ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

هر کی به هر کی 257

-آریا خیلی بد جنس شدی . حالا من چیزی نمیگم تو هم نباید یکی خودت رو به من نشون بدی .. بیای بگی زن داداش تو چی می خوای و چی لازم داری ؟ شوهرم که اصلا معلوم نیست کجا میره .  منم که اعتراضی ندارم . حالا اون سیاست و قدرتشو ندارم که  بیفتم رو کیر های مختلف و اونو بقاپم . شاید هنوزم یه شرم و حیای خاصی در من وجود داشته باشه که نمی تونم خودمو ازش دور نگه داشته باشم .
 -پریسا جون چرا حالا این قدر واسه برادر شوهرت ناز می کنی ؟ باور کن من که اصلا یادم نرفته اگه تو نبودی من پام به این مجلس باز نمی شد . حداقل در اون زمان نمی تونستم وارد شم . و شاید اگه در اون زمان نمیومدم دیگه امروز یک کارشناس دیگه ای داشتیم .
 -ببینم خوشت میاد از کار شناسی و صدور مجوز ؟ خب معلومه که خوشت میاد . این چه سوالیه که می کنم . جنس تازه و تقریبا آکبند رو کیه که دوست نداره ..
 -اوووووفففففف پریسا عجب کونی کردی . تپل تر و چاق تر از دفعه قبله ..
-به خاطر این که زیاد دست نخورده.
 -میگن کون هرچی دست بخوره و تحریک شه بیشتر رشد می کنه .
-ولی در مورد من فرق می کنه . چون من حرص می خورم که برادر شوهرم همش توجهش به دیگرانه . چون من کمتر حرف می زنم . کمتر ازش تقا ضا دارم . حتی وقتی خواهر شوهرام آنیتا و آرمیلا و مادر شوهرم الیا رو می بینم بازم به نفعشون میرم کنار . تا ببینیم جاری ما چه تاج گلی به سرم می زنه .
-پریسا من نمی خوام از دواج کنم ..
-چیه دلشو نداری که زنتو بیاری میون جمع و بدی به دست دیگران ؟ ای مفت خور ! -اوووووففففف این کجا بود پیداش شد . داداش آرین داشت میومد طرف ما . شوهر پریسا . مثل این که تا دید زنش اومد و رو کیرم نشست تحریک شد و اومد یه مانوری بده .
 -آریا اصلا حوصله شوهرمو ندارم . آرین اومد سمت ما ..
 -چه طورین بچه ها .. آریا کس دیگه ای رو گیر نیاوردی و چسبیدی به پریسا ؟
 -اگه من نچسبم یکی دیگه می چسبه .
 آرین دستشو گذاشت زیر کون زنش که رو کیر من استوار بود و اونو به سمت بالا داد و کیرشو گذاشت رو سوراخ کون پریسا تا در یه حالت دو به یک در عمل گایشی زنش شریک باشه ..
 پریسا لجش گرفته بود ..
 -آرین می خوای بکنی توی کونم دردم می گیره . پریشب که فرو کردی توش اصلا رعایت نکردی . من بهت چی بگم . شوهرمی و نمی تونم حرفی بزنم ..
-می دونستم این حرفو می زنی با خودم قوطی  کرم رو آوردم .
 پریسا خودشو رو من خم کرد و لباشو گذاشت رو لبام.
 -اصلا دوست ندارم اون حالا منو بکنه . حسش نیست . هر کاری می کنم در بره نمیره .
خیلی آروم حرف می زد 
-عیبی نداره . اون شوهرته . چیکار میشه کرد ..
 -منو می بخشی آریا ؟ بعدا جبران می کنم . خونه که رفتیم یه روز که داداشت خونه نیست و از شر شوهر خلاصم بهت میگم بیای پیشم ..
-ممنونم پریسا جون ..
توی دلم گفتم اگه شبانه روز رو چهل و هشت ساعت کنند و عمر منم دو برابر شه بازم نمی رسم که با همه اینایی که می خوان با من باشن سکس کنم . حالا اون داشت از من عذر می خواست . کیر داداش هم رفته بود توی کون پریسا . کیر منم که توی کسش بود . از اونجایی که من زیر دراز کشیده بودم  احساس خستگی کمتری می کردم . دو تا دستامو گذاشته بودم روی کون پریسا که یه وقتی آرین زود تر از من کون زنشو در چنگ خودش نگیره .. چه حالی می داد گاییدن زن داداش وقتی که خود داداشه هم در حال کردن اون شاهد این باشه که برادرش داره زنشو می کنه . من از این دید گاه  به قضیه نگاه می کردم تا بیشتر حال کنم .  پریسا هم سنگ تموم گذاشته بود و همش از کیر من و کلفتی اون می گفت . دیگه براش فرقی نمی کرد که حس حسادت آرین رو تحریک کنه یا نه . هر چند داداش شاهد کیر های دیگه ای هم بود که به پریسا حال بده ولی خب برادر نسبت به برادر یه حس دیگه ای داره . شاید از این که می دید داداشش بیشتر می تونه به زنش حال بده احساس حسادت می کرد .
 -جوووووووون کسسسسسم کسسسسسم آریا اومد .. دلم می خواد از روبرو آبتو بریزی توی کسم ..
 -آرین جون کیرت رو از توی کون زنت می کشی بیرون تا من توی کسش خالی کنم ؟ اون جوری که خودش می خواد .
 یک تبصره ای در یکی ار مواد بخشنامه داشتیم که در چنین شرایطی زن حق داره که از مرد دیگه بخواد موقتا کنار بکشه تا اون جوری که دوست داره آب کیر طرف رو جذب کنه بعد به سکسش با شخص دیگه ادامه بده .. آرین دیگه حرف بزن نبود .. پاهای پریسا رو که به ار گاسم رسیده بود انداختم رو شونه هام .. اون با جیغ و دادهاش مردای دیگه رو کشوند طرف خودش . عارف کیرشو گرفت توی دستش و  تا به چند متری ما رسید و خواست اونو فرو کنه توی دهن پریسا ..آرین پیشدستی کرد . کیرشو گذاشت توی دهن زنش ..
 -آریا ولم نکن بازم داره خوشم میاد .. ولی می دونم خسته شدی عیب نداره آبتو بده .. بده بده .
. آرین از حرص آبشو توی دهن زنش خالی کرد و منم کس زن داداشو جلوی چشای داداش پر از آب کیرم کردم .... ادامه دارد ... نویسنده .... ایرانی