ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

پریان درغربت 36

تماشای اون همه صحنه سکسی منو به اندازه کافی حشری کرده بود . دستشو یواش یواش از رو کونم رسوند به سینه های درشتم . کف دستش هم خیلی پهن بود . اونو پهن ترش کرد تا هر کدوم از سینه های من قالب یه دستش شه . لبامو گاز می گرفتم . دلم می خواست دستاشو هم گاز می گرفتم تا دیگه جرات نکنه بدون اجازه من به سینه هام چنگ بندازه . ولی خیلی خوشم میومد و لذت می بردم . صدای تپشهای قلبمو می شنیدم . می دونستم که اونم داره  حسش می کنه . سینه هامو یواش یواش ول کرد و از پهلو هام دستاشو رسوند به کمرم و بعد رفت سمت شونه هام . با این که خیلی خوشم میومد و داغ شده بودم ولی دوست داشتم بره به مسیر کونم و شکاف اونو لمس کنه . فقط یه نخ نازکی که اسمش بود شورت روی کونم قرار داشت .  با یکی دو تا حرکتی که به کونم دادم اون مطلبو گرفت . دیگه حواسم رفته  بود به کارای خودم .. فقط داشتم به این فکر می کردم که اگه جیمی می رفت طرف یکی از خواهرام اونا خیلی راحت اونو قبول می کردند تازه منتشو هم می کشیدند . ولی واسه این مردا اگه تا یه حدی ناز کنی بهتره . یواش یواش داشت تجربه ام زیاد می شد . این چرا داشت این جوری می کرد . از چنگ انداختن به کونم دوباره رفت رو سینه هام این بار بازش کرد و اونو گذاشت یه گوشه ای و حالا دیگه داشت همون یه یه مثقال شورت منو هم از پام در می آورد . حتی از تماس همون نخ نازک شورت با کسم هم لذت می بردم . این بار سرشو گذاشت رو کونم و زبون زدنو شروع کرد . حیف که همزبونش نبودم وگرنه خیلی اذیتش می کردم . کف دستشو گذاشته بود روشکاف کونم و انگشتاشو به نرمی روی کسم می کشید . از اون انتها تا به اون بالا فقط روی کسو لمس می کرد .. منم دیگه می دونستم اون چیزی از حرفام حالیش نمیشه یواش یواش زیر لب زمزمه می کردم .. - می تونی اونا رو فرو کنی توی کسم .. فشارش بگیر .. بچه بد .. می خاره بخارونش ..  لیسش بزن .. باید خیسی کسمو بخوری .. آب کسمو بخوری .. اصلا دوست دارم رو صورتت بشاشم . کیف کنم . .. یه خورده یه پهلو کردم تا راحت تر باشه . اون دیگه فهمیده بود که منم هوس دارم و دلم کیر می خواد . چون که دیگه این قدر کس خل که نبود . زبونشو در آورد و یه لیس جانانه به روی کس و دور و برش زد . منم لاپامو باز ترش می کردم تا اون بهتر اون دور و برو در چنگش داشته باشه . انگشت شستشو خیلی آروم فرو کرد توی کونم و انگشت وسطی دست راستشو هم یواش یواش تا ته فرستاد توی کسم ولی انگشت شست رو بیشتر از یه بندشو نتونست توی کونم  فرو کنه . اونم با اون انگشت درازی که اون داشت . دو تا رو هماهنگ با هم حرکت می داد  یک آن یه پهلو کرد و منم سرمو بر گردوندم به سمت چپ تونستم بدن کاملا سفیدشو ببینم ولی چشمم به دنبال یه چیز دیگه اش بود و اونم همون کیرش بود .. واااااااااااووووو این دیگه از اونایی بود که اگه فرو می کرد توی کسم  از وسط شکمم هم رد می شد . چقدر هم چاق و چله و کلفت بود . جوووووووون . همون چند ثانیه کافی بود که مویرگهای کیر سپید برفیشو ببینم . یه لحظه متوجه شدم که دو نفر دارن یه نفرو رو هوا می کنن . شهاب و دامون بودن که شهاب کرده بود توی کون مهدیس و دامون هم گذاشته بود توی کسش .. یه نگاهی کردم ببینم شوهر مهدیس کجاست که دیدم یه گوشه ای بی خیال زنش چه جور داره پریزاد رو از کس می کنه و دو تایی شون ناله سر دادن .. کیوان هم که در حال گاییدن پریناز بود . ظاهرا تا حالا من عقب مونده بودم و اونا خیلی چیزا واسه تعریف کردن داشتند هر چند من خجالتم میومد از این مدل سکسا پیش اونا تعریف کنم ولی خوب اون چند تا زن شبیه هم بودن و اینا رو نوعی کلاس گذاشتن می دونستن . حس کردم کسم به دو طرف جمع شده و یه چیز سفتی  اونو کشیده داره روبه جلو حرکت میده . اولش یکه خوردم و بعدش که دقت کردم متوجه شدم این کیر جیمیه که به سختی داره راهشو توی کسم پیدا می کنه .. -آخخخخخخخخخ .. این چیه ..مال اسبه ؟ تو که مارو گاییدی .. یواش تر یواش تر .. من از مهدیس شنیده بودم که این مرتیکه انگلیسی عاشق آنال سکس و گاییدن طرفش از کونه .. نهههههههه تصورش برام کشنده بود . اون چه طور می تونست کیرشو توی کونم حرکت بده .. ولی حالا کسم خیلی داغ شده بود . از بس خوشش اومده بود که بی اختیار می خندید و معلوم نبود به زبون خودش چی داره بلغور می کنه .. لعنتی همون اول آبشو ریخت توی کسم .. چند تا فریاد کشید و با یه پرشهای بلند طوری توی کسم آب ریخت که اگه بگم به اندازه یه استکان کوچیک  می شد اغراق نگفتم . کیرشو همون داخل کسم نگه داشت . انگار همون سفتی رو داشت . از بس خارج از اندازه شق و سفت بود به خورده شل شدنشو من نمی تونستم متوجه شم و رو حدسم می گفتم .. حالا با اون آبی که توی کسم خالی کرده بود منو نرم تر می گایید . دستاشو گذاشته بود رو شونه هام .. کیرشو تا اونجایی که کسم بهش راه می داد می فرستاد که بره . -جیمی منو بکن .. فک می .. آخخخخخخ دیگه ناز نمی کنم .. بذار بقیه صدامو یشنون . بذار بقیه بدونن که کیر تو فقط مال منه .. چقدر خوب شد زنت اینجا نیست .. ولم نکن .. فک می .. جووووون کسسسسسم می  خاره .. .جیمی با این حرفام هیجان زده تر شده  با شور و شوق و ذوق بیشتری کیرشو به کسم می کوبوند .... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی