ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

دو زن یا پنج زن ؟ 4

-اووووووفففففف دایی جون از رو شلوارم نشون میده خیلی کلفته .. ولی چند بار دیدمش و حسرتشو خوردم .. خجالت کشیدم . اون من و مامانشو در حال سکس دیده .. گاهی میومدم خونه شون هروقت پدرش نبود و حتی بعد از مرگ باباش که بیشتر.. . شبو  با ماهرخ تو یه اتاق سر می کردم . درو از داخل قفل می کردیم . فکر می کردیم اون به این بهونه که ما از بچگی صمیمی بودیم عادت داریم کنار هم باشیم زیاد در بند این با هم بودنهای من و مادرش نیست .  ولی حالا یا از سوراخ کلید دیده یا این که گاهی یادمون رفته بود درو ببندیم نمی دونم . ولی اون دیگه  کارشو می کرد .. کیرمو گذاشت توی دهنش -اوووووووخخخخخخ .. نهههههههه .. واسه یه لحظه کیرمو در آورد و گفت بالاخره دارم به آرزوم می رسم . باور کن تو اولین مردی هستی که وارد زندگیم شدی . دوست پسرم تا حالا نداشتم . -نهههههه من دایی ات هستم . -هرچی باشه رابطه من و تو از نظر خونی که از رابطه تو و مامان که خواهر و برادر همین نزدیک تر که نیست . حریف زبونش نمی شدم .. کیرمو لیس زد و لیس زد . عین مامانش ساک می زد .. -نههههههه عزیزم . مهنا .. آب کیرم بی اراده ریخت توی دهنش ... دستشو گذاشت رو تنه کیرم و با حرکات رو به جلوی اون سعی می کرد آب بیشتری از کیرمو بفرسته توی دهنش . جووووووووون جوووووووون چه حالی می داد خیلی سبک شده بودم . همه آبمو خورد . خیلی هم تمیز کار بود . دهنشو باز کرد و نشونم داد که هیچی از آب نمونده . نزدیک بود بگم یه خورده هم واسه مامانت میذاشتی . -بیا بریم توی رختخواب .. بیا دایی جون .. کیرمو گرفت و منو به اون سمت کشوند .. -جووووووووون .. چه مزه ای میده .. بالاخره به آرزوم رسیدم -واسه کسی نگی ها -هر چی تو بگی . من میشم زن تو .. معشوقه تو .. دایی می تونی کسمم بکنی .. اگه بعدا واسم ردیفش کردی که هیچ اگرم نکردی مهم نیست . می خوام مال تو باشم .. -عزیزم از این حرفا نزن .. خوب نیست .. -من می خوام من کیرت رو می خوام . -بس کن من حریف مامانت نمیشم -نیازی نیست بهش بگی اصلا میگم یکی دیگه پرده مو زده -بس کن .. اگه شلوغ کنی کونت رو هم نمی کنم . -امان از دست دایی جون لجباز .. باشه هر چی تو بگی .. کون نازی داشت .  موریزه هاش تازه بود . دخترونه و هوس انگیز . حالا خواهرمو که گاییده بودم و نوبت خواهر زاده ام بود . یه دستمو که گذاشتم رو سینه اش و یه دست دیگه ام رو کسش قرار گرفت همونجا ولو شد . داغ کرده بود . از تمام تنش آتیش می بارید .. -کسسسسسم دایی جون کسسسسسم .. کسسسسسسم کیر می خواد . زود باش خواهش می کنم . . مجبور شدم دهنمو بذارم روی کس تا از آتیش هوسش کم کنم و یه جوری اونو ارضاش کنم که کس هوس کیر نکنه . دختریشو گرفتن حرفی نبود ولی مادرش از اون زرنگا بود و اگه می فهمید دیگه تا آخر عمرشو باهام قهر می کرد . -جووووووووووون ...جووووووووووون کسسسسسسم کسسسسسسم دایی جون بخورش . همش مال توست . کیرتم بذار تو .. این جوری قبول نیست . من کیر می خوام .. مال دایی خوشگله مو .. آخخخخخخخخ .. نهههههه .. سینه هاشو محکم فشارش می دادم . می دونستم کجاشو میک بزنم تا زود تر به ار گاسم برسه . حیف که انگشتامو نمی تونستم وارد کسش بکنم ولی می شد تا یکی دو بندشو با دقت این کارو انجام داد.  بی خیال انگشت کردن شده و به همون میک زدن ادامه دادم . موهامو می کشید .. نمی دونم چرا ار ضا نمی شد . انگشت کردم توی کسش .. بایه سرعت برق وباد حدود سه سانت انگشتمو می کردم توی کس و می کشیدم بیرون -ووووووییییی اوووووویبییییی سوختم .. ووووووییییی کسسسسم بکن بکن .. دایی جون .. دارم می میرم .. قلبم .. سر و صورتش داغ شده بود . ناله می کرد . رنگش پریده بود . حس کردم فشار خونش رفته بالا ولی گذاشتم لذت ببره . موهامو بکشه .. یه لحظه که دستاشو از رو سرم ول کرد فهمیدم که ار گاسم شده .. -مهنا می خوام کونتو بکنم .. -همه جامو بکن . همه جام مال توست . من تا صبح مال توام .. جوووووووون جووووووووون .. دو تا قاچای کون مهنا رو به دو سمت بازشون کرده و کونشو با کرم های مخصوص چرب و لغزنده اش کردم . سر کیرمو محکم به سوراخش فشار دادم . این انگاری سنگ و بتن بود . چرا جلو نمی رفت . اول انگشت میانی امو خیلی آروم فرو کردم توی کونش . -آخخخخخخخخ  داییییییییی .. وووووووویییییی .. به من و فریادم توجه نکن .. بذار .. کیرتو هم بذار .. امروز بهترین روز زندگی منه .. عیبی نداره اگه یه خورده هم درد بکشم ..... ادامه دارد .... نویسنده ..... ایرانی