ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

مامان بخش بر چهار 71

-با این که دوست دارم جنده دست اول بکنم ولی با این حال حاضرم تو رو بکنم . -ببینم پسره پررو کاری نکن که تو رو تحریم الکس بکنم . جنده دسته اول دیگه چه صیغه ایه . ما رو جنده کردی حرفی نزدیم . حالا پاک ما رو جنده دست دوم هم کردی ؟ جنده دیگه دست اول دست دوم نداره . خندید و گفت . منظورم اینه که ما دوستان که میریم جایی  جنده ای باشه همیشه من اول جنده می کنم . چون اگه یکی دیگه اونو بکنه  و من حضور داشته باشم به من نمی چسبه که دست خورده یکی دیگه رو بکنم -مجبور نیستی می تونی منو هم نکنی .. عجب پررویی بود این پسره .. -نه ولی تو فرق می کنی . تن و بدنت یه چیزی داره که انگاری جنده تازه کاری . -پسر تو چقدر جنده جنده میگی این قدر . طوری از اونا حرف می زنی انگاری که اونا از مریخ اومده باشن . اونا هم آدمن دیگه دل دارن . احساس دارن . این قدر که نباید اونا رو از آدمای دیگه دور دونست . خوب نیست زشته . .. ولی خوب موقعی هم رسیده بود درست یه وقتی هم اومده بود که پسرام منو در یه حالت خماری ول کرده رفته بودن . اگرم این جوری جنده بار اومده بودم باید یقه این بچه ها رو می گرفتم که منو توی خماری و به حال خودم ول نکنن و نرن . دیگه نباید از اونا انتظار زیادی می داشتم . فوتبال رو بر من تر جیح داده بودند . تازه شایدم راستشو نگفته باشن . من چه می دونستم . ممکن بود دارن با یه دختری عشق و حال می کنن . فعلا که حواسم به این پسره مستعان بود .. -آقا مستعان تو از کدوم طرف اومدی .. ما تا چند صد متر اون طرف تر که خونه مونه ای نداریم و یکی دو تا باغ هست که انتهاش سیم خار دار هم هست .. -اتفاقا داستان من درازه .. یعنی زیاده ولی کوتاه کنم این که من و دوست دخترم که خونه ویلایی اونا چند صد متر با اینجا فاصله داره  توی همون باغ خلوت کرده بودیم .. یهویی سر و صدای باباش پیچید و من که تازه رفته بودم یه حالی بکنم با ترس و لرز فرار رو بر قرار تر جیح دادم . هیچ راه فراری نداشتم تا  از این سیمها رد شم .. بیچاره راست می گفت . شلوارش همه جر خورده بود .. -پسر مطمئنی کسی تعقیبت نکرد -نه .. اصلا متوجهم نشدن . قبل از این که بابای دختره بیاد و منو ببینه من در رفتم .. ولی وقتی تو رو دیدم دونستم که تو برای من رسیدی . اون جا حالم گرفته شد که نتونستم با دوست دخترم حال کنم ولی این سمت تو اومدی واسه من . -ببینم تو خجالت نمی کشی با دوست دخترت از اون کارا می کنی ؟ -اونم دلش می خواد دیگه .. -بیشتر دخترا واسه این که دوست پسراشونو ناراحت نکنن دلشون می خواد . بیا این چک تضمینی رو بذار توی جیب همون شلوار پاره ات که کنار درخت افتاده .. اینجا راستی راستی شده بود جنده خونه صحرایی .. با شورتم کس و کونمو تمیزش کردم تا اگه چند قطره ای از آب کیر اون دور و برا مونده اثرش محو شه و این جناب بدش نیاد .. هر چند می دونستم طعم  ترش و بوی کس و کون و کیر  لاپای منو حسابی تحت پوشش خودش قرار داده . ولی اون چه با لذت داشت همون قسمت رو می چشید و میکش می زد .. --آخخخخخخخخ مستعان پسر گل چقدر با حالی .  تو حالا باید به دنبال زنایی باشی که عبورشون آزاده . یعنی ورود ممنوع ندارن . نه اون جور دخترای خطرناک .. بخور بخور کسمو بخور .. نوش جونت .. تا حالا کس کردی ؟/؟ در حال خوردن کس گفت .. نه اولین بارمه ولی فیلمشو زیاد دیدم .. باید چیکار کنم ؟/؟ .. -خیلی کس خلی پسر .. این همه فیلم دیدی و می دونی چی به چیه و اون وقت از من می پرسی باید چه جوری کس بکنم ؟/؟ همینی که آویزونش کردی و داره تکون تکون می خوره اونو می کنی توی کسم . .. تو هم شوخیت گرفته ها .. آخخخخخخخخ پسسسسسر بخورررررشششششش . خوب داری حال می کنی .. ولی حالم میدی ها .. گوشی موبایلو گرفتم دستم و یه زنگی زدم به بچه ها که مطمئن شم نکنه یه وقتی مسابقه شون لغو شه . یا طوری شه که برگردن و بیان و  شاهد یه گند کاری دیگه باشم . جای شکرش باقی بود که اونا رسیده بودن تهرون و گفتن مامان شب که بر گشتیم جبران می کنیم .-من کیر می خوام . کیر می خوام . زود باش اونو بفرست اون داخل .. کیرشو گرفت دستش و اونو به قسمت وسط کس و همون ناحیه ای که جا باز می کنه و کیر رو از خودش رد میده فشار داد .. -همین طرفه ؟ -نه می خوای از راه دهنم بفرست .. فشار بده بره . ما رو گیر آوردی ها .. -تا حالا از این کارا نکردم ولی کون زیاد کردم .. -هوس کون منو نکنی که درد زیاد داره . -آخخخخخخخخ چه کیر داغی داری .. تند تر محکم تر بزن .. خوبه .. چه کمری داری چه کیری .. خوبه که آبتو هنوز خالی نکردی . .. -پشت درختا که داشتم نگات می کردم یه سرویس جق زدم .. -نوش جونت .. .. وااااااااایییییی  ..کمال اینجا چیکار می کرد . چند قدمی من . .انگاری این از راه خونه اومده بود این جا .. سر مستعانو گرفته به طرف صورتم کشونده زیر گوشش گفتم بهش نمیگی که چی دیدی وگرنه از کس خبری نیست و همین حالا می کشم کنار خودمو . ... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی