ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زنی عاشق آنال سکس 131

همین طور داشت کونمو می کرد و با حرکاتی نرم و بعد هم سفت تر و سفت تر کیرشو می کرد توی کونم و بیرون می کشید .. آخ که با این حرکاتش چقدر وسوسه می شدم دلم می خواست که جبار هم میومد و کیرشو می کرد توی کسم  یا توی دهنم و منتظر می موند تا سوراخ کونم آزاد شه و بکنه توی کون ... سعی کردم که مقاومتمو زیاد کنم تا در برابر کیر جبار بتونم بیشتر تحمل کنم و دوام بیارم . برای خودمو مسابقات  خیالی فرض می کردم و در اون مسابقات خودمو از هر زنی بر تر می دونستم . از زنایی که  در فیلمهای پورنو و کس و کون دادن شرکت می کردند . نمی دونستم که در ایران هم زنی هست که با هاشون رقابت می کنه . هر چند من بیشتر کون می دادم . ولی زنی که این جور راحت کون میده پس راحت هم می تونه  کس بده .
-پر هام تند تر تند تر .. می خوام حال کنم ..
 انگشتاشو دور لبه های کسم حرکت می داد و  بین اونا رو باز می کرد و یه فشاری هم به مغز کسم می آورد که آتیشم می داتد .  دهنمو  آروم باز می کردم و می بستم .
-اوووووووهههههههه خواهش می کنم . پر هام پر هام . تند تر نترس محکم تر تا اون جایی که می تونی کیرت رو محکم بزن به سمت جلوی کونم . فشارش بده ... آخخخخخخخخخ کونم .. کونم .. کسسسسسسم کسسسسسسم .. داری هر دو تا رو آتیش می زنی . داری منو می سوزونی .. نمی تونم ساکت بشینم .
 با این که به پر هام گفته بودم تا اون جایی که جا داره منو تند تر بکنه ولی نمی دونم چرا اون دلشو نداشت که دستورو کاملا انجامش بده . تا یه جایی کیرشو می فرستاد که بره فکر کنم بیشتر از اون جلو نمی رفت .
-زن داداش . خیلی با حالی .. خیلی ماهی ...
 دوست داشتم بدون ور رفتن با کونم هم بتونه ارضام کنه تا بازم بر این باور باشم که  با کون دادن خالص هم می تونم ار گاسم شم ولی راستش دیگه نباید زیاد معطلش می کردم . کار زیاد داشتم . هر لحظه ممکن بود جبار زنگ بزنه  . هیجان اون کیر کلفت و سیاه و بادمجونی منو کشته بود . ولی نمی بایستی نشون می دادم که در برابر اون کیر از پیش تسلیم هستم . بذار جبار  متوجه باشه که در مقابل من ,  کیرش تسلیم وسرش پایینه . می خواد نیاز داره ... براش برای کس و کونم  پول خرج کرده بود . برام هدیه خریده بود . راستش اصلا به فکر هدیه و این چیزا از سوی جبار نبودم .. همون کیری  که به من می داد بزرگترین هدیه بود . ولی می خواست که منو خوشحالم کنه .. پرهام داشت همون کونو می کرد . همون کونی رو که جبار خودشو براش به آب و آتیش زده بود و حالا آقا منتظر بود که من زود تر ار گاسم شم تا به وعده ام عمل کرده کسمو تقدیمش کنم . هر کی که به من می رسه و می کنه دلشو نداره که منو تقدیم یکی دیگه کنه اون وقت این آقا آدمایی مثل پیمان رو می فرسته به سراغم . 
-اووووووووووهههههههه حالا بکش عقب و بده جلو تند تر تند تر ... با کسمم بازی کن ..
-زن داداتش نزدیکه ؟ من دیگه نمی تونم صبر کنم ..
-می کشمت .. کیرت نباید کوچولو شه .. باید کونمو بکنی آب کسمو بیاری .. زن داداشت این طوری می خواد ..
 من خودمم داشتم نقطه حساس خودمو گم می کردم ولی یه لحظه حس کردم که دنیای هوس داره دور سرم می گرده . دیگه هیچی دست خودم نبود . همه جا لذت بود و داغی و انفجار گلوله های آبی هوس که داخل شکمم زیر نافم در حال ترکیدن بود و مایع هوسم در حال خارج شدن از کس ..
-آههههههههه ولم نکن .. ولم نکن پر هام ..اوووووووفففففف داره میاد ... دیگه خودت می دونی .. به کونم آب بده .. آبت رو خالی کن توی کونم ..توی کونم . آتیش کن .. آتیش کن . آههههههههههه کونم کونم  .. کیر می خواد .. آب کیرت رو می خواد ...
 پر هام این یه تیکه رو خیلی نرم کار کرد طوری که منو خیلی آتیش و لذتم داد .. کیرشو با فشار می کشید به لبه های کسم و من داشتم  از هوس می سوختم . حس می کردم که لبه های مقعد و قسمت بیرونی اون در حال ذوب شدنه .. ولی این آب کیر پر هام بود که داشت از اون نقطه و از سوراخ کیرش وارد کونم می شد ..
-آخخخخخخخخ جاااااااان زن داداش زن داداش .. چه کیفی داره !
 -حال کن .. حال کن . تو که کیرت رو به هر سوراخی که فرو می کنی این قدر مزه ات می کنه این قدر کس کس چرا می کنی ؟! الان کون زن داداش تو , توی دنیا تکه .. نابه .. بیسته .
 -می دونم می دونم حرف نداره ..
 -حالا هر کاری که دوست داری می تونی انجام بدی . هر وقت که دوست داشتی بکن توی کسم .
 -چطور بود زن داداش ..
 -کارت بیست بود پر هام جون . وقتی که بیست بود من که نمی تونم نمره ات رو کم کنم .
کیرشو کشید بیرون  .. یه خورده شل نشون می داد .. ولی با یه حرکت شیب دار روی کسم اونو خیلی نرم فرستاد توی کس ..
-آخ جووووووون .. بالاخره تونستم .. بالاخره به آرزوم رسیدم .. رسیدم .. کس زن داداشو کردم .. کیرمو فرو کردم توی کسش ... دوستت دارم آتنا .. فدات شم .. قربونتم .. مخلصتم . خاک زیر پای تو و کس و کونتم ... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی