ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

زنی عاشق آنال سکس 46

نوازشم کن .. همبن جوری خوبه . برادر شوهر شیطون من . اگه به داداشت نگفتم ..یه آشی واست نپختم .. با یه کون جنبونی خیلی آروم اونو از این رو به اون رو کرده بودم . -نکن .. نکن .. واااااااایییییی آتنا -کوووووووووفت همینو مگه نمی خواستی؟ .. جفت گوشاتو می کشم  رو همین لوستر آویزونت می کنم . باید منو بکنی .. هنوز کونم سیر نشده .. آتنا به این نون و ماستها سر حال نمیشه . فکر کردی  کردن کون آتنا کار آسونیه ؟. کیر می خواد تا حریف این کون من شه . دیدی که داداشت نتونست و نخواست عقب  نشست و اما کون آتنا همچنان می جنگه . حریف می طلبه . -خودم حریفشم زن داداش نوکرشم .. -پس بزن .. بجنگ بکش . کیر می خواد این کون . سیرم کن . اگه ببینم به درد من نمی خوره دیگه امکان نداره ازش کمک بگیرم ..وووووووویییییییی داغ شدم داغ شدم -زن داداش حرف مرد دیگه ای رو نزن .. دیدم که نباید پیش این دیوونه سوتی داد . تازه کجا بود که کیر دیگه ای به این راحتی ها نصیبم شه ولی  راستش پر هام با این کبری که توی کونم کرده بود در واقع برای من شده بود مقعد صاف کن یا همون جاده صاف کن که با اعتماد به نفس بیشتری بنونم به اونایی که به این کون توجه دارن چراغ سبز نشون بدم . ولی یه زن باید خیلی مراقب کارایی باشه که انجام میده .وقتی که می خواد سر شوهرش کلاه بذاره باید فکر کنه که داره روی مین راه میره . شش دانگ که سهله شصت دانگ حواسش باید جفت باشه .. ولی از همون هوس خودش ضربه می خوره .  ای امان از روز گار . مثل آدمای تازه از کویر در اومده و به آب رسیده مگه دل داشتم از کیر پرهام دل بکنم .؟ ولی این نامرد هرچند دقیقه یه بار یه دستی روی کسم می کشید  . اوایل خودمو جمع و جور می کردم و چند بار هم زدم به پشت دستش .. ولی آخرای کار دیگه یه خورده شل شدم و گذاشتم که با کس ور بره . عیبی نداره تا خودم ازش نخوام که فرو کنه توی کسم موردی نداره . همون قدر می خواستم که فرو کنه توی کونم و اونم این کارو به خوبی انجام داده بود . در عوض با کف دستش وقتی کسمو فشارش می داد دوست داشتم کیرشو هم توی کونم فشار بده .. -آخخخخخخخخ داداششششش داداششششششش  .. می خاره می خاره --اوووووووههههههههه زن داداش کسسسسسست می  خاره با کونت ؟.. -هر دو تاش هر دو تاش .. ولی کسمو با همین انگشتات بمالون .. با کیرت کونمو بکن .. عضلات مقعدم دور کیرش در حال پریدن بود .. -بیشتر بکن .. کونم می خواد می خاره .. چه بد عادتی کرده بود این کون من . زنی مث خودم ندیده بودم که این قدر عاشق این باشه که خارش کون و سوراخ کونش با کیر گرفته شه .. اخ پژمان شوهرم ببین چقدر تو رو دوست داشتم که تا حالا مقاومت کردم . خیلی بدی بد جنسی .. نخواستی این کونی رو که آرزوی هر کیریه .. نخواستی . آخخخخخخخخخ داشتم از حال می رفتم و پر هام هم این سستی و شلی منو که دیده بود سرعت دستشو روی کس من زیاد تر کرد . توی دلم گفتم کور خوندی فکرکردی من بهت کس میدم از این خبرا نیست این مال شوهر جونمه .. نامرد سلیقه اش  نمی گرفت کونمو بکنه .. حس کردم دارم می رسم به یه جایی که اون آخراشه .. انگشتشو کرده بود توی کسم ..وووووووییییییی من بمیرم . این جوری که اون انگشت فرو کرده بود توی کسم چه فرقی با گاییده شدن کسم توسط کیر می تونست داشته باشه .. ولی گذاشتم این کارو بکنه .. دلم می خواست کسم انگشتشو گاز می گرفت و بهش می گفت دست خر کوتاه ولی دیگه کار از کار گذشته بود . اون به سرعت انگشت درازه شو فرو می کرد توی کسم و می کشید بیرون و من مرتب ازش می خواستم که کیرشو تا عمق بیشتری از کونم بفرسته .. بفرسته جلو تر -آخخخخخخخخخ .. بزن .. جررررررم بده .. داداشششش داداششش .. وااااااایییییی نفسم کونم ..اووووووههههههه کسسسسسم .. آوردی ..آوردی ... آوردیییییی -دیدی آتنا گفتم اگه با کست ور برم راحت تر و زود تر ارضا میشی و بیشتر حال می کنی ؟ اگه دوست داشته باشی می تونم با کیرم کست رو هم بکنم .. -آخخخخخخخخخ ساکت داره میاد آب کسسسسم داره می ریزه .. تو فقط کونمو بکن .. جوووووووووون ..جوووووووووون ... من ارضا شده بودم . پر هام با این که از کردن کونم خیلی حال کرده بود ولی خیلی دوست داشت به من ثابت کنه که ور رفتن با کس من عامل مستقیم ار گاسمم بوده ولی من بهش می گفتم که کون دادن منو ارضام کرده .. در واقع دو تابی در هم اثر داشتند و من و اون داشتیم لجبازی می کردیم . نمی خواستم از موضع خودم عقب نشینی کنم و آخرشم بهش کس ندادم . ..... ادامه دارد .... نویسنده .... ایرانی