ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

محمدآمد

بخوان به نام پروردگارت که تو را آفرید .. انسان را از خون بسته آفرید .. ودر چنین شبی بود که محمد امین خواند .. بزرگ پیام داری که نمی توانست بخواند . او خواند تا ما هم با او بخوانیم . او خواند آن چه را که پیش از او ابراهیم و عیسی و موسی و هزاران پیامبر دیگر خوانده بودند . محمد آمد تا بت ها را در هم شکند . بت های درون و بیرون را .. محمد آمد تا به ما بگوید که باید خدای محمد را پرستید نه محمد را . محمد آمد تا به ما بگوید دنیا جای غنودن و آرمیدن نیست ..محمد آمد تا بگویدآن گونه که  روزی  برای اولین بار به دنیا سلام گفتی و نمی دانستی برای چه ,  خواهد آمد روزی که باید با او وداع گویی با آرزوی جاودانگی خویش , با خواسته ها و نیاز های خود وداع گویی .. برای گنج ها رنج ها برده ای آن را در زمین دنیا دفن کرده ای . کاش کانون قلبت محل دفن گنجینه های  نیکی می بود !. محمد آمد تا کلام خدا را این چنین بگوید که قومی را بر قومی بر تری نیست بر ترین انسانها نزد خداوند , با تقوا ترین آنهاست . محمد آمد تا پیام عشق و عدالت سر دهد . آمد تا بگوید اگر دبروز ها رفته اند فرداها مانده اند . آمد تا برای ما پیام آور امید باشد . امید به جهانی با زندگی جاودانه .. آمدتا ما را با خود و خدایمان آشنا سازد . که برای خداشناسی اول باید خود را شناخت . آمد تا به انسانها بگوید خداوند,  جهان را برای همه آفریده . سختی ها , راحتی ها در این ایام گذرا معنایی ندارد که عدالت خداوندی را با چنین مقیاس و ملاکی بسنجیم . خداوند به هر گونه که مصلحت بداند بنده اش را می آزماید . گاه با نزول سختی و گاه با قرار دادن بنده اش در ناز و نعمت و رفاه ... محمد آمد تا بماند . آمد تا عشق را در دلهای ما زنده گرداند .. محمد آمد تا بگوید سود مند ترین تجارتها , معامله با خداست . محمد آمد با با نگاه معصومانه و مظلومانه و لبخند شیرینش جهان را سراسر نور امید سازد .. آمد تا مرگ ها را آسان نماید و زندگی را شیرین .. و من محمد را دوست می دارم چون که او پاک ترین و منزه ترین و بر ترین بنده خدا ست و خداوند مقدر گردانیده که این نیکو سرشت آخرین پیام آور حق باشد . و پروردگار او را برگزید تا چراغ هدایت بشریت باشد . محمد آمد تا بگوید امت من به ظواهر امر ننگرید .. خداوند در کنار ما و در باطن ماست . با ستم بجنگید .. برای آزادی و برای عدالت بجنگید . آن کس که ستمکشی پیشه می کند به اندازه آن کس مقصر و گناه کار است که ستمگری می کند . ..محمد فرموده مبادا که ترس از مردم شما را از گفتن حقیقت باز دارد ...... و حقیقت امروز,  ستم آنانیست که سنگ اسلام را بر سینه می زنند و بیت المال  را به بیگانگان می بخشند و ثروتهای عمومی را چپاول می کنند و پستی را به نهایت رسانده اند . محمد فرموده که حقیقت را بگویید ... محمد آمد تا دیگر,  اعراب جاهلیت دخترکان شیرین زبان خود را زنده به گور نکنند ..آمد تا کلام شیرین خدا را نثار جانهای تشنه و پر عطش جویندگان راه حق و عدالت نماید . آمد تا بگوید از عذاب الهی بترسید و از رحمت او نومید نگردید . ار محمد پرسیدند بد ترین مردم کیانند .. فرمود علمای فاسد .. وای به روزی که این بد ترین مردم , عالم هم نباشند و سکان داری  فاسد باشند . محمد آمد تا جهانی دیگر بسازد . آمد تا به انسانها بگوید که زندگی آن نیست که چون چهار پایان چند صباحی  بخوریم و بیارامیم و تنها همین را بدانیم که از خاکیم و بر خاک خواهیم شد . آمد تا بگوید که آفرینش این جهان هدفی داشته و  همان خدای  دانا و تواناست که می داند و اوست که می ماند و هر آن که را که بخواهد ماندگار می گرداند . محمد آمد تا فریاد لا اله الا الله سر دهد تا بگوید بتها را یشکنید .. بتهای درون را . .بتهای بیرون را .. و آن بتهایی را که ادعای خدایی می کنند .. مسلمانان ! بپا خیزید ! بشکنید آن بتها را ! همان بتهایی که نه جانی دارند نه توانی .. بپا خیزید که نا دانسته بتها ساخته ایم ..به خدا , خدا از ما نخواهد گذشت که به نام او و پیامبر او از سفیهان , فقیهان بسازیم . که آیین محمدی آیین ستم و ارتجاع نیست . محمد نمی گوید برای مصلحت نظام  باید چپاول کردو ساکت ماند  .. محمد نمی گوید که باید به همسایه رسید و از خانه غافل ماند .. محمد آمد تا خورشید در کنار دیگر ستارگان بدرخشد و دیگر ستارگان با خورشید آشتی کنند .  درود بر محمد و خاندان خدایی او .. عید سعید مبعث بر مسلمین مبارک باد .. باشد که روزی با زدودن لکه ننگ مسلم نماها شاهد معجزه اسلام راستین باشیم . به امید آن روز .... امیر و ایرانی