی شده بودم و این برای من و کیرم خوب نبود . کیرم نباید شل می شد . اگه شل می شد دوباره شق شدنش کار حضرت فیل بود مگر این که در همون حالت شل بودن اونو می فرستادم توی کون و همون داخل شقش می کردم که مشکل  اصلی من همین بود که کیر وارد کون نمی شد .. چشامو بستم و حس گرفتم تا اعصابم آروم شه .. آخ که ما شی میل ها چقدر باید عذاب بکشیم . کوس که نداریم یه کیر درست حسابی هم نداریم . وقتی که یه قسمت از سر کیرم رفت توی کون بهرام طوری از خوشحالی جیغ کشیدم که شاید اگه در اون لحظه دنیا رو هم به عقد من در می آوردند این قدر خوشحال نمی شدم . بهرام که خطر رو حس کرده بود و می خواست جور دیگه ای روی منو کم کنه و ازحقارتش کاسته شه  خواست به طرف جلو حرکت کنه و زحمات منو به هدر بده که دودستی چسبیدم به کمرش و یه فشار آن چنانی بهش آوردم که با فرو رفتن تدریجی نصف کیرم توی کونش دادش رفت آسمون .. ولی بهش رحم نکردم کیرمو بازم رو به جلو حرکتش می دادم و با یه فشار دیگه . گریه اش گرفته بود . من دوست داشتم کیرمو مثل حرکت توی کس خانوما عقب جلوش می کردم ولی می ترسیدم در حرکت رو به عقب اون دیوونه کار دستم بده واسه همین سنگر کیرمو در همون نقطه ای که مستقر شده بود به خوبی حفظ کرده و خیلی لاک پشتی کیرمو به عقب می کشیدم و دوباره می فرستادمش جلو ..
بهمن : بهرام جون خیلی حال میده . تمام خستگی کون آدم در میره .. تمام درد های کونت چیده میشه ... عیبی نداره . کیر اسب که نرفته توی کونت . کیر یک مرد که نرفته توی کونت .. کیر شیدا جون شی میل اون داخله .. .. ادامه دارد ... نویسنده ... ایرانی