ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زنی عاشق آنال سکس 51

ایرج کیرشو به صورت طولی مماس با شکاف کونم کرده بود . طوری که قسمتی از اون روی  سوراخ کونم قرار گرفته یه قسمتشو هم  به کسم چسبونده بود . هم کسمو به خارش آورده بود و هم کونمو . ولی فعلا  کونم کیر می خواست .. و می تونستم کس ندم و  مقاومت کنم تا پژمان جونم بر گرده  . -ببینم ایرج خان حواست هست که داری آموزش کردن کون رو می بینی ؟ -چیکار کنم آخه این دو تا سوراخ به هم چسبیدن و ار تباط دارن . نمیشه که لمسش نکرد . -ببین  پسر حالا سر کیرت رو به سوراخ کونم می چسبونی . اونو رو به پایین نمی گیری . اگه  یه زاویه روبه بالا بهش بدی که باید حتما بدی تقریبا درد به حداقل می رسه .. اونم به شرطی که نکات دیگه هم رعایت بشه . خیلی فک زده بودم و می دونستم دل تو دل ا ین پسرا نیست از این که ببینن این آتنایی که شعار میده بالاخره چیکار می کنه . ایرج همون کاری رو که من می خواستم انجام داد .. شروعش با سرعت همراه بود و دردم گرفت که سرش داد کشیدم -آقا پسر اینجا چاله میدون نیست و ما هم  جزو زنای جنده نیستیم . داریم ثواب می کنیم و یه تعلیمی میدیم که یه ثوابی بر ده باشیم . -جووووووووون فدای تعلیمت بشم استاد .. دکتر آتنا .. پرفسور آتنا خانوم .. می دونستم داره یه جورایی مسخره می کنه .. می خواستم حالشو بگیرم و کونمو کنار بکشم که دیدم حال و حوصله کل کل کردن و این که نازمو بکشن رو ندارم . تازه داشتم با این کیری که رفته بود توی کون من حال می کردم و حوصله از نو حس مجدد گرفتنو نداشتم . فقط تورجو که دیدم عین مادرمرده ها گردن کج کرده داره با حسرت نگامون می کنه دلم سوخت و بهش گفتم پسر بیا این زیر دراز بکش و کس لیسی کن و حالشو ببر . فقط کیرت رو به کار ننداز که سندش به اسم شوهرم صادر شده . -ببخشید سند کون به اسم کسی صادر نشده ؟ .. یه اخمی بهش کردم که خایه هاش جفت شد . -ببین  اگه خوشت نمیاد می تونی کس لیسی هم نکنی .. ولی همچین رفت زیر بدنم دراز کشید و عین سگ زبون درازشو در آورد و به دنبال کسم له له می زد که منو هم به هوس آورده بود که زود تر زبون پهنشو بکشه روی کس ... از طرز گاییده شدنم توسط ایرج لذت می بردم . هنوزم یه خورده تند منو می کرد و یه نموره ای دردم می گرفت ولی واسه این که فکر نکنن خیلی گشادم یا اصلا گشادم آه و ناله رو سر داده بودم ولی زیاد هم نباید می نالیدم چون نا سلامتی استاد فنون در رشته کون کاری و کون دهی بودم و اگه کم می آوردم در واقع  واسم افت داشت . تورج زبون پهنشو یه جوری روی کسم قرار داده و در تمام قسمتهاش حرکت می داد که همه تنمو سست کرده بود . این لرزش از مقعد و دور کس شروع شده به همه جای بدنم رسیده بود . -حالا می تونی اون زبونو فرو کنی توی کس . زبون ایرادی نداره . تجاوز به حریم خصوصی نمیشه . تورج لبه های کسمو با انگشتای شستش به دو طرف باز کرد . با این کارش داشتم دیوونه می شدم . نه .. همون کون دادن برام بسه . اینجا رو نه . اصلا نباید بهش می گفتم که کسمو لیس بزنه . زبون زدنو ول کرد و به میک زدن چسبید . این پسره از زیر,  گردنش درد نمی گرفت ؟ لبای کلفت و درازشو هم طوری روی کس من تنظیم کرده بود که چوچوله گوشتی منو خیلی راحت برد توی دهنش و آروم اونو میکش می زد . طوری اونو می خورد که اون لحظه فقط دلم می  خواست شوهر جونم پیشم باشه و کیرشو بکنه توی کسم . حواسمو بردم به کیری که توی کونم بود و داشت بهم حال می داد .  کوس و کونی که با هم تقریبا جفت بودن با هم متحد شده داشتند منو می سوزوندن . سحر متوجه حال و روزم شده بود . با این که اون وقتا که با هم بر نامه داشتیم و حتی زمانی که مستقلا هم می رفتم دنبال تفریح کس نداده بودم  یعنی نمی تونستم که بدم . اومد جلو و لباشو رو لبام قرار داد . اومد حالمو بهتر کنه دیگه بد تر و حشری تر شدم . .. کسمو هم با سرعت بیشتری به دهن و چونه و صورت و بینی تورج می مالوندم .. -آخخخخخخخ ایرج  کونمو می تونی محکم تر بکنی . انگار مقعد من می خواست آب شه .. خوشم میومد از چرخش کیر ایرج .. با این حال نمی تونستم کسمو فراموش کنم و لبای داغ سحر نازمو که یک لز گرم و داغ و چسبون با دختر عمه ام هم از واجبات روز گار بود . یه حالت خنده دار به کونم داده بودم که هم کسم حال کنه و هم کون . کونو به یه حالت کاملا دورانی می گردوندم که هم به کسم حال بده هم به مقعدم .. کونم دردش میومد ولی چاره ای نبود .. در همین لحظه ایرج فضول و تیکه انداز گفت -استاد این جوری کونتون درد نمی گیره ؟ .... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی