ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

شیدای شی میل 111

حالا بنفشه یکی از کیر های مصنوعی نرم تر رو به کمرش بست و کون بیژن رو هدف گرفت .
 بنفشه : حاضری عزیزم .
بیژن : با کمال میل . من کاملا آماده ام و می تونم قبولش کنم ..
چقدر لذت می بردم از این که می دیدم بنفشه داره با دیلدو کون بیژنو می گاد . بیژن هم یه جوری ناله می کرد که انگاری یه کیر طبیعی رفته باشه توی کونش ..  رفتم به سمت کیر بیژن و اونو دست مالیش کردم . می خواستم بهش نشون بدم که نباید فراموش کنه که یک مرده . لاله هم سر گرم دستمالی کردن کیر من شد .
لاله : فراموش نکردی که یه خواهر و یک رفیق و یک زن هم داری ؟
 -تو که می دونی من هیچوقت بهترین همدم زندگیمو فراموش نمی کنم و همیشه به یاد تو هستم .
لاله : آخخخخخخخ فدای تو . دوستت دارم . دوستت دارم . بذار واست ساک بزنم .
-نهههههه لاله جون .. ممکنه یه طعمی بده . آخه الان توی کون این و اون بوده .
 -خب بوده باشه . چه ایرادی داره ! مهم اینه که الان متعلق به وجود توست و داره به من حال میده
 -فدای  تو لاله که اگه تو نبودی من نمی دونستم چیکار کنم . عاشقتم . دوستت دارم . ای بهترین همدم من . ناز من . لاله کیرمو گذاشت توی دهنش .  مثل همیشه از تماس بدن لاله با بدن خودم لذت می بردم ولی در اون لحظات بازم خیلی سخت کیرم شق می شد .
 -لاله دوست داری چیکارت کنم ؟ خوشت میاد که بازم باهات مشغول شم ؟ ..
 چشای بیژن برق می زد . اون حالا داشت با یه کیر مصنوعی توسط دوست دخترش کرده می شد . یه اشاره ای بهم زد که دو زاریم افتاد . ظاهرا ازم می خواست که برم جلوش قرار بگیرم تا کونمو بکنه . اوخ جووووون هنوز جا داشتم و سیر نشده بودم . لاله که در حال ساک زدن کیرم , تو دهنی هم حرف  می زد به من گفت فکر کنم الان به یه حدی رسیده که بتونی اونو  به کسم فرو کنی یا کونم .
 بیژن از پشت فرو کرده بود توی کونم و منم کیرمو گذاشتم توی کس لاله . می خواستم توی کونش فرو کنم که دیدم کیرم یه خورده شلی اومده و می خوره به مغزی سر مقعد لاله و بر گشت می کنه . تر جیح دادم که اونو فرو کنم توی کس لاله جون . امروز زیادی کون کرده بودم و جا داشت یه احوالپرسی بیشتری از کس بکنم و حالا با یه حال جانانه داشتم اون لحظات رو سپری می کردم .
-لاله جون خوشت میاد ؟ لذت می بری ؟
سرشو به سمت من بر گردوند و گفت مگه میشه کیر شیدا توی کس  لاله باشه و اون خوشش نیاد ؟ این کیر برای من کیر خاطره هاست . از وقتی که خودمو شناختم تو و کیرت رو شناختم .
 گردن و شونه های لاله رو غرق بوسه کرده بودم و اون از خود بی خود شده بود .
 بیژن : وااااااییییییی شما دو تا دارین چیکار می کنین منو تحت تاثیر قرار دادین .
 بنفشه : آخخخخخخخخخ منم هوس کیر کردم . می دونم شیدا جون چقدر با حال و با تمام احساس آدمو می کنه ؟! بیژن : یعنی من نمی تونم این کارو بکنم ؟
 -چرا عزیزم فدات شم تو هم خیلی خوب و خیلی ناز و ممل این  کارو می کنی .
 دلم می خواست سرمو بر می گردوندم عقب و می دیدم که بنفشه چه جوری با حرص و هیجان کون و کپل بیژن رو با ضربات کف دست خودش می لرزونه .
 بیژن : اوووووووففففففففف نهههههههه نههههههههههه سوختم سوختم ...  چی زدی به این کیر چی بهش مالوندی بنفشه .. آتیش میده .. آتیش میده ...
دستمو از پشت گذاشتم رو سر بیژن و بهش گفتم اوهوی تو داری از کون دادن حال میکنی از این سمت داری کون منو آتیش میدی . خوب از دو طرف داری داماد میشی  . خوب داری حال می کنی . شاید اگه دقایقی پیش بنفشه رو نگاییده بودم حالا از این که سوراخ کونش بیکار نشسته دلم براش می سوخت .
 -بنفشه جون واسمون تعریف کون که کون بیژن جون چه جوری می لرزه . تعریف کن . خوشم میاد لذت می برم . می خوام بیشتر حال کنم . جااااااااااان .
بیژن : ناراحت نشو شیدا جون . واسه امروز دیگه کاریت ندارم ولی این کون همیشه آماده اینه که  دکتر کیرت اونو ویزیت کنه . البته با اجازه بنفشه جون و اگه خودت بخوای .
-من که لذت می برم ولی بنفشه جون باید بهت اجازه بده . تو باید هوای اونو داشته باشی تا اونم بهت مچوز بده
 -من بهش اجازه میدم . چرا که ندم مرد به این خوبی من از کجا پیدا کنم ؟ اونو دوست دارم و می دونم که اونم منو دوست داره .
 بیژن : عاشقتم بنفشه ..
-ولی نه به اون اندازه که من شیدا  عاشق لاله هستم .
لاله از این که این جور دارم قربون صدقه اون میرم خیلی خوشحال بود .
 -بیژن از کون من بگو دیگه چه جوریه . تو که همش داری با سینه هام ور میری . نکنه از بنفشه جون خجالت می کشی ؟
 بیژن : اگه زیادی تعریف کنم می ترسم که بنفشه جون طلاقم بده .... ادامه دارد ... نویسنده ... ایرانی