ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

شیدای شی میل 58

ایستاده در حال گاییدن فروغ بودم . جووووووون چه کونی داشت این کون  اصلا سیرم نمی کرد . آخیشششششش خیلی راحت این کیرم رفت توی کون فروغ جون . کون فروغو که می کردم انگاری داشتم کس لاله رو می گاییدم . دو تایی از نظر اندازه خیلی در مایه های هم بودند . -چطوری لاله جون خوش می گذره . ؟ اون و هوتن انگاری دلشو نداشتند که لباشونو  آزاد کنن . همچنان در حال بوسیدن هم بودند .ظاهرا سیستنم عشقی اونا تبدیل شده بود به سیستم هوسی . -لاله جون دیدی دلشو نداری از رو هوتن پاشی ؟ -شیدا خوب بلدی منو اذیت کنی ها . اگه دلت می خواد جامو با تو عوض کنم . -واااااااییییییی چی داری میگی من که دو تا سوراخ ندارم . -این هوتنی که من دیدم یه سوراخ دیگه هم برات درست می کنه . خوشم میومد از این که می دیدم لاله من زبون باز کرده و دیگه مثل سابق  حالت افسرده ها رو نداره . فری داشت کون لاله رو می کرد من یاد لقبی افتاده بودم که به فری داده بودن و اون فری دو آتیشه بود . مدتها بود که اونو با این اسم خطاب نکرده بودم . هر چند اون اوایل فقط چند بار از این لفظ استفاده کردم . خلاصه دلم می خواست بازم یه جورایی سر به سر ش می ذاشتم و اذیتش می کردم . -دستا بالا فروغ جون .. شلوار پایین -ای بابا من که شلوار ندارم . رو کردم به اون سه نفر -ببینم شما هنوز سیر نشدین ؟ .. لاله می خندید . -اینم خودش یه مدلیه کلی حال میده .. اوووووهههههه هوتن یه جوری بکن که زود تر آبم بیاد .. اینو که دیگه می تونی انجام بدی .. فری  : لاله جون اگه دوست داشته باشی من می تونم کیرمو بذارم کنار کیر هوتن و دو کیره کس تو رو بکنیم .در حالی که از پهلو فروغ رو می بوسیدم بازیم گل کرده بود یه اشاره ای بهش کرده زیر گوشش گفتم که می خوام الان برم فرو کنم توی کون فری . نظر تو چطوره . -ببینم تو به کون من حال دادی و ردیفم کردی ؟ ولی خب چون پسر منه و می خواهیم یه خورده بخندیم فقط طوری غافلگیرش کن که متوجه نشه . به شرطی که این کیر در جا جواب بده . رفتم سراغ فری . کمرشو از پشت گرفته امونش ندادم .. -جووووووووون اول قلقلکش اومد . لاله : یه کاری نکنی که کیر  فری از توی کون من بیاد بیرون . من تازه به اون عادت کردم . -نه عزیزم من الان کاری می کنم که فری جون با انرژی بیشتری مشغول شه . همین طورم شد طوری فری رو می گاییدم که اون انگار یه نیروی دیگه ای گرفته بود و تا می تونست به سرعت لاله رو می کرد . لذت می بردم وقتی خیسی هوس لاله رو رو کیرهوتن می دیدم . از این که اونا با هم آشتی کردن خوشحال بودم . هر چند سیستم آشتی اونا به نحو دیگه ای بود . -نهههههه هوتن .. خیلی خوشم میاد . فری تو هم از پشت همین جور کونمو بکن .   انگشتتم بذار دورش و با اون بازی کن . بذار خوب حال کنم . اوووووووخخخخخخ کسسسسسسسم کونننننننم داره میاد داره می ریزه . جوووووووون وووووییییییی من می خوام می خوام .. هر دو تا تون خالی کنین  . من تشنه ام . جفت سوراخم آب کیر می خواد .. آخخخخخخخ .. بریز بریز .. -لاله جون منم کیرم آب داره .. -اونم داشته باش واسه من . فری جون .. اجاره میدی شیدا آبشو توی کسم خالی کنه . واااااایییییی داره میاد داره می ریزه جووووووون اومد اومد .. کسم حال کرد . آخخخخخخخخ دیگه مست مستم . تموم کردم . تموم شدم واااااایییییی حالا هوتن بریز فری خالی کن .. این جور حرف زدنای  لاله بیشتر منو به هوس می آورد و دوست داشتم هر طوری شده کیرمو توی یکی از این کس و کونها خالی کنم . ولی سایقه نداشت تا به این حد انزال شم . جو و محیط منو گرفته هوس منو زیاد کرده بود . هوتن آبشو سر بالایی توی کس لاله که ار گاسم شده بود ریخت .  فری هم که از پشت  پس از چند ضربه پی در ریخت توی کون لاله .. منم که کیرمو از کون فری بیرون کشیده بودم منتظر بودم که لاله و هوتن کی از هم جدا میشن .  این هوتن عین کنه به لاله چسبیده بود و ولکن معامله نبود . -هوتن بکش بیرون دیگه .. فری رفته بود عقب و منی های خوش رنگ اون از سوراخ کون لاله در حال عقب نشینی بود . خیلی آروم همه اون آبا رو پاکش کرده تمیزش کردم . می تونستم بذارم توی کون لاله ولی  ظاهرا اون دلش می خواست بکنم توی کسش . هوتن هم خودشو از لاله جدا کرد .. اما دوست خوبم هنوز تشنه اش بود . این بار لاله قشنگم برام طاقباز کرد . دوست داشت و دوست داشتم  اونو با تمام حس و وجودم بغلش کنم وبکنمش . .... ادامه دارد ... نوبسنده ... ایرانی