ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

هرکی به هر کی 234

چقدر هم از خود متشکر بود . سر صبحی کاملا لخت اومده بود تو اتاق ما -ببخشید در زدی اجازه گرفتی اومدی تو ؟.. خیلی به پزش بر خورد -مثل این که منو نمی شناسی . من برای ورود به جایی از کسی اجازه نمی گیرم . همه میان ازم اجازه می گیرن . مصلحت نظام به من میگه می تونی به هر جا سرک بکشی . می تونی از دیوار خونه مردم بپری داخل .. می تونی اگه ستمی دیدی بری بغلش کنی .. گردن عدل و عدالتو بزنی . شیر فهم شد بچه ؟ تو می خوای ازمون امتحان بگیری ؟ -از تو گردن کلفت تراشم گاییدم . فقط حواست باشه لات خانوم این مجوز با هر مجوزی که تا حالا گرفتی فرق می کنه . بسیجی هستی باش . هر خری می خوای باشی باش . من تو هین نمی کنم باید جنبه داشته باشی . عین گاو سرت رو انداختی پایین اومدی داخل چی بشه .. -مثل این که این خانوم آبجیته .. تو که می دونی گاییدن آبجی در نظام مقدس و آسمانی اسلامی چه جریمه سنگینی داره . جرمش به اندازه فحش دادن به رهبره .. -اون وقت گاییدن یک زن بسیجی جرم نداره ؟ -ما آزادیم .. حالا می خوای امتحان بگیری من آماده ام ولی نفست رو قطع می کنم اگه بخوای ردم کنی .. -من باید بدونم تو می تونی حریف حداقل پنجاه مرد این جا بشی یا نه .. -بچه مگه عفت هرکول  بهت نگفته که در یه شب پنجاه تا سر باز اسرائیلی منو گاییدن ؟ تازه بعضی ها شون هم لوله تفنگاشونو فرو می کردن توی کس و کون من  . -ولی این لوله تفنگ من فرق می کنه .تو این مردای ایرونی گردن کلفتو با سربازای اسرائیلی که کردن توی کس و کون تو جنده خانوم بسیجی مقایسه می کنی ؟ . آنیتا تو برو بیرون من با این کار دارم . می خوام بهش نشون بدم که کیر آریا چقدر روغن داره -داداش زیر جوازش امضاء بزن بره -من نمی خوام بدعت گذاری بکنم . پس عدالت چی ؟ من اگه بخوام برای اون پارتی بازی کنم باید برای همه این کارو انجام بدم .. -بچه .. جوجه ماشینی .. کیر تو بهمون حال نمیده . فکر کردی چیه اینا . خودت رو می گیری . فکر نکنم توی این پنجاه تا مرد دو تاشونم بتونن قلقلکم بدن . چیکار کنیم  کار عفت از این بهتر نمیشه .. -آبجی آنیتا .. کیر داداشتو بلندش کن .. شقش کن تا به این خانوم نشون بدیم که دود از کنده بلند میشه . از طرز حرف زدنش خوشم نمیومد . یه عمری رو با لاتی خوکرده بود . شایدم می تونست خیلی شیله پیله باشه .  ولی لات بودن و دریدگی بهش میومد . خیلی گستاخانه و بی پر وا حرفاشو می زد . -آخخخخخخخ آنیتا چقدر خوب کیر داداشتو آماده کردی تا یه درس ادبی به این خانوم مودب بدم . اونو یه هلی دادم و انداختم رو تخت .. -جوجه فکر نکن حالا که کارشناس شدی هر غلطی که دلت می خواد می کنی . این چه طرز رفتار با یک خانومه ؟ این نق زدنهای اون دیگه داشت کاری می کرد که کیرم بخوابه . از طرفی هم آنیتا که اونجا بود من سختم بود -آنی جان برو بیرون . وقتی که یک امتحانی بر گزار میشه یک شخصی که کاری نداره اونجا خب نباید باشه . آفرین دختر خوب . اونو که اگه کارد بهش می زدی خونش در نمیومد فرستادم که بره . چه بدن بی نقصی داشت این زن . این کجا و عفت کجا .. فکر کنم زمان جوانی از بس رفته بود زیر کیر آخوندا و مردان از جان گذشته با تقوا تونسته بود در بسیج کاره ای شه . -ببینم تا حالا کون هم دادی ؟ -من اون روزی که تو به دنیا اومدی یک کونی سابقه دار بودم . به اندازه موهای سرت کون دادم .. با این که اعتماد به نفسم کم شده بود ولی در برابرش کمک نمی آوردم .. -تو اگه تمام کیر های دنیا رو نوش جون کرده حق بسیجی های دیگه رو هم خورده باشی تا کیر آریا رو نخوری قبول نیست . انگار به فیض اکمل نمی رسی . من امتحان گایش از کون هم می گیرم . نق نزن . پارچه فرو کن توی دهنت تا دیگه صدای جیغت رو ده تا خونه اون ور تر نشنون .. یه نگاهی به کیرم انداخت و انگاری تازه فهمیده بود که گیر چه کیری افتاده ولی همچنان می خواست که غرورشو حفظ کنه . ازش خواستم که در یک استیل سگی زانوهاشو بذاره رو تشک . تا از قسمت بی پرده پشتش پرده برداری بکنم . کون اشرف خوشگله رو بازش کردم و یه نگاه به سوراخ کونش انداختم . واقعا نمیشه  با دیدن بعضی از سوراخها فهمید که اون کون تنگه یا گشاد . در عمل آدم متوجه میشه . برای همین کون اشرف چهارچش بسیجی رو هدف گرفته و با سر کیرم یه فشار به سوراخ کون اشرف آوردم . خیلی خوب به هدف زده بودم و پنج سانت یک ضرب رفت توی کونش با یه فشار دیگه تخمینا پنج سانت دیگه هم رفت -آها اشرف جون ..چند میل دیگه می خواد تا نصف کیرم مستقر بشه در کونت ..... ادامه دارد .... نویسنده .... ایرانی