ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

هوس اینترنتی 87

-اووووووفففففف عزیزم بردیا بگو چی حس می کنی . بگو .. بگو چی می بینی .. -من بهشتو می بینم .. حس می کنم رفتم به یه فضایی که نمی خوام ازش در بیام . دلم می خواد برای همیشه همین جا بمونم . وقتی فکر می کنم شوهرت داره باهات ور میره  احساس حسادت می کنم . دلم می خواد فقط مال من باشی . طناز ناز من مال من باشه ..-آخخخخخخ عزیزم عزیزم بر دیای خوشگل من .. بگو بگو بازم بگو .. اون با همه زیبایی و خوش تیپی و خوش اندامی خود تسلیم کس من شده بود . همه جامو می خورد . دلش نمیومد که بازم بره سراغ کسم و کیرشو بکنه توی کسم . من تشنه کیرش بودم . تشنه اون  داغی اون . دلم می خواست بگم که آخرین باری که مهران منو گاییده وقتی کیرشو لمس می کردم با این حس بوده که دارم به کیر اون دست می زنم . با این حس که سرمو گذاشته زیر سینه های لختش .. می خواستم بهش بگم که وقتی شوهرم آبشو روی من خالی کرده و من با انگشتام اونا رو جمع کردم این حسو داشتم که این آب کیر اون بوده .. ولی یه آن حس کردم که بر دیای گلمو ناراحتش می کنم . من اسیر اون شده بودم . ولی اون طوری نشون می داد که اسیر منه .. خوشم میومد .. لذت می بردم که تونستم اونو شکارش کنم . چهره زیبا و زارش هوسمو دو چندان می کرد .. -بگو .. بگو بردیا عزیزم چی می خوای -من تو رو می خوام طناز .. حس قشنگت رو می خوام . من کس نازتو می خوام . بگو بگو منو می خوای  .. بگو تو برای منی .. -اگه بمونی می دونم تو میری و منو تنها میذاری -اگه به خاطر کارم مجبور شم برم بازم زود زود میام .. -بیاااااابیااااا عزیزم کسم بدون تو آتیش می گیره . بدون تو می میره .. -نهههههههه نهههههههه طناز .. این منم و کیر من که بدون تو تلف میشه .. هرچی خوشگلی و زیباییه در تو جمع شده .. واسه کست .. واسه این بدن خوشگلت جون میدم .. -عزیزم بگو بگو .. من می خوام خودمو زیر کیر اولین  و آخرین مردی حس کنم که غیر شوهرم باهاش رابطه داشتم . بردیا لذت می برد از این که من به خاطر اون تابو رو شکستم .. طوری سینه ها و روی سینه ها و زیر گلومو می بوسید که از حال رفته بودم .. لای پامو باز کرده بودم . می خواستم بیشتر آتیشش بزنم . کیرش شبیه به موشک شده بود .-آخخخخخخخ دلم می خواد تا ساعتها تو رو بکنم . -منم دوست دارم تا ساعتها زیر کیر تو باشم و به تو بگم بله . به تو که عزیز ترین عزیزمی . عشق گلمی .. دوستت دارم .. دوستت دارم .دو تا پاهامو به هم چسبوندم و کیرشو قفل کردم . با زار و التماس خاصی بهم نگاه می کرد . می خواستم واسش ناز کنم و مجبور به التماسش کنم . -داری تنبیهم می کنی ؟ -آره عزیزم دارم تنبیهت می کنم واسه این که تو منو دوس نداری .. تو همش به فکر خودتی . می خوای منو بذاری بری . طناز فقط به خاطر تو شوهرشو دور زده . غیر تو که با هیچ مرد دیگه ای نبودم . حالش گرفته شد .-طناز من می خوام .. من می خوام .. می خوام .. دارم می میرم . بهم نگاه کن .. آبم الان می ریزه رو بدنت .. اصلا خودش داره میاد .. تو دیگه کی هستی که این جوری اونو به هیجان آوردی . خودم خیلی بد تر از اون بودم ولی واسه این که بازم سیاست خودمو حفظ کنم بهش گفتم که اول خوب لاپای منو لیس می زنی . کسمو و اون دور و برشو می خوری بعدش هر وقت که من خواستم و بهت گفتم کیرت رو می کنی توی ناز تپل من یه به فرموده شما آقایون کس ... اونو حسابی سوزونده بودم . هر چند خودمم سوخته بودم و دیگه نا و توانی نداشتم . داشتم از پا در میومدم . -وووووویییییی کسسسسسم کسسسسسسم . چه خوب میکش می زنی . زبونشو که خیلی پت و پهن بود در آورد و اونو روی کسم کشید  . چه مزه ای به من می داد . پاهای گوشتی و سفید و خوشگلمو بازش کرد وزبونشو آروم آروم برد پایین تر و گذاشت روی سوراخ کونم .. -وووووویییییییی نهههههههه نهههههههه .. تا اونجایی که می تونست همه جامو خوب  لیسید و میک زد و خورد .. تا فکر می کردم خیسی منو خورده خشک شدم درجا یه تری و ترشح هوس دیگه ای جای اون می نشست .. دلم واسش سوخته بود .. می دونستم که قدرت اونو داره که منو محکم بغلم کنه با فشار بذاره ته کسم ولی داشت رعایت می کرد .. سرمو یه تکونی داده مثل ملکه ها بهش گفتم که می تونه منو بکنه .. در واقع منم تسلیم اون شده بودم . کیرشو فرو کرده بود توی کسم .. -جووووووون جوووووون بکن .. -دوستت دارم طناز -داشته باش داشته باش .. سینه هامو بخور .. گازم بگیر .. شونه هامو میک بزن .. آتیشم بزن .. بگو فقط مال منی .. بگو دیگه  به دنبال هیچ زن و دختری نمیری .. طنازت حسوده . می خواد که فقط مال اون باشی .... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی