ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

دو زن یاپنج زن ؟ 1

هیجده سالم شده بود ..و خواهرم بیست و پنج سالش بود . یه پسر خیلی خوش تیپ و خوشگل بودم با چشایی آبی و بدنی سفید و تپل که همه دخترا دوستم داشتن  . ولی خواهرم ماهرخ هفت سالی رو بزرگ تر از من بود و هوامو داشت اصلا نمی ذاشت که بقیه دخترا با هام ور برن .. ولی در عوض خودش این کارو با هام می کرد .  هر وقت که بابا مامان می رفتن مهمونی  اون به یه بهونه ای خونه می موند و اون کارایی رو که نباید باهام می کرد انجام می داد .از وقتی که بچه بودم به کیرم دست می مالید و باهاش بازی می کرد .  وقتی که بزرگتر شدم حس کردم که خیلی از این کارش لذت می برم .وقتی هیجده نوزده سالش شد بازم هر وقت تنها می شدیم  منو کنار خودش می خوابوند . مدتها بود که سینه های برهنه شو مینداخت تو دهنم تا براش میک بزنم . صدای ناله هاش همیشه شگفت زده ام می کرد که علتش چی می تونه باشه . تا این که یه روزی وقتی که کیرمو دست کرد حس کردم که این بار یه جور خاصی لذت می برم . تا حالا این حسو نداشتم . کیرم تیز شده انگار سنگین شده و می خواد یه چیزی رو بپاشونه . ماهرخ خیلی هیجان زده شده بود و همش قربون صدقه ام می رفت . نمی دونستم چی داره میگه .. -خودم برات جق می زنم . خودم برای دادشی گل چشم آبی خوشگلم جق می زنم . آب سفید و شیری رنگ من تو دستاش خالی شد . یه لذتی بردم که  تا حالا سابقه نداشت این جوری کیف کنم . وقتی که کیرمو می مالوند یه خورده شلوارشم پایین کشیده بود و کون تپلشو نشونم داد .. چشم ازش بر نمی داشتم . ماهرخ وقتی که می دید من به کونش خیره شدم خیلی لذت می برد . وقتی هم که آب کیرم توی دستش جمع شد با لذت اونو به صورتش مالید و گفت داداش تو تکلیف شدی .. از امروز دیگه نون من و تو توی روغنه .. فقط به کسی نگو .. شروع کردبه ماچ و بوسه دادن به من . وقتی آبم خالی شد حس کردم تمایل کمتری نسبت به اون دارم ولی اون  شورتشو کشید پایین  . دستشو دور باسنم حلقه زده خودشو بهم چسبوند و کیرمو به کسش مالوند . خواهرم بود و کاریش هم نمی شد کرد ولی منم که خیلی خوشم میومد و لذت می بردم . دیگه از این بهتر چی می خواستم . از فرداش مراقبت هاشو بیشتر کرده بود تا گرد دخترا نپلکم . ولی تمایل شدیدی داشتم به این که با دخترای دیگه هم باشم . با این حال اولین باری رو که اونو از کون کردم هیچوقت از یادم نمیره . اون دو سه روز پشت هم شلوارشو عمدا پیش من به خورده می کشید پایین کون بر جسته شو نشون داده دوباره می کشید بالا تا یه جورایی دل منو ببره . موفق هم می شد . هوس کردم که کیرمو  بمالونم به سوراخ کونش . ..خلاصه وقتی که بابا مامان هم خونه بودند به بهونه درس دادن به داداش نازش منو می برد به اتاق خودش .. اینو هم یادم رفت قبلا بگم که خواهرم خیلی جذاب بود . ولی به خوشگلی من نبود . چشاش عسلی بود . صورت گردی داشت و خیلی هم تپل بود ..وابستگی خاصی بین من و اون به وجود اومده بود . مثل یک همسر از من مراقبت می کرد که نرم دنبال دخترای دیگه . با این که وقت دوست پسر گرفتنش بود اصلا به این چیزا اهمیتی نمی داد و همش مراقب کارای من بود . دخترای دیگه تعجب می کردن از این که چرا اون تا این حد به کارای من توجه داره .  بابا مامان منم از این که اون به پسر ناز دونه شون اهمیت میده  خیلی خوشحال بودند و می خواستند که همچنان به من توجه داشته باشه و به مسائل تر بیتی من .. به درسام .. رو این حساب بود که زیاد به من و اون گیر نمی دادن که تنها باشیم . نیمه شب که می شد درو از داخل قفل می کرد .. اولین باری رو که به من کون داد هیچوقت از یادم نمی ره .. حس می کردم دوست دارم اون کونو بغلش کنم ببوسم همه جاشو بخورم . بار اول کونشو گرفت سمت من .. چند تا محلول و کرم به دور و بر سوراخش مالوند و کیرمو گرفت توی دستش .. اول اونو با یه فشار طوری که توی کسش نره چند بار کیرمو روش حرکت داد . -ماهرخ جون خیلی خوشم میاد .. -صبر کن عزیزم من بد تر از توام .. من ازت بزرگترم بیشتر سختی کشیدم . به خاطر تو از خیلی چیزا دست کشیدم . کیرمو به سوراخ فشار دادم . کیری که هنوز جا داشت بیشتتر از اینا رشد کنه و ماهرخ مهربونم تمام سختی ها رو به خاطر من و شایدم هوس خودش تحمل می کرد . برای اولین باری که کیرم رفت توی کون خواهرم نتونستم صیر کنم یا جلو گیری کنم .. آبم در جا خالی شد .. کیر شل شد و دیگه نمی رفت توی کون . من حرص می خوردم ولی ماهرخ با بردباری دلداریم می داد . می ترسیدم اگه نتونم خوب ارضاش کنم اون بره با یکی دیگه .. ... ادامه دارد .... نویسنده .... ایرانی